Informacje

Przedsiębiorcy odczuwają dobrą koniunkturę

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 23 sierpnia 2017, 16:27

    Aktualizacja: 25 sierpnia 2017, 08:16

  • 0
  • Powiększ tekst

Dyrektorzy przedsiębiorstw w sierpniu br. korzystnie oceniają koniunkturę - wynika ze środowego komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego. Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej (SI) jest wyższy niż przed rokiem i nieznacznie wyższym niż w lipcu br.

W sierpniu dyrektorzy przedsiębiorstw wszystkich badanych obszarów działalności zgłaszają korzystne oceny koniunktury” - podał GUS.

Wyjaśniono, że wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej kształtuje się w sierpniu na poziomie wyższym niż przed rokiem (od dziewięciu miesięcy jego wartości wynoszą powyżej średniej długookresowej) i nieznacznie wyższym od notowanego przed miesiącem.

Składowa odnosząca się do budownictwa wzrosła w stosunku do poziomu sprzed miesiąca, niewielki wzrost odnotowano też dla składowych dotyczących przetwórstwa przemysłowego oraz usług. Składowa z zakresu handlu detalicznego nieznacznie spadła w porównaniu z poziomem z lipca. W porównaniu do sierpnia ub. r. wartości wszystkich składowych wzrosły” - napisano.

Zgodnie z komunikatem jednostki działające w przetwórstwie przemysłowym oceniają koniunkturę optymistycznie, podobnie jak przed miesiącem i lepiej niż w sierpniu ostatnich sześciu lat. Poprawę koniunktury sygnalizuje 17,1 proc. badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie - 9,8 proc. (przed miesiącem odpowiednio 16,7 proc. i 9,3 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Zaznaczono, że oceny dotyczące portfela zamówień i produkcji są pozytywne, ale ostrożniejsze od zgłaszanych przed miesiącem. Prognozy są optymistyczne, nieco lepsze od formułowanych w lipcu. Sytuacja finansowa oceniana jest nieznacznie negatywnie, ale jej przewidywania wskazują na możliwość poprawy w najbliższych trzech miesiącach.

Opóźnienia płatności za sprzedane produkty nadal rosną (…). Przewidywany jest wzrost zatrudnienia, nieco mniejszy od planowanego w lipcu. Dyrektorzy przedsiębiorstw zapowiadają, że ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć, podobnie jak prognozowano przed miesiącem” - podał GUS.

Według GUS, jednostki z sekcji budownictwo oceniają koniunkturę korzystnie, podobnie jak przed miesiącem i lepiej niż w sierpniu ostatnich ośmiu lat. Jednocześnie sierpień jest trzecim z kolei miesiącem, w którym oceny portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej są pozytywne. Poprawę koniunktury sygnalizuje 17,8 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie - 12,7 proc. (przed miesiącem odpowiednio 19,3 proc. i 13 proc.).

Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest nieznacznie negatywnie, podobnie jak przed miesiącem (…). Nadal sygnalizowany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Sierpień jest szóstym kolejnym miesiącem, w którym prognozowany jest niewielki wzrost zatrudnienia” - poinformowano.

Zgodnie z komunikatem oceny w handlu hurtowym są optymistyczne i lepsze od sygnalizowanych w lipcu i w analogicznym miesiącu przed rokiem. Poprawę koniunktury sygnalizuje 19,3 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie - 8,2 proc. (przed miesiącem odpowiednio 17,8 proc. i 8,8 proc.).

Utrzymują się pozytywne diagnozy sprzedaży i sytuacji finansowej, prognozy w tym zakresie są optymistyczne, najlepsze od kwietnia 2016 r. (…). Zapowiadane jest niewielkie zwiększenie zatrudnienia. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny towarów będą rosnąć” - napisano.

Podobne opinie wyrażane są przez firmy zajmujące się handlem detalicznym. W tym przypadku poprawę koniunktury sygnalizuje 16,8 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie - 7,5 proc. (przed miesiącem odpowiednio 16,2 proc. i 7,9 proc.).

GUS podał, że firmy z sekcji transport i gospodarka magazynowa oceniają koniunkturę pozytywnie, lepiej niż w lipcu oraz w analogicznym miesiącu ostatnich dziewięciu lat. „Poprawę koniunktury odnotowuje 18,9 proc. badanych firm, a jej pogorszenie - 7,4 proc. (w lipcu odpowiednio 17,1 proc. i 8,5 proc.)” - wskazano.

Według urzędu statystycznego, oceny koniunktury formułowane przez dyrektorów jednostek prowadzących działalność w zakresie informacji i komunikacji są pozytywne, lepsze od zgłaszanych w lipcu oraz w sierpniu ostatnich ośmiu lat. Poprawę koniunktury odnotowuje 21,8 proc. badanych firm, a jej pogorszenie - 4,9 proc. (w lipcu odpowiednio 20,1 proc. i 5,3 proc.).

Także jednostki z sekcji „zakwaterowanie i gastronomia” zgłaszają korzystne oceny koniunktury, zbliżone do formułowanych przed miesiącem i lepsze niż w sierpniu ostatnich dziewięciu lat. Poprawę koniunktury odnotowuje 20,3 proc. badanych firm, a jej pogorszenie - 5,7 proc. (w lipcu odpowiednio 20,2 proc. i 5,3 proc.).

Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia, opinie te są lepsze od sygnalizowanych przed miesiącem oraz w analogicznym miesiącu ostatnich ośmiu lat” - zaznacza GUS. W tym przypadku poprawę koniunktury odnotowuje 36,2 proc. badanych firm, a jej pogorszenie - 3,9 proc. (w lipcu odpowiednio 31,7 proc. i 3,9 proc.).

PAP/MW

Powiązane tematy

Komentarze