Informacje

foto: Fratria
foto: Fratria

Zysk Lotosu w IV kwartale wzrósł prawie 60 proc.

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 7 marca 2018, 09:32

    Aktualizacja: 7 marca 2018, 09:36

  • 1
  • Powiększ tekst

Grupa Lotos odnotowała 484,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017 r. wobec 303,5 mln zł zysku rok wcześniej – poinformowała spółka w raporcie.

Jak informuje spółka, na wyniki finansowe grupy kapitałowej Lotos w 4 kw. 2017 roku największy wpływ miały: segment produkcji i handlu: niższy ok. 14,2 proc. r/r poziom modelowej marży rafineryjnej przy maksymalnym wykorzystaniu nominalnych mocy wytwórczych gdańskiej rafinerii wpłynął na wypracowanie oczyszczonego zysku EBITDA LIFO w 4 kw. 2017 roku w segmencie produkcji i handlu na poziomie 547,2 mln zł (- 13,9 proc. r/r). Segment wydobywczy: wzrost r/r notowań ropy naftowej o 25,2 proc. r/r oraz gazu ziemnego wg UK National Balancing Point o 21,5 proc. wsparł wynik segmentu wydobywczego i złagodził efekt niższego r/r wolumenu sprzedaży węglowodorów (-17,3 proc.), w rezultacie oczyszczony wynik EBITDA segmentu wydobywczego osiągnął poziom 217 mln zł (-1,8 proc. r/r).

Spółka poinformowała także, że zwróciła uwagę na istotnie niższy r/r (-11,3 proc.) średniokwartalny kurs dolara, który powiększył negatywny wpływ niższych cracków produktowych na wyniki segmentu produkcji i handlu. Spadek kursu dolara (-4,7 proc. kw/kw) na koniec kwartału poskutkował dodatnimi różnicami kursowymi z przeszacowania kredytów walutowych.

Zysk operacyjny wyniósł 722,7 mln zł wobec 734,6 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 927,6 mln zł w IV kw. wobec 1.042,3 mln zł rok wcześniej. 

Grupa kapitałowa Lotos wykazała w 4 kw. 2017 roku zysk operacyjny w wysokości 722,7 mln zł, na który składały się zysk operacyjny segmentu produkcji i handlu 630,9 mln zł, zysk operacyjny segmentu wydobywczego 102,3 mln zł oraz korekty konsolidacyjne w wysokości -10,5 mln zł (głównie korekta zrealizowanej marży na sprzedaży ropy Rozewie i ropy litewskiej o marżę na ropie pozostającą na zapasie w grupie kapitałowej). Wynik operacyjny powiększony o amortyzację wg szacunkowej wyceny zapasów metodą LIFO (bez uwzględnienia teoretycznych odpisów wg LIFO) za 4 kw. 2017 roku, z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych oraz różnic kursowych z działalności operacyjnej (tzw. oczyszczony EBITDA LIFO), wyniósł 753,5 mln zł - czytamy w komentarzu zarządu do wyników. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7.020,9 mln zł w IV kw. 2017 r. wobec 6.366,1 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-IV kw. 2017 r. spółka miała 1.671,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1.015,2 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 24.185,6 mln zł w porównaniu z 20.931,1 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-IV kw. 2017 r. wyniósł 1,42 mln zł wobec 1,16 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 24,18 mld zł w 2017 roku.

Czytaj także: PKN Orlen przejmie Lotos

Na podst. ISBnews

Powiązane tematy

Komentarze