Informacje

Zysk Alior Banku przekroczył 515 mln zł

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 8 marca 2018, 09:36

    Aktualizacja: 8 marca 2018, 10:05

  • 0
  • Powiększ tekst

Alior Bank odnotował 515,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 575,23 mln zł zysku rok wcześniej - poinformował bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2.841,07 mln zł wobec 1.946,05 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 453,02 mln zł wobec 331,13 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 69,49 mld zł na koniec 2017 r. wobec 61,16 mld na koniec 2016 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 538,9 mln zł wobec 589,02 mln zł zysku rok wcześniej.

W 2017 r. Grupa Alior Banku zapłaciła 200,52 mln zł podatku bankowego wobec 130,89 mln zł rok wcześniej.

Rok 2017 był dla Alior Banku czasem imponujących wyników, które osiągnęliśmy w trakcie istotnych zmian w zarządzaniu bankiem i w mocno konkurencyjnym otoczeniu rynkowym. Najważniejsze decyzje strategiczne dotyczyły przeprowadzenia restrukturyzacji w związku z nabyciem wydzielonej części Banku BPH, powołania zarządu nowej kadencji oraz rozpoczęcia realizacji Strategii Cyfrowego buntownika. Oprócz doskonałych wyników i wzmocnienia pozycji kapitałowej i płynnościowej, osiągnęliśmy sukces dzięki nieustannej pracy nad wzrostem satysfakcji klientów i utrzymaniu wysokiego tempa wzrostu organicznego - napisał w liście dołączonym do raportu rocznego Michał Jan Chyczewski, wiceprezes, p.o. prezesa.

Wskaźnik zwrotu na kapitale (ROE) osiągnął 8 proc. (wobec 11,9 proc. w 2016 r.), a wskaźnik C/I - 49,7 proc. (wobec odpowiednio 58,4 proc.). Wiceprezes wskazał, że z wyłączeniem kosztów integracji z wydzieloną częścią Banku BPH i uwzględnieniem docelowego poziomu synergii wskaźniki te wyniosłyby odpowiednio 11,1proc. (ROE) i 42,6 proc. (C/I), wobec celów strategicznych na poziomie odpowiednio 14 proc. i 39 proc.

Współczynnik wypłacalności na koniec ub.r. wyniósł 15,2 proc. wobec 13,6 proc. rok wcześniej.

Marża odsetkowa netto (NIM) wyniosła 4,6 proc. w 2017 r. wobec 4,1 proc. rok wcześniej (cel w strategii to 4,5 proc.).

Pod względem rentowności i efektywności kosztowej Alior Bank znajduje się już teraz w czołówce rynku bankowego w Polsce i jednocześnie utrzymuje wysokie tempo wzrostu organicznego. W całym roku 2017 wolumen kredytowy wzrósł o 6,9 mld zł (wobec celu strategicznego na poziomie 5-6 mld zł), przy jednoczesnym spadku kosztu ryzyka z poziomu 1,9 proc. w 2016 roku do poziomu 1,7 proc. w roku 2017. Jednocześnie bank zamknął rok z istotnie wzmocnioną pozycją kapitałową (wskaźnik na kapitale Tier 1 wyniósł 12,1 proc., a współczynnik TCR – 15,2 proc.) oraz płynnościową (LCR 124 proc.) - napisał Chyczewski.

Należności kredytowe klientów netto wzrosły w tym samym okresie o 10,9% do 51,3 mld zł, a zobowiązania wobec klientów o 12,2 proc. do 57,6 mld zł. Z uwagi na większą skalę przyrostu depozytów w porównaniu do skali przyrostu kredytów wskaźnik Kredyty/Depozyty ukształtował się na koniec 2017 r. na poziomie 89 proc., tj. 1 pkt proc. niższym w porównaniu do końca 2016 r. - czytamy dalej w raporcie. 

Według stanu na 31 grudnia 2017 r., bank dysponował 905 placówkami (248 oddziałów tradycyjnych, 7 oddziałów Private Banking i 12 Regionalnych Centrów Biznesu oraz 638 placówek partnerskich).

Na koniec 2017 r. zatrudnienie w Alior Banku kształtowało się na poziomie 8 110 etatów. W porównaniu z końcem 2016 r. oznacza to spadek o 2 135 etaty, podano także w raporcie.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

Na podst. ISBnews

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze