Informacje

Stopy procentowe bez zmian

br

  • Opublikowano: 8 listopada 2017, 13:17

  • 0
  • Powiększ tekst

Rada Polityki Pieniężnej, co nie było zaskoczeniem dla rynku, pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie – poinformował NBP. Główna stopa referencyjna nadal wynosi 1,5 proc.

Zgodnie z oczekiwaniami RPP nie zmieniła dziś poziomu stóp procentowych. Rada zapoznała się z najnowszymi prognozami NBP dotyczącymi inflacji i PKB. W związku z napływem lepszych od oczekiwań danych z gospodarki realnej w ostatnich miesiącach, jak również wyższej od prognoz inflacji, NBP mógł zrewidować w górę i ścieżkę CPI, i PKB. Komunikat po posiedzeniu RPP o godzinie 16:00 i konferencja prezesa A.Glapińskiego pokażą, czy RPP na tej podstawie w jakikolwiek sposób zmieniła dotychczasową łagodną retorykę – komentuje Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.

Tym samym stopa referencyjna pozostaje na poziomie 1,50 proc. w skali rocznej; stopa lombardowa 2,50 proc.; stopa depozytowa 0,50 proc.; stopa redyskonta weksli 1,75 proc.

Powiązane tematy

Komentarze