Informacje

GUS: produkcja przemysłowa w lipcu wzrosła o 6,2 proc. rdr

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 18 sierpnia 2017, 15:15

  • 1
  • Powiększ tekst

Produkcja przemysłowa w lipcu wzrosła o 6,2 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 8,5 proc. - poinformował Główny Urząd Statystyczny

Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo wzrosła rdr o 6,7 proc., a w ujęciu miesiąc do miesiąca spadła o 1,2 proc.

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w lipcu br. o 6,2 proc. wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano spadek o 3,4 proc.) i o 8,5 proc. niższa w porównaniu z czerwcem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 6,7 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,2 proc. niższym w porównaniu z czerwcem br. - napisano w komunikacie.

Według GUS w stosunku do lipca ub. roku wzrost produkcji odnotowano w 26 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji metali - o 17,2 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych oraz w poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji - po 13,7 proc., w produkcji papieru i wyrobów z papieru - o 11,3 proc., wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oraz wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - po 10,9 proc., mebli - o 9,3 proc., maszyn i urządzeń oraz wyrobów z metali - po 8,6 proc..

Spadek produkcji przemysłowej, w porównaniu z lipcem ub. roku, wystąpił w 8 działach, m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych - o 18,4 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 12,0 proc., w produkcji odzieży - o 7,1 proc. oraz pozostałego sprzętu transportowego - o 5,9 proc.

GUS poinformował też, że według wstępnych danych w lipcu 2017 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 2,2 proc. w porównaniu z lipcem 2016 r. i o 0,3 proc. wyższe niż w czerwcu br.

Wzrost cen zanotowano w górnictwie i wydobywaniu o 2,9 proc., w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 4,3 proc. oraz w górnictwie rud metali - o 2,4 proc. Wzrosły również ceny w przetwórstwie przemysłowym o 0,2 proc., w tym najbardziej w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 0,9 proc.) - czytamy w komunikacie.

Wyższe niż przed miesiącem były również ceny m.in. produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 0,5 proc.), artykułów spożywczych (o 0,4 proc.), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (po 0,3 proc.), mebli, odzieży (po 0,2 proc.).

Spadły natomiast - jak podał GUS - ceny produkcji m.in. metali, napojów (po 0,1 proc.), wyrobów farmaceutycznych (o 0,2 proc.), wyrobów tytoniowych (o 0,7 proc.).

Ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja podniesiono o 0,1 proc., natomiast ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu - podał GUS.

SzSz(PAP)

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze