Informacje

W IV kwartale gospodarka nie zwolni

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 30 listopada 2017, 14:46

    Aktualizacja: 30 listopada 2017, 14:52

  • 0
  • Powiększ tekst

Tempo wzrostu PKBIV kwartale 2017 roku powinno utrzymać się na poziomie zbliżonym do III kwartału, kiedy wyniosło w ujęciu niewyrównanym sezonowo 4,9 proc. r/r, a w ujęciu odsezonowanym – 5,2 proc. r/r, prognozują eksperci Ministerstwa Rozwoju.

W ocenie MR, tempo wzrostu w ostatnim kwartale 2017 roku powinno utrzymać się na zbliżonym poziomie, głównie na skutek dalszego przyspieszenia wzrostu nakładów brutto na środki trwałe, stabilnie rosnącej konsumpcji oraz eksportu - czytamy w komentarzu resortu do danych GUS.

GUS poinformował dziś, że Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w III kw. 2017 roku o 4,9% r/r wobec 4% wzrostu r/r w poprzednim kwartale. Według szybkiego szacunku opublikowanego 14 listopada 2017 r., wzrost w III kw. w tym ujęciu wyniósł 4,7% r/r.

Czytaj także: Wzrost PKB coraz bliżej 5 proc.

Analiza danych wyrównanych sezonowo wskazuje na trwały charakter ożywienia gospodarczego w pierwszych trzech kwartałach 2017 roku. Wzrost odnotowano we wszystkich głównych sektorach gospodarki. Wartość dodana brutto rosła nieznacznie wolniej niż PKB i w trzecim kwartale jej kwartalne tempo wzrostu wyniosło 1,1 proc. Spośród głównych sektorów zarówno przemysł (wzrost o 1,8 proc.), budownictwo (wzrost o 4 proc.) jak i handel (wzrost o 2,4 proc.) rosły w tempie wyższym niż PKB. Pozwala to optymistycznie oceniać perspektywy wzrostu w ostatnim kwartale 2017 roku. Analiza składników popytu wskazuje na trwały charakter wzrostu konsumpcji oraz stopniowe przyspieszenie wzrostu nakładów brutto na środki trwałe, stabilnie rośnie także eksport - czytamy dalej.

W ocenie ministerstwa, również struktura popytowa wzrostu gospodarczego pozostaje korzystna i wskazuje na zrównoważony rozwój polskiej gospodarki.

Uwzględniając dane wyrównane sezonowo, należy zwrócić uwagę na fakt, że polska gospodarka, (wzrost o 5,2 proc. w porównaniu z analogicznym kwartałem 2016 roku) rozwija się ponad dwukrotnie szybciej niż gospodarka strefy euro i całej UE (w obu przypadkach wzrost sięga poziomu 2,5 proc.). Spośród krajów, dla których dostępne są dane Eurostat, szybciej rozwijały się jedynie Rumunia (8,6 proc.) oraz Łotwa (6,2 proc.) - podkreślono także.

Na podst. ISBnews

Powiązane tematy

Komentarze