Informacje

Minister cyfryzacji Anna Streżyńska / autor: By Fot. P. Tracz Kancelaria Premiera - Konferencja minister Elżbiety Rafalskiej i Anny Streżyńskiej, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55169397
Minister cyfryzacji Anna Streżyńska / autor: By Fot. P. Tracz Kancelaria Premiera - Konferencja minister Elżbiety Rafalskiej i Anny Streżyńskiej, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55169397

Cyfryzacja to nie kaprys, to konieczność

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 20 listopada 2017, 11:55

    Aktualizacja: 20 listopada 2017, 11:58

  • 0
  • Powiększ tekst

Wykorzystanie najnowszych technologii w projektach realizowanych przez państwo i służących obywatelom to nie kaprys czy fanaberia urzędnika wizjonera. To konieczność, bo każda inna droga oznacza państwo przestarzałe, uciążliwe i kosztowne – pisze Anna Streżyńska, minister cyfryzacji w „Polski Kompasie 2017”

Żyjemy w ciekawych czasach. Świat zmienia się w takim tempie, że nie sposób uchwycić i zrozumieć wszystkich przemian. Jak w soczewce widać to w obszarze technologii i cyfryzacji. Wszystko staje się mniejsze, szybsze, efektywniejsze, jednoczesne. Ma być wygodniej, prościej, łatwiej. Technologia dostosowuje świat do potrzeb użytkownika tak, by musiał robić mniej, uzyskując więcej. Dziś wykorzystanie najnowszych technologii w projektach realizowanych przez państwo i służących obywatelom to nie kaprys czy fanaberia urzędnika wizjonera. To konieczność, bo każda inna droga oznacza państwo przestarzałe, uciążliwe i kosztowne.

Doskonale rozumiemy to w Ministerstwie Cyfryzacji i od 20 miesięcy przeprowadzamy polską administrację przez ten trudny proces. Chcemy, by Polska była w gronie liderów Unii Europejskiej w obszarze cyfryzacji. I chcemy, by wszyscy obywatele mogli w równym stopniu korzystać ze zdobyczy nowoczesnych technologii. To nasza misja i zadanie, które konsekwentnie realizujemy. Oto sześć obszarów, które uważam za kluczowe.

1. Zrównoważony rozwój

W drugim dziesięcioleciu XXI w. na cyfryzacyjnej mapie Polski ciągle widać białe plamy. To obszary pomijane przez firmy telekomunikacyjne i dostawców internetu ze względu na biznesową nieopłacalność doprowadzenia i utrzymania łączy. Jednym z głównych celów Ministerstwa Cyfryzacji jest zrównoważony rozwój wszystkich obszarów kraju i równy dostęp do internetu dla każdego obywatela. W tym celu zainicjowaliśmy projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), a wniesiona przez Ministerstwo Cyfryzacji uchwała „100 Mega na 100-lecie” została przyjęta przez rząd. OSE to pierwszy w historii Polski projekt podłączenia wszystkich szkół w kraju do szybkiego internetu. Na terenach dotychczas wykluczonych cyfrowo powstanie dzięki wsparciu państwa najnowocześniejsza infrastruktura z szybkim internetem. W rekordowo krótkim czasie udało się przeprowadzić i rozstrzygnąć konkurs na dofinansowanie, dzięki czemu już w 2018 r. dzieci ze szkół w najmniejszych miejscowościach zaczną korzystać z internetu 100Mb/s na tych samych zasadach, co ich rówieśnicy z dużych miast.

2. Silne i skuteczne państwo

W kontekście coraz częstszych informacji o próbach zewnętrznej ingerencji w procesy demokratycznych państw jasne jest, że silne państwo to państwo dobrze zabezpieczone przed zagrożeniami w sieci. Ministerstwo Cyfryzacji jest odpowiedzialne za cywilne cyberbezpieczeństwo, współuczestniczy w wypracowywaniu aktów prawnych w tym zakresie i nadzoruje pomioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo obywateli i przedsiębiorców w sieci. Byliśmy inicjatorem i współautorem przyjętej przez rząd uchwały prezentującej strategiczne nastawienie administracji do kwestii cyberbezpieczeństwa, a obecnie pracujemy nad projektem ustawy o cyberbezpieczeństwie. Powołane z naszej inicjatywy w lipcu 2016 r. Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa tworzy sieć wymiany informacji między administracją a sektorem prywatnym w celu szybkiego i adekwatnego reagowania na zagrożenia.

Silne państwo to także silne instytucje. Prowadzona przez Ministerstwo Cyfryzacji reforma ochrony danych osobowych ma dostosować krajowe prawodawstwo do unijnych wymogów. Naszym celem jest powołanie urzędu ds. ochrony danych osobowych, który będzie odpowiadał na wyzwania gospodarki cyfrowej i będzie wyposażony w narzędzia ochrony obywateli, m.in. nakładanie kar finansowych na podmioty naruszające obowiązujące w Polsce prawo. Z kolei regulator telekomunikacyjny otrzyma nowe uprawnienia w zwalczaniu nadużyć związanych z niektórymi usługami wprowadzającymi w błąd oraz z jakością nieadekwatną do cen usług.

Jednocześnie mamy świadomość, że tylko silne i skuteczne państwo ma szansę w starciu z globalnymi korporacjami. Dlatego rozpoczęliśmy proces porządkowania kwestii odpowiedzialności państwa jako zamawiającego systemy i usługi IT. Państwo musi być dla biznesu partnerem, a nie sponsorem. Z powodzeniem włączamy przedsiębiorców i banki w pracę na rzecz państwa; ta formuła sprawdziła się przy wdrażaniu programu „Rodzina 500+” czy potwierdzaniu Profilu Zaufanego. Naszym celem jest wypracowanie najlepszego modelu współpracy w trójkącie państwo–przedsiębiorcy–obywatele, bo tylko współpracując, jesteśmy w stanie dostarczać obywatelom najwyższej jakości usługi.

3. Przyjazna administracja

Cyfryzacja administracji to przenoszenie spraw urzędowych do sieci. Obywatele chcą się kontaktować z administracją przez internet, bez wychodzenia z domu, bez kolejek, w dogodnym dla siebie czasie. W ciągu półtora roku udało się udostępnić 501 usług administracji w sieci – to aż 90 proc. wszystkich elektronicznych usług, jakie oferuje polska administracja.

Dziś idziemy krok dalej. Dzięki niedawno uruchomionej platformie Widok.gov.pl mamy dokładne dane dotyczące oczekiwań obywateli. To pozwoli nam poznać i lepiej zrozumieć potrzeby obywateli, po to by udostępniać kolejne usługi odpowiadające na społeczne zapotrzebowanie. To przyspieszy proces przechodzenia administracji do sieci.

4. Oszczędności w budżecie

Mamy świadomość, że jesteśmy jedynie dysponentem pieniędzy podatników i musimy te środki wydawać rozsądnie. Dzięki zmianie nastawienia do wydawania publicznych pieniędzy w obszarze cyfryzacji skończyły się drogie i nieefektywne projekty. Dziś każdy państwowy projekt informatyczny jest dokładnie sprawdzany i analizowany pod kątem celowości i wyceny.

5. Nowoczesne technologie i wsparcie dla młodych

Nowoczesne technologie mogą być trampoliną, która pozwoli naszej gospodarce wybić się na wyższy poziom rozwoju. Sieć piątej generacji to dla Polski szansa na skok cywilizacyjny i osiągnięcie pozycji europejskiego lidera w tym obszarze. Minister Cyfryzacji jest pomysłodawcą i liderem Porozumienia na rzecz Strategii 5G dla Polski, której celem jest nawiązanie współpracy między państwem, jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami w celu wdrożenia w Polsce sieci piątej generacji, w tym wykorzystania jej w gospodarce komunalnej dla dobra obywateli w ich codziennym życiu i aktywności.

Nowoczesne technologie to także szansa dla młodych ludzi, których potencjał tkwi w kreatywności. Celem państwa jest zapewnienie warunków do tworzenia innowacyjnych przedsiębiorstw zdolnych konkurować na forum globalnym. Dzięki naszej inicjatywie młodzi przedsiębiorcy mogą bezpłatnie wykorzystywać do rozwoju swoich firm dane publiczne i wykorzystywać potencjał, który w nich drzemie.

Młodzi ludzie chcą pracować dla swojego kraju. Nawet jeżeli oznaczałoby to mniejsze zarobki czy rezygnację z dotychczasowej kariery. Każdego dnia do administracji publicznej przychodzą młodzi, kreatywni i chętni ludzie z pomysłami i ofertą bezinteresownej pomocy. To cyberpatrioci. Naszym obowiązkiem jest skorzystać z tej oferty.

6. Silna Polska w UE

Działalność Ministerstwa Cyfryzacji nie ogranicza się do Polski. Jesteśmy aktywnym członkiem wszystkich ważnych debat w obszarze cyfryzacji w Unii Europejskiej. Uczestniczyliśmy w wypracowaniu na forum UE rozwiązań prawnych, które będą regulować kwestie swobodnego przepływu danych, a Polska jako jeden z nielicznych krajów spoza G20 została zaproszona na spotkanie ministrów ds. cyfrowych. Dzięki naszej inicjatywie popartej przez 17 państw agenda cyfrowa została włączona do posiedzeń Rady Europejskiej.

Cyfryzacja to obszar pełen wyzwań i szans. Wyzwania zidentyfikowaliśmy, szanse wykorzystujemy, a nasze działania przekładają się na realne korzyści dla obywateli. I tą drogą będziemy nadal konsekwentnie podążać.

Publikacje „Polskiego Kompasu – rocznika instytucji finansowych i spółek akcyjnych” od trzech lat spotkają się z ogromnym uznaniem i zainteresowaniem w środowisku finansowym i biznesowym. Pełne wydanie edycji Polskiego Kompasu 2017 w formacie PDF dostępne jest na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

Powiązane tematy

Komentarze