Informacje

GUS: jest dobrze... poza branżą odzieżową i metalami

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 21 grudnia 2017, 15:20

  • 0
  • Powiększ tekst

W grudniu dyrektorzy przedsiębiorstw z większości badanych obszarów korzystnie oceniają koniunkturę, podobnie było przed miesiącem - poinformował w czwartek Główny Urząd Statystyczny. Najbardziej optymistyczni są dyrektorzy firm z sektora finansowego

Wskaźnik ogólnego klimatu w przetwórstwie przemysłowym ukształtował się w grudniu br. na poziomie plus 3,5 pkt wobec plus 4,6 pkt w listopadzie, podał Główny Urząd Statystyczny. Poprawę koniunktury sygnalizuje 14,2% badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 10,7% (przed miesiącem odpowiednio 15,2% i 10,7%). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

GUS podał, że diagnozy produkcji oraz portfela zamówień w grudniu są mniej korzystne od zgłaszanych w listopadzie. Zarówno prognozy w tym zakresie, jak i bieżąca sytuacja finansowa są gorsze od sygnalizowanych przed miesiącem, podano także.

Najbardziej optymistyczne opinie dotyczące koniunktury formułują producenci wyrobów farmaceutycznych (plus 20,3 w grudniu, plus 12,4 w listopadzie), papieru i wyrobów z papieru (plus 18,5 w grudniu, plus 12,4 przed miesiącem), mebli (plus 15,2 w grudniu, plus 15,9 w listopadzie), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (plus 13,9 w grudniu, plus 14,7 przed miesiącem), gumy i wyrobów z gumy (plus 12,9 w grudniu, plus 12,6 w listopadzie), maszyn i urządzeń (plus 10,9 w grudniu, plus 7,0 przed miesiącem)” - czytamy w komunikacie.

Negatywne oceny koniunktury sygnalizują jedynie producenci odzieży (minus 7,5 w grudniu, minus 6,3 w listopadzie) oraz metali (minus 3,5 w grudniu, minus 3,2 w listopadzie), podał też Urząd.

Przedsiębiorcy z sekcji przetwórstwo przemysłowe oceniają koniunkturę pozytywnie, nieco ostrożniej niż przed miesiącem i lepiej niż w grudniu ostatnich dziewięciu lat. Jednostki z sekcji budownictwo oceniają koniunkturę bardziej pesymistycznie niż w listopadzie, ale lepiej niż w grudniu ostatnich ośmiu lat - czytamy w informacji GUS.

Hurt i detal

Zdaniem urzędu, oceny koniunktury formułowane przez podmioty prowadzące działalność w zakresie handlu hurtowego są nieco mniej optymistyczne od sygnalizowanych przed miesiącem, ale lepsze niż w grudniu ostatnich sześciu lat. Natomiast jednostki handlu detalicznego zgłaszają opinie nieznacznie mniej korzystne od notowanych w listopadzie, ale lepsze niż w analogicznym miesiącu ostatnich siedemnastu lat.

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym ukształtował się w grudniu br. na poziomie plus 9,4 pkt wobec plus 11,2 pkt w listopadzie br.

Poprawę koniunktury sygnalizuje 18,0% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 8,6% (przed miesiącem odpowiednio 18,5% i 7,4%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

W bieżącym miesiącu w większości prezentowanych branż handlowych oceny koniunktury są pozytywne: tekstylia, odzież, obuwie (plus 20,6 w grudniu, plus 24,2 w listopadzie), pojazdy samochodowe (plus 10,3 w grudniu, plus 12,5 miesiąc wcześniej) oraz żywność (plus 6,4 w grudniu, plus 8,8 w listopadzie). Jako jedyne koniunkturę negatywnie oceniają jednostki z branży artykuły gospodarstwa domowego ogółem (minus 5,5 w grudniu, minus 4,2 przed miesiącem) - podał GUS.

W grudniu, w podziale na klasy wielkości ogólny klimat koniunktury optymistycznie oceniają jednostki średnie i duże (o liczbie pracujących 50 i więcej osób). Niekorzystne i gorsze niż przed miesiącem oceny w tym zakresie zgłaszają firmy o liczbie pracujących do 49 osób. podano również.

Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się w grudniu na poziomie plus 6,3 (plus 9,1 w listopadzie). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,2% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 9,9% (przed miesiącem odpowiednio 18,2% i 9,1%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie, podał też GUS.

Transport i magazyny

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się w grudniu na poziomie plus 7,8 (przed miesiącem plus 8,8). Poprawę koniunktury odnotowuje 16,4% badanych firm, a jej pogorszenie – 8,7% (w listopadzie odpowiednio 16,8% i 7,9%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Informacja, komunikacja, finanse i ubezpieczenia

Podmioty należące do sekcji transport i gospodarka magazynowa oceniają koniunkturę pozytywnie, podobnie jak w listopadzie i lepiej niż w analogicznym miesiącu ostatnich czternastu lat. Jednostki z sekcji zakwaterowanie i gastronomia zgłaszają oceny koniunktury gorsze od sygnalizowanych przed miesiącem, ale lepsze niż w grudniu ostatnich dziewięciu lat - czytamy w komunikacie GUS.

Korzystnie oceniają koniunkturę dyrektorzy przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie informacji i komunikacji; ich oceny są zbliżone do zgłaszanych w październiku i listopadzie bieżącego roku oraz w grudniu 2016 roku. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się w grudniu, podobnie jak przed miesiącem, na poziomie plus 17,1. Poprawę koniunktury odnotowuje 22,3% badanych firm, a jej pogorszenie – 5,2% (w listopadzie odpowiednio 22,4% i 5,3%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia. Opinie te są lepsze od formułowanych przed miesiącem i w analogicznym miesiącu ostatnich sześciu lat - dodano.

W grudniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 31,4 (przed miesiącem plus 28,8). Poprawę koniunktury odnotowuje 33,8% badanych firm, a jej pogorszenie – 2,5% (w listopadzie odpowiednio 32,5% i 3,7%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Budownictwo

Wskaźnik koniunktury w budownictwie spadł do -6,7 pkt w grudniu Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie ukształtował się w grudniu br. na poziomie minus 6,7 wobec minus 1,9 pkt w poprzednim miesiącu, podał GUS.

Poprawę koniunktury sygnalizuje 11,9% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 18,5% (przed miesiącem odpowiednio 14,4% i 16,3%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Oceny portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej są bardziej negatywne od zgłaszanych w listopadzie. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest niekorzystnie, podobnie jak przed miesiącem.

Odpowiednie oczekiwania są bardziej pesymistyczne od przewidywań formułowanych w listopadzie. Nadal sygnalizowany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Grudzień jest trzecim z kolei miesiącem, w którym prognozowane jest ograniczenie zatrudnienia. Zapowiadany jest nieznaczny wzrost cen robót budowlano- montażowych, zbliżony do przewidywanego w listopadzie - czytamy w komunikacie.

ISBnews, PAP, mw

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze