Informacje

Powstają nowe kilometry dróg ekspresowych

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 24 października 2017, 16:17

    Aktualizacja: 24 października 2017, 16:19

  • 1
  • Powiększ tekst

Wielkimi krokami zbliża się realizacja kolejnego etapu europejskiego szlaku via Carpatia. Lubelski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił właśnie przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczący wykonania prawie 24-kilometrowego odcinka pomiędzy węzłami Lubartów Północ i Lublin Rudnik

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa kierowane przez Andrzeja Adamczyka nadrabia zaległości poprzedniej władzy w budowaniu infrastruktury drogowej na wschodzie kraju. Dzięki tym staraniom Lubelszczyzna zyska istotny element wyczekiwanego od lat kręgosłupa drogowego Polski Wschodniej.

GDDKiA ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej ostatniego odcinka drogi ekspresowej S19 na terenie województwa lubelskiego. Zwycięzca przetargu będzie miał za zadanie sporządzić warianty rozwiązań technicznych dla liczącej 23,8 km drogi ekspresowej między węzłami Lubartów Północ i Lublin Rudnik. Opracowanie musi zawierać projekty obiektów inżynierskich, kształty węzłów, dróg do obsługi ruchu lokalnego, chodników i ciągów pieszo-rowerowych, a także obejmować plan przeprowadzenia badania geologicznego.

Wykonawca będzie miał 23 miesiące na zrealizowanie koncepcji programowej, 2 na dokumentację przetargową i 10 miesięcy na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w trybie projektuj i buduj. Najważniejszym czynnikiem przy wyborze oferty będzie cena, stanowiąca 60 proc. kryterium. Pozostałymi warunkami branymi pod uwagę będą: doświadczenie personelu (30 proc.) i klauzule społeczne (10 proc. za zatrudnienie bezrobotnych do 30 lub powyżej 50 lat do prac wspomagających projektanta).

Szczegółowa koncepcja programowa zakłada przebudowę istniejącej tkanki drogowej przy Lubartowie. Zaprojektowana zostanie druga jezdnia, bezkolizyjne węzły oraz wiadukty w ciągu dróg lokalnych. W miejscu obecnego skrzyżowania DK19 z drogą wojewódzką 815 powstanie węzeł Lubartów Północ, a na przecięciu z drogą powiatową prowadzącą do Kozłówki węzeł Lubartów Zachód.

Dalej droga ekspresowa S19, zgodnie z zapisami w decyzji środowiskowej, pobiegnie nowym śladem omijając od wschodu Niemce. Na przecięciu z drogą wojewódzką 828 powstanie węzeł Niemce Wschód, a w okolicy obecnego skrzyżowania z drogą powiatową prowadząca do Leonowa powstanie kolejny węzeł Niemce Południe.

Według pomiarów ruchu przeprowadzonych w 2015 roku z drogi DK19 pomiędzy Lubartowem i Lublinem korzysta dziennie średnio od 20 do 25 tysięcy pojazdów. Planowana inwestycja zwiększy bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców mających swe domy w sąsiedztwie obecnej DK19.

Gotowy odcinek, stanie się częścią międzynarodowej trasy Via Carpatia biegnącej z północy na południe wschodnim krańcem Unii Europejskiej i znacznie poprawi warunki tranzytowe na terenie Polski Wschodniej. Zgodnie z zapisami w znowelizowanym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) realizacja tego etapu przewidziana jest na lata 2020-2024.

Powiązane tematy

Komentarze