Informacje

PGE z olbrzymim zyskiem

br

  • Opublikowano · 7 listopada 2017, 19:11

  • 1
  • Tagi: akcje EDF elektrownia energetyka energia giełda PGE węgiel brunatny
  • Powiększ tekst

Zysk netto Grupy PGE po trzech kwartałach wyniósł prawie 3 mld zł, co oznacza wzrost o 146 proc. w ujęciu rocznym, przy przychodach na poziomie 16,7 mld zł – poinformowała spółka w komunikacie. Całkowity wolumen produkcji energii elektrycznej w Grupie wzrósł o 6 proc., w tym z węgla brunatnego o 10 proc.

Odnotowaliśmy 6-procentowy wzrost produkcji energii elektrycznej, głównie dzięki większej produkcji z węgla brunatnego. Dobre wyniki operacyjne pozwoliły utrzymać stabilne i satysfakcjonujące wyniki finansowe. Potwierdza to zysk EBITDA w wysokości ponad 6 miliardów oraz zysk netto niemal 3 miliardów złotych wypracowany po trzech kwartałach tego roku – mówi cytowany w komunikacie Henryk Baranowski, prezes PGE.

Jak czytamy w informacji skonsolidowany zysk operacyjny spółki powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) za 3 kwartały 2017 r. wyniósł ponad 6,1 mld zł (6,108 mld zł) i był o 28 proc. wyższy niż rok temu. Wynik skorygowany, czyli oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych, które miały miejsce głównie w zeszłym roku, wyniósł 4,889 mld zł, czyli o 11 proc. więcej niż rok temu. Jest to efekt wyższych wolumenów i bardziej korzystnej struktury paliwowej produkcji związanej z większym udziałem paliw własnych (węgla brunatnego), a także wyższego zwrotu z usług dystrybucyjnych oraz niższych kosztów umorzeń certyfikatów w segmencie obrotu.

Jak podaje spółka największy udział w zysku EBITDA po trzech kwartałach 2017 r. (blisko 3,4 mld zł) miała energetyka konwencjonalna. Dystrybucja zakończyła wynikiem ponad 1,807 mld zł. Segment obrotu wygenerował 614 mln zł, a segment energetyki odnawialnej 239 mln zł.

Po trzech kwartałach 2017 r. produkcja energii w Grupie wyniosła 41,46 TWh, z czego 29,83 TWh pochodziło z węgla brunatnego. To efekt mniejszego obciążenia remontowego w Elektrowni Bełchatów, powrotu bloków 3 i 6 po remontach „średnich” i powrotu bloku 10 modernizowanego w okresie bazowym.

Produkcja energii w elektrowniach wiatrowych wzrosła o 21 proc. r/r osiągając wartość 0,85 TWh i jest to wynik sprzyjających warunków pogodowych. O 13 proc. wzrósł również wolumen produkcji z gazu, który w raportowanym okresie wyniósł 1,69 TWh. Na wynik ten wpłynęło przekazanie do eksploatacji w styczniu 2017 r. nowego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Gorzów. Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł po trzech kwartałach 26,2 Twh.

Jak podaje PGE 2017 r. to czas rozwoju i realizowania założeń zaktualizowanej strategii biznesowej. „27 października 2017 r. spełnione zostały wszystkie warunki zawieszające transakcji sprzedaży Grupie PGE aktywów EDF w Polsce. Pod koniec października PGE otrzymało powiadomienie od spółek EDF o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Wcześniej EDF otrzymał już zgody odpowiednich władz rządowych we Francji, a PGE otrzymała zgodę na przeprowadzenie transakcji od Ministra Energii oraz uzyskała warunkową zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Termin zamknięcia transakcji został przewidziany na 13 listopada 2017 r. Dzięki samodzielnemu przejęciu 8 elektrociepłowni w największych aglomeracjach, takich jak Trójmiasto, Wrocław czy Kraków, zlokalizowanych łącznie w pięciu województwach, elektrowni Rybnik na Śląsku i blisko 400 km sieci ciepłowniczej w czterech miastach, Grupa PGE umocni pozycję lidera na polskim rynku elektroenergetycznym i zostanie największym dostawcą ekologicznego ciepła systemowego”.

Stawiamy na rozwój poprzez akwizycje, czego wyrazem jest finalizowana właśnie umowa przejęcia aktywów EDF, a także rozwój nowych obszarów budowania biznesu, co widać głównie przez pryzmat naszego zaangażowania we wsparcie start-upów oraz tworzenia ekosystemu elektromobilności w Polsce. Jesteśmy liderem na rynku energii, niebawem będziemy liderem na rynku ciepłowniczym, chcemy być także liderem innowacyjności oraz dynamicznego rozwoju i jesteśmy na dobrej drodze, żeby ten cel osiągnąć – mówi Baranowski.

Nakłady na inwestycje w trzech kwartałach tego roku wyniosły 4,2 mld zł i były o 25 proc. niższe niż przed rokiem. Zaawansowanie prac przy budowie dwóch bloków w Elektrowni Opole o łącznej mocy 1800 MW przekroczyło 85 procent. W bloku 5 zamontowano już turbogenerator, a w bloku 6, przeprowadzono próby elementów ciśnieniowych kotła. W trzecim kwartale tego roku Komitet Inwestycyjny Grupy PGE, uwzględniając uwarunkowania ekonomiczne oraz specyficzną lokalizację elektrowni, a także zmiany zachodzące w otoczeniu rynkowym i regulacyjnym, wskazał gaz jako najkorzystniejsze paliwo dla nowego bloku energetycznego w Elektrowni Dolna Odra. Trwa faza przygotowania do realizacji projektu, która potrwa do końca II kwartału 2018 r. i obejmie opracowanie studium wykonalności inwestycji, a także uruchomienie innych postępowań administracyjnych mających na celu uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego zadania.

Kontynuowane są także inwestycje w infrastrukturę dystrybucyjną. W tym roku najważniejsza z inwestycji to oddana do użytkowania we wrześniu nowa stacja 110/15 kV w Czosnowie. Nowo powstała stacja w Czosnowie wraz z infrastrukturą sieciową tworzą nowoczesny układ, który znacznie poprawi bezpieczeństwo dostaw energii na całym terenie na północ od Warszawy. Szacowana wartość wszystkich planowanych inwestycji związanych z węzłem Czosnów wyniesie w sumie około 130 mln zł.

Komentarze