Informacje

autor: Fratria
autor: Fratria

Cyfrowy buntownik rośnie szybciej niż rynek

Marek Siudaj

Marek Siudaj

Redaktor zarządzający wGospodarce.pl

  • Opublikowano: 8 marca 2018, 14:23

  • 0
  • Powiększ tekst

W 2017 r. indeks WIG Banki, grupujący instytucje finansowe notowane na warszawskiej giełdzie, wzrósł o 35 proc. Alior Bank okazał się lepszy, cena jego akcji powiększyła się o 47 proc.

O tym, jak szybko rozwijał się w 2017 r. Alior Bank, świadczy fakt, że awansował na 8 miejsce – z 9 – pod względem wielkości aktywów na rynku bankowym w Polsce. To ogromne osiągnięcie, zwłaszcza, że bank jest jednym z najmłodszych na polskim rynku.

Rok 2017 pokazał, że Alior Bank jest w stanie utrzymywać bardzo wysokie tempo wzrostu organicznego, a jednocześnie pozostać w czołówce rynku bankowego w Polsce pod względem rentowności i efektywności kosztowej – powiedział Michał Chyczewski, wiceprezes Alior Bank pełniący funkcję prezesa.

Alior świetnie sobie radził na rynku kredytów i depozytów. Wolumen udzielonych przez Alior Bank kredytów na koniec 2017 r. wyniósł 51,3 mld zł, zwiększając się o prawie 11 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Przyrost wolumenu kredytów brutto osiągnął poziom 6,9 mld zł. To znacznie więcej niż bank założył w swojej strategii. Z kolei saldo środków pozyskanych z depozytów klientów wyniosło 57,6 mld zł (to o ponad 12 proc. więcej niż rok wcześniej). Tak dobry wynik został osiągnięty m.in. wprowadzeniu z sukcesem na rynek m.in. nowego Konta Lokacyjnego.

To niejedyny nowy produkt, jaki w ubiegłym roku pojawił się w ofercie Aliora. Innym przykładem może być rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy „Konto Jakże Osobiste”, który cieszy się sporą popularnością. Dużym sukcesem jest zwiększenie sprzedaży w segmencie detalicznym poprzez internet.

W segmencie klienta biznesowego bank skupiał się na mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach. Zbudowanie przewagi w tym obszarze rynku było możliwe dzięki oparciu o wysoki poziom automatyzacji procesów oraz wykorzystanie kanałów cyfrowych. Jednocześnie segment ten oferuje atrakcyjny poziom rentowności przy relatywnie niewielkim obciążeniu kapitałowym. W 2017 r. mikro- i małe firmy odpowiadały za 26 proc. przychodów banku.

Alior Bank chce jeszcze zwiększyć ten udział, czemu ma służyć m.in. zwiększenie sprzedaży pożyczek dla małych i najmniejszych podmiotów gospodarczych. To, co było już widoczne w roku 2017 – kiedy udział leasingu wzrósł do 3 proc. z 1 proc. w całości finansowania udzielanego przez bank, zaś kredyty dla mikrofirm wzrosły do 9  proc. z 8 proc. – ma być kontynuowane również w kolejnych latach. W 2020 leasing ma stanowić 8 proc. finansowania udzielanego przez bank, zaś pożyczki dla mikrofirm mają wynieść 13 proc.

Ten wzrost przekłada się na bardzo dobre wyniki finansowe. Marża odsetkowa netto wyniosła 4,6 proc. i pozostaje najwyższa na rynku bankowym w Polsce. Istotnemu polepszeniu uległa też pozycja płynnościowa – wskaźnik LCR wzrósł do poziomu 124 proc.

Całkowite przychody z działalności operacyjnej wyniosły na koniec 2017 r. ponad 3,7 mld zł, co oznacza 38-procentowy wzrost. W związku ze stale rosnącym wolumenem udzielanych kredytów i pożyczek wynik odsetkowy urósł do poziomu ponad 2,8 mld zł, tym samym zwiększając się o prawie 46 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Również wynik z tytułu opłat i prowizji uległ znacznemu wzrostowi, wynosząc 453 mln zł, prawie 37 proc. więcej niż w roku 2016. Wynik z działalności handlowej i pozostałej osiągnął z kolei poziom 418 mln zł.

Duże wrażenie robi także zysk netto, jaki osiągnął Alior w ubiegłym roku. Jest to kwota 515 mln zł, z czego większość, bo aż 333 mln zł bank zarobił w drugiej, bardzo dobrej połowie roku.

Jest szansa, że kolejne lata będą jeszcze lepsze. Bank realizuje swoją strategię – o nazwie „Cyfrowy buntownik” – która zakłada duże inwestycje w innowacje technologiczne. Alior Bank do 2020 r. zamierza corocznie inwestować w rozwój IT i innowacje ok. 100 mln zł, w tym 10 mln zł rocznie w przedsięwzięcia z sektora FinTech. Bank wdraża nowy model zarządzania innowacjami, oparty na współistnieniu i wzajemnym wsparciu wewnętrznego i zewnętrznego ekosystemu.

Będziemy jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie banków w Europie i zdecydowanie najnowocześniejszym w Polsce – powiedział Michał Chyczewski.

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze