Informacje

Jakie czynsze w mieszkaniach plus?

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 24 sierpnia 2017, 17:26

    Aktualizacja: 25 sierpnia 2017, 07:17

  • 0
  • Powiększ tekst

We wrześniu Rada Ministrów może zająć się projektem rozporządzenia dotyczącym wysokości czynszu, który zapłacą lokatorzy mieszkań w programie Mieszkanie plus. Wiadomo już, jak ten czynsz będzie wyliczany

Wstępny projekt tego rozporządzenia był dołączony do projektu ustawy rozpatrywanej przez rząd i parlament, jako projekt jednego z najważniejszych aktów wykonawczych, o podstawowym znaczeniu dla ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości” - powiedział Adamczyk.

Projekt określa odrębne wysokości czynszu w zależności od województwa oraz typu gminy - odrębne dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, dla gmin, mających wspólną granicę z miastem wojewódzkim lub miastem będącym siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, gmin tworzących obszar metropolitalny, a także dla pozostałych gmin.

Ponadto w rozporządzeniu zostanie określony maksymalny czynsz normowany dla 1 m kw. powierzchni użytkowej mieszkania dla najmu oraz najmu z opcją wykupu. Znajdzie się w nim również maksymalna wysokość comiesięcznej raty za cenę 1 m kw. lokalu przy założeniu, że będzie on spłacany przez 30 lat.

Ustalenie wartości będzie oparte na wyliczeniach uwzględniających ceny 1 m kw. nieruchomości budowlanej, kosztów budowy 1 m kw., wartości 1 m kw. powierzchni odtworzeniowej mieszkania, średniego miesięcznego wynagrodzenia na danym terenie (w województwie), kosztów administracyjnych oraz rozsądnego dochodu operatora mieszkaniowego - informuje biuro prasowe MIB.

Jako przykład rzecznik MIB Szymon Huptyś podał mieszkania w Białymstoku. Kwota bazowa obecnie wyniosłaby tam 4 tys. 962,61 zł. Jak wyjaśnił, „została ona wyliczona w następujący sposób: koszt budowy 1 m kw., powiększony o 20 proc. (budowa przestrzeni wspólnych, parkingów, placów zabaw) – to 3 tys. 600 zł, wartość 1 m kw. powierzchni odtworzeniowej mieszkania to 4 tys. 268 zł, a średnie miesięczne wynagrodzenie w regionie to 3 tys. 719 zł, co daje średnią arytmetyczną w wysokości 3 tys. 862,33 zł”.

Rzecznik tłumaczył, że kwota ta jest uzupełniana o cenę 1 m kw. gruntu budowlanego, która wynosi średnio 239 zł, a to daje w sumie 4 tys. 101,33 zł. Po powiększeniu o 10 proc. na rzecz kosztów administracyjnych, kwota ta wyniesie 4 tys. 511, 47 zł, a po kolejnym powiększeniu o 10 proc. (zysk dla inwestora) kwota bazowa dla obliczeń wyniosła 4 tys. 962,61 zł.

W projekcie przedstawiono przybliżone wartości czynszów (do kwot tych należy dodać wszelkie tzw. opłaty licznikowe) dla różnych lokalizacji. W omawianym przykładzie Białegostoku maksymalny czynsz dla 1 m kw. bez opcji dojścia do własności oszacowano na 9,65 zł. W przypadku Warszawy byłoby to 13,43 zł.

Rozporządzenie dot. wysokości czynszu ma być sporządzane co roku.

Program M+ składa się z części komercyjnej, realizowanej przez BGK Nieruchomości, i części regulowanej ustawą o Krajowym Zasobie Nieruchomości, którą na początku sierpnia podpisał prezydent Andrzej Duda.

Ustawa o KZN, która upoważnia rząd do wydania rozporządzenia w sprawie maksymalnego czynszu najmu wchodzi w życie 11 września. Dzięki niej powstanie tzw. bank ziemi, który będzie gospodarował nieruchomościami Skarbu Państwa. Grunty będą przeznaczone pod budowę mieszkań o atrakcyjnym czynszu (jego wysokość będzie określana rozporządzeniem), w formule najmu lub najmu z opcją dojścia do własności. KZN będzie również realizował zadania związane z ochroną praw najemców.

PAP, MS

Powiązane tematy

Komentarze