Informacje

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 5 października 2017, 19:29

  • 0
  • Powiększ tekst

Najważniejsze wiadomości z giełdowych spółek:

Grupa PGE otrzymała warunkową zgodę UOKiK na przejęcie EDF Polska - podała spółka w komunikacie prasowym. Zgodnie z nałożonym warunkiem, grupa będzie musiała w latach 2018-2021 sprzedawać na giełdzie całą energię wytwarzaną przez Elektrownię Rybnik. Obligo giełdowe PGE w wyniku realizacji jednego z warunków UOKiK, dotyczących zgody na przejęcie aktywów EDF w Polsce, wzrośnie do 25 proc. - poinformował dziennikarzy w czwartek prezes PGE Henryk Baranowski.

Vistal Gdynia złożył 5 października do Sądu Rejonowego w Gdańsku wniosek o ogłoszenie upadłości - podała spółka w komunikacie.

Marvipol sprzedał w pierwszych trzech kwartałach 2017 r. 572 mieszkania i lokale usługowe, więcej rdr o 36,2 proc. - podał deweloper. Z wyliczeń PAP Biznes wynika, że w III kwartale spółka sprzedała 208 mieszkań i lokali usługowych, czyli 61,2 proc. więcej rdr. Marvipol oczekuje, że tegoroczny cel sprzedażowy zostanie przekroczony.

Stopa redukcji w piątej transzy skupu akcji własnych przez IMS wyniosła 71,54 proc. - podała spółka w komunikacie.

Aktywa pod zarządzaniem PKO TFI wyniosły na koniec września 23,57 mld zł, a do funduszy napłynęło w trzecim kwartale 1,2 mld zł nowych środków - poinformowało PKO TFI w komunikacie prasowym.

Herkules widzi duży popyt na usługi w segmencie żurawi wieżowych i ocenia, że w 2018 r. powinno być podobnie - poinformował PAP Biznes prezes Grzegorz Żółcik. Jego zdaniem dobra passa na rynku mieszkaniowym utrzyma się przynajmniej w 2018 r. Spółka liczy na wygranie przetargu w zakresie GSM-R. Umowa ta zapewniłaby jej „bardzo duży” wzrost przychodów.

Herkules nie wyklucza akwizycji w przyszłości - poinformował PAP Biznes prezes Grzegorz Żółcik. Spółka chce sprzedać obiekt w Krynicy-Zdroju i liczy na przychody z tego tytułu powyżej 10 mln zł. Prezes poinformował też, że Herkules współpracował z Vistal Gdynią i istnieje ryzyko nieodzyskania całości należności od upadającej spółki.

Acron nie prowadzi w tej chwili rozmów o sprzedaży posiadanego pakietu akcji Grupy Azoty - poinformował przewodniczący rady nadzorczej Acronu Aleksandr Popov, cytowany przez Rosyjską Agencję Prasową Tass. Dodał jednak, że gdyby pojawiła się korzystna propozycja, rozważyłby sprzedaż.

Posiadanie ratingu kredytowego umożliwi Idea Bankowi rozszerzenie listy podmiotów finansujących jego potrzeby płynnościowe, wskutek czego bank zwiększy możliwość pozyskiwania depozytów o kilkaset milionów złotych - poinformował PAP Biznes Jarosław Augustyniak, prezes banku.

Murapol w trzecim kwartale podpisał 859 umów sprzedaży mieszkań, o 15 proc. więcej niż przed rokiem - podała spółka w komunikacie. Po trzech kwartałach grupa sprzedała 2.468 lokali mieszkalnych (o 21 proc. więcej rdr).

Zapisy w publicznej ofercie obligacji serii G o wartości do 75 mln zł spółki Echo Investment przekroczyły liczbę obligacji oferowanych - podał deweloper w komunikacie.

Budimex Nieruchomości w III kwartale 2017 r. przedsprzedał 334 mieszkania w porównaniu do 409 lokali rok wcześniej. Sprzedaż notarialna wyniosła w tym czasie 596 mieszkań, podczas gdy w III kwartale 2016 r. były to 233 mieszkania - poinformował PAP Biznes Krzysztof Kozioł, rzecznik Budimeksu.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Cognor Holding związany z ofertą publiczną 67,3 mln akcji. Celem spółki jest pozyskanie od 90 do 101 mln zł w związku z planami restrukturyzacji zadłużenia poprzez wykup obligacji - podała spółka w komunikacie.

Sygnity planuje w ciągu kilku tygodni przedstawić inwestorom założenia do planu restrukturyzacji, dzięki czemu do planowanej emisji akcji spółki mogłoby dojść na przełomie roku - poinformowali na konferencji przedstawiciele firmy. Restrukturyzacja firmy ma odbywać się m.in. poprzez renegocjacje warunków części umów, ograniczenie kosztów oraz koncentrację na własnych produktach.

Grupa LC Corp sprzedała łącznie w III kwartale 2017 roku 613 lokali - podała spółka w komunikacie.

J.W. Construction sprzedał w III kwartale 2017 roku na podstawie umów deweloperskich, przedwstępnych umów sprzedaży oraz na podstawie płatnych rezerwacji łącznie 389 lokali wobec 438 lokali rok wcześniej - podała grupa w komunikacie.

Best zdecydował o ustanowieniu prywatnego programu emisji obligacji, który zakłada wyemitowanie w ciągu trzech lat obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 250 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Grupa WB Electronics planuje, że w 2017 roku zysk netto wyniesie 36,8 mln zł, w 2018 roku wzrośnie do 77,3 mln zł, a w 2020 roku do 117,7 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Indos, który zdecydował o ustanowieniu programu emisji obligacji o wartości nie większej niż 50 mln zł, planuje w ramach tego programu wyemitować do 150.000 obligacji o łącznej wartości nominalnej do 15 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Grupa Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), której koksownie wytworzyły w ub. roku ok. 4,1 mln ton koksu, chce w perspektywie 2030 r. utrzymać moce koksownicze na stabilnym poziomie. W tym segmencie planowane są zarówno inwestycje odtworzeniowe, jak i rozwojowe.

PKO OFE i Nationale-Nederlanden OFE sprzedały wszystkie posiadane akcje ATM SA - poinformowała spółka w komunikatach.

PAP, MW

Powiązane tematy

Komentarze