Informacje

Nowe inwestycje w Białej Podlaskiej

Piotr Filipczyk

Piotr Filipczyk

  • Opublikowano: 18 września 2017, 15:58

    Aktualizacja: 18 września 2017, 15:59

  • 0
  • Powiększ tekst

PiS nie zapomina o Polsce Wschodniej: autostrada i nowe miejsca pracy dla Białej Podlaskiej!

Od lat głosimy hasło „Polska jest jedna”. Od lat mówimy, że nasza Ojczyzna musi się równomiernie rozwijać. Dziś rząd Prawa i Sprawiedliwości naprawia to, co zmarnowały poprzednie rządy. Realizujemy program aktywizacji Polski wschodniej. Wprowadzamy mechanizmy służące temu, by ze wzrostu gospodarczego korzystało jak najwięcej Polaków, a nie tylko wybrane grupy społeczne, regiony geograficzne – napisał Jarosław Kaczyński w liście adresowanym do senatora Grzegorza Biereckiego, prezydenta Białej Podlaskiej Dariusza Stefaniuka i Głównego Inspektora Transportu Drogowego Alvina Gajadhura, z okazji otwarcia w Białej Podlaskiej nowej placówki administracji państwowej - wydziału Inspekcji Trasportu Drogowego.

Dzięki inwestycji już na starcie pracę znalazło 20 osób, a w przyszłym roku liczba ta ma się powiększyć.

Dążymy do tego, by Polska była krajem równych praw i równych szans, w którym każdy, niezależnie od tego, gdzie się urodził i z jakiego środowiska się wywodzi, ma takie same warunki życiowego startu. Jest moim marzeniem, by rząd Prawa i Sprawiedliwości doprowadził do zlikwidowania różnic w poziomie życia między dużymi, a mniejszymi ośrodkami, a z drugiej – między Polską a najzamożniejszymi państwami Unii Europejskiej – napisał z okazji otwarcia nowej siedziby inspekcji Jarosław Kaczyński, przypominając, że poprzednie rządy traktowały tę część kraju po macoszemu, likwidując placówki służby zdrowia, posterunki policji czy szkoły, co pogłębiało i tak duże dysproporcje w rozwoju regionów.

Biała Podlaska jest miastem, które już niejeden raz udowodniło, że na bliskiej współpracy z rządem można sporo zyskać. To właśnie w stolicy południowego Podlasia ruszyła budowa pierwszych domów w programie Mieszkanie Plus, a dzięki staraniom lokalnych polityków rząd postanowił zainwestować w rozwój infrastruktury komunikacyjnej.

To kolejna okazja do podkreślenia dobrej współpracy Białej Podlaskiej z rządem. Dowodzimy, że decentralizacja instytucji państwowych po prostu się opłaca - mówił podczas otwarcia oddziału inspekcji prezydent Białej Podlaskiej Dariusz Stefaniuk. W uroczystości, poza włodarzem miasta i szefem GITD Alvinem Gajadurem wziął udział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, parlamentarzyści: senator Grzegorz Bierecki i poseł Jan Szewczak a także wojewoda lubelski prof. Przemysław Czarnek. Minister Adamczyk po raz kolejny potwierdził, że rząd wygospodaruje pieniądze na długo oczekiwaną budowę odcinka autostrady A2 do Białej Podlaskiej.

Z kolei zdaniem wojewody lubelskiego, prof. Przemysława Czarnka, otwarcie biura to wyraz dbałości polskiego rządu o gospodarczą aktywizację Polski wschodniej i konkretny przykład działania na rzecz wyrównania szans wszystkich mieszkańców Polski w dostępie do usług publicznych i rynku pracy.

Dekoncentracja takiej działalności ma na celu również ożywienie gospodarcze północnej części naszego regionu – zaznaczył wojewoda i dodał, że mimo, iż bezrobocie obecnie jest rekordowo niskie, to jednak wciąż są miejsca na terenach wschodnich, w miastach takich jak Biała Podlaska, gdzie istnieje potrzeba tworzenia nowych miejsc pracy. Najlepiej świadczy o tym fakt, że w odpowiedzi na ofertę pracy w inspektoracie zgłosiło się bardzo wielu chętnych.

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze