Informacje

Wzrost PKB coraz bliżej 5 proc.

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 30 listopada 2017, 10:21

  • 0
  • Powiększ tekst

Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w III kw. 2017 roku o 4,9 proc. r/r wobec 4 proc. wzrostu r/r w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) - prezentując drugie szacunki tych danych. 

PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 4,9 proc. w porównaniu z III kwartałem 2016 r. To oznacza poprawę dynamiki realnej o 0,2 pkt proc. w porównaniu z szybkim szacunkiem - czytamy w komunikacie. 

III kwartale 2017 r. Produkt Krajowy Brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,2 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem (wg szybkiego szacunku wzrost w tym ujęciu wyniósł 1,1 proc.) i był wyższy niż przed rokiem o 5,2 proc. (wobec 5 proc. wg szybkiego szacunku), podał także GUS

W ujęciu niewyrównanym sezonowo w III kw. 2017 r. popyt krajowy wzrósł o 3,9 proc. wobec wzrostu o 5,5 proc. w II kw. 2017 r.

Spożycie ogółem w III kw. br. wzrosło o 4,1 proc. (w ujęciu niewyrównanym sezonowo), w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych - o 4,8 proc., publiczne - o 1,9 proc. (w II kw. 2017 r. wzrost odpowiednio: +4,2 proc., +4,9 proc., +2,1 proc.), podał też Urząd. 

Akumulacja brutto zwiększyła się (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 3,3 proc. w III kw. 2017 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 3,3 proc. (wobec wzrostu akumulacji o 11,6 proc. oraz nakładów brutto na środki trwałe o 0,9 proc. - po rewizji - kwartał wcześniej). 

Eksport wzrósł (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 7,6 proc. w III kw. 2017 r (wobec 3,1 proc. wzrostu w II kw. 2017 r.), zaś import wzrósł o 5,7 proc. w III kw. 2017 r (wobec 6 proc. wzrostu w II kw. 2017 r.), podał też Urząd.

Wartość dodana brutto (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) wzrosła o 4,8 proc. wobec wzrostu o 3,7 proc. w II kw. 2017 r. 

Wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego w III kw. br. wyniósł 3,8 pkt wobec 5,3 pkt kwartał wcześniej, natomiast wpływ popytu inwestycyjnego na wzrost PKB był dodatni i wyniósł+0,6 pkt proc., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł +3,8 pkt proc. (wobec +5,3 pkt proc. w II kwartale 2017 r.). Złożył się na to pozytywny wpływ spożycia ogółem, który wyniósł +3,2 pkt proc. (wobec +3,3 pkt proc. w II kwartale 2017 r.), z tego wpływ spożycia w sektorze gospodarstw domowych +2,9 pkt proc. oraz spożycia publicznego +0,3 pkt proc. (odpowiednio w II kwartale 2017 r.: +2,9 pkt proc. i +0,4 pkt proc.) - czytamy w komunikacie.

III kwartale wpływ popytu inwestycyjnego na wzrost PKB był dodatni (+0,6 pkt proc.) co, przy neutralnym wpływie przyrostu rzeczowych środków obrotowych, przełożyło się na pozytywny wpływ akumulacji brutto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł +0,6 pkt proc. (wobec +2 pkt proc. w II kwartale 2017 r.). W III kwartale br. zanotowano pozytywny wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł +1,1 pkt proc. wobec -1,3 pkt proc. w II kwartale 2017 r. - napisano.

Urząd zwrócił uwagę, że w III kwartale 2017 r. wzrost popytu krajowego, w skali roku, wyniósł 3,9 proc. i był niższy od notowanego w II kwartale 2017 r. (wzrost o 5,5 proc.). Wpłynął na to niższy niż w II kwartale 2017 r. wzrost akumulacji brutto, który wyniósł 3,3 proc. (wobec 11,6 proc. w II kwartale 2017 r.) oraz zbliżony do notowanego w II kwartale  br., wzrost spożycia ogółem, który wyniósł 4,1 proc. (wobec 4,2 proc. w II kwartale 2017 r.). Spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło w tempie 4,8 proc. w skali roku i było nieznacznie niższe niż w II kwartale 2017 r. (wzrost o 4,9 proc.). Na dodatnie tempo wzrostu akumulacji brutto w III kwartale br. wpłynął wzrost nakładów brutto na środki trwałe o 3,3 proc. i wzrost rzeczowych środków obrotowych.

GUS poinformował dziś, że Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w III kw. 2017 roku o 4,9% r/r wobec 4% wzrostu r/r w poprzednim kwartale. Według szybkiego szacunku opublikowanego 14 listopada 2017 r., wzrost w III kw. w tym ujęciu wyniósł 4,7 proc. r/r.

III kwartale 2017 r. Produkt Krajowy Brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,2 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem (wg szybkiego szacunku wzrost w tym ujęciu wyniósł 1,1 proc.) i był wyższy niż przed rokiem o 5,2 proc. (wobec 5 proc. wg szybkiego szacunku), podał także GUS.

Na podst. ISBnews

Powiązane tematy

Komentarze