Informacje

Rada Techniczno-Naukowa pomoże w rozwoju Polskiej Grupy Górniczej

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 7 sierpnia 2017, 11:03

  • 0
  • Powiększ tekst

Polska Grupa Górnicza (PGG) - największy krajowy producent węgla – powołała Radę Techniczno-Naukową, która ma pomóc w rozwoju spółki, opartym m.in. o innowacje i nowoczesne technologie. Rada ma też wzmocnić współpracę firmy ze środowiskiem naukowym.

W skład Rady weszli znani naukowcy, dyrektorzy kopalń oraz najważniejsi menadżerowie spółki. Ma ona m.in. opiniować programy i kierunki rozwoju poszczególnych kopalń, kluczowe projekty inwestycyjne oraz strategię rozwoju PGG.

W założeniu Rada Techniczno-Naukowa ma być organem doradczym, skupiającym nie tylko teoretyków, ale przede wszystkim osoby z praktycznym doświadczeniem w branży górniczej. Wśród członków Rady, na czele której stanął prezes PGG Tomasz Rogala, są naukowcy z Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach oraz eksperci z Wyższego Urzędu Górniczego.

Liczymy, że dzięki połączonym siłom naukowców oraz osób z kierownictwa kopalń, które na bieżąco zajmują się wydobyciem, będziemy mogli usprawnić procesy związane z osiągnięciem strategicznych celów Grupy- powiedział w poniedziałek PAP rzecznik PGG Tomasz Głogowski.

Rada, której członkowie będą się spotykać raz w miesiącu, ma być także miejscem wymiany praktycznych doświadczeń pomiędzy kadrami poszczególnych kopalń, promocji bezpieczeństwa pracy oraz nowoczesnych kierunków rozwoju technologicznego spółki.

Na swoim pierwszym posiedzeniu Rada szczegółowo przeanalizowała sytuację kopalni zespolonej ROW - jednej z największych kopalń PGG. Omówiono m.in. kwestie związane z siecią wentylacyjną kopalni oraz krótko i długoterminowe perspektywy eksploatacyjne poszczególnych ruchów wchodzących w jej skład. Na kolejnym posiedzeniu omawiana będzie sytuacja kopalni Mysłowice-Wesoła.

Strategia Polskiej Grupy Górniczej zakłada zacieśnienie współpracy ze środowiskiem naukowym. Niebawem 20 pracowników w PGG rozpocznie realizację w kopalniach tzw. doktoratów wdrożeniowych, których efekty mają poprawić działanie firmy. Doktorantami będą głównie pracownicy kopalń średniego szczebla - praktycy podziemnej pracy.

Na początku tego roku firma zdefiniowała cztery obszary, w których potrzebuje nowych, bardziej efektywnych rozwiązań, licząc na to, że uda się je wypracować w toku prac doktorskich. Wskazane przez firmę zagadnienia dotyczą wpływu zaburzeń geologicznych na eksploatację i metod minimalizacji tych wpływów, profilaktyki zagrożeń wentylacyjnych i zagrożeń tąpaniami, efektywnego drążenia wyrobisk korytarzowych oraz zarządzenia procesami technologicznymi w kopalniach.

Grupa chce też udostępnić jedną z czynnych ścian wydobywczych jako "żywe laboratorium" na potrzeby prowadzenia pomiarów i badań naukowych. Będą tam zainstalowane różnego rodzaju urządzenia pomiarowe, niezbędne do prowadzenia rozmaitych badań. Ściana będzie wydobywać węgiel, ale głównie będzie zajmowała się pomiarami - określony zostanie cel badawczy i metoda badawcza. Będzie to pierwsze tego typu rozwiązanie w czynnej kopalni węgla. Dokładna lokalizacja ściany oraz szczegóły techniczne nie są na razie znane.

PGG będzie starać się o środki na badania i innowacje m.in. z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Na podst. PAP

Powiązane tematy

Komentarze