Informacje

Tomasz Stępień, prezes GAZ-SYSTEM / autor: fot. materiały prasowe
Tomasz Stępień, prezes GAZ-SYSTEM / autor: fot. materiały prasowe

Priorytety w działaniach inwestycyjnych GAZ-SYSTEM

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 7 grudnia 2017, 10:09

  • 0
  • Powiększ tekst

GAZ-SYSTEM pełni funkcję operatora systemu przesyłowego gazu w Polsce. Realizuje strategię, która może istotnie odmienić rynek gazu w Europie Środkowej i Wschodniej – pisze Tomasz Stępień, prezes GAZ-SYSTEM SA w „Polskim Kompasie 2017”

Rynek gazowy w tej części Europy Środkowo-Wschodniej ma wielkość ok. 70 mld m3 i stale rośnie. Z uwagi na dynamikę tego przyrostu to rynek niezwykle perspektywiczny. Historycznie to obszar od kilku dekad zdominowany przez jednego dostawcę surowca, co przesądza o jego specyfice i uwarunkowaniach.

Znaczenie projektu Baltic Pipe

Projekt Baltic Pipe od października 2022 r. ma umożliwić przesył gazu ziemnego z Morza Północnego przez Danię i Morze Bałtyckie do Polski. Połączenie z norweskim szelfem kontynentalnym ma więc strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Obecnie prowadzimy działania przygotowawcze, które pomogą w podjęciu wiążącej decyzji o realizacji tej inwestycji. To tzw. procedura Open Season. Jej celem jest pozyskanie kontraktów przesyłowych. GAZ-SYSTEM wraz z duńskim partnerem z sukcesem zakończyli pierwszą fazę procedury, która wykazała, że istnieje zainteresowanie rynku przesyłem gazu z Morza Północnego. Pozytywny rezultat oznacza uruchomienie szybkiej ścieżki projektu i zakończenie go w 2022 r. We wrześniu rozpoczęła się druga część procedury, której celem jest zawarcie umów przesyłowych na 15 lat.

W moim przekonaniu przygotowywany przez GAZ-SYSTEM projekt Baltic Pipe ma szanse stać się impulsem do zasadniczej zmiany i istotnie wpłynąć na krajobraz rynku gazu w Europie Środkowej. Dzięki tej inwestycji zaoferujemy klientom zupełnie nowe źródło dostawy surowca. W połączeniu z możliwościami rozwoju technologii LNG może to przełamać panujący na rynku gazu monopol i jednocześnie wpłynąć na proces kształtowania się cen.

Idea Trójmorza i Korytarz Północ–Południe

Istotną zmianą na rynku gazu w naszej części Europy może się stać również idea Trójmorza. W zakresie współpracy gospodarczej jej kluczowym założeniem jest tworzenie warunków rynkowych dla transferu surowców i budowa interkonektorów łączących magistrale przesyłowe. Spełnieniem tej idei jest projekt budowy Korytarza Północ–Południe, który połączy terminal LNG w Świnoujściu – przez Czechy, Słowację i Węgry – z obecnie powstającym terminalem LNG na wyspie Krk w Chorwacji.

Korytarz Północ–Południe składa się z wielu międzysystemowych połączeń gazowych oraz krajowych gazociągów, które już istnieją lub są na różnych etapach realizacji. Do ukończenia Korytarza jest potrzebna dalsza rozbudowa europejskiego systemu przesyłowego oraz pełna integracja rynków gazu w naszym regionie Europy. Konieczna będzie rozbudowa interkonektorów, dlatego w planach inwestycyjnych GAZ-SYSTEM znajduje się budowa połączeń ze Słowacją, z Czechami, Litwą i Ukrainą.

W zakresie rozbudowy sieci krajowej realizujemy również bardzo ambitny program inwestycyjny – w najbliższych latach powstanie ponad 2 tys. km nowych gazociągów przesyłowych.

Rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu

W kwietniu br. GAZSYSTEM podjął decyzję o rozbudowie Terminalu LNG im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Po zakończeniu prac jego moce regazyfikacyjne wzrosną z obecnych 5 mld m3do 7,5 mld m3 gazu ziemnego rocznie. Planowana rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu obejmuje zwiększenie istniejącego układu regazyfikatorów SCV o kolejne jednostki.

Jednocześnie prowadzimy analizy związane z rozbudową terminalu o nowe funkcjonalności. Uwzględniają one perspektywy rozwoju rynku LNG w kraju oraz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Dostrzegamy duży potencjał skroplonego gazu ziemnego wykorzystywanego jako paliwo, dlatego chcemy rozwijać usługi załadunku LNG i bunkrowania statków, a także bezpośrednio dostarczać skroplony gaz ziemny do klientów z wykorzystaniem logistyki samochodowej i kolejowej.

Rozważany przez GAZSYSTEM zakres dalszej rozbudowy terminalu obejmuje m.in. budowę drugiego stanowiska statkowego, bocznicy kolejowej w celu uruchomienia przeładunku LNG na kolej oraz – w bardziej odległej perspektywie – budowę trzeciego zbiornika LNG.

Terminal w Świnoujściu jest jedynym lądowym terminalem w tej części Europy, co powoduje, że mamy do czynienia z ambitną perspektywą biznesową. Rynek LNG charakteryzuje się zmiennością: może być rynkiem producentów, a innym razem odbiorców. Pierwsze terminale LNG budowano w latach 70. XX w., dopiero dzisiaj jednak zaczynają one realnie konkurować z gazem z rurociągów. Rozwój LNG wskazuje, że dla terminalu, ale i dla całego systemu przesyłowego nadeszły bardzo ciekawe czasy.

Położenie geograficzne Polski, funkcjonujący terminal LNG i gazowa sieć przesyłowa, na którą składa się ponad 10 tys. km gazociągów wysokiego ciśnienia, w połączeniu ze strategią GAZ-SYSTEM, którą będziemy realizować w ciągu najbliższych lat – wszystko to stanowi ogromny potencjał biznesowy. Jednocześnie pozwoli on nam realnie odczuć niezależność i bezpieczeństwo energetyczne w zakresie dostaw gazu ziemnego do Polski.

Publikacje „Polskiego Kompasu – rocznika instytucji finansowych i spółek akcyjnych” od trzech lat spotkają się z ogromnym uznaniem i zainteresowaniem w środowisku finansowym i biznesowym. Pełne wydanie edycji Polskiego Kompasu 2017 w formacie PDF dostępne jest na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze