Informacje

autor: www.sxc.hu
autor: www.sxc.hu

Polska rolniczą potęgą w UE

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 23 marca 2018
  • 20:19
  • 8
  • Tagi: gospodarka Polityka UE
  • Powiększ tekst

Prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce k. Rzeszowa podkreślił, że Polska jest jednym z wiodących producentów i eksporterów rolnych w Unii Europejskiej.

W piątek w Jasionce rozpoczęło się dwudniowe Europejskie Forum Rolnicze. Jednym z jego głównych tematów jest Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku. Biorą w nim udział m.in. komisarz ds. rolnictwa KE Phil Hogan, minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel oraz minister rolnictwa Francji Stephane Travert.

Polska, jeden z wiodących producentów i eksporterów w UE wdrażających coraz więcej technologii służących podniesieniu efektywności i wydajności produkcji rolnej, a przez to również modernizacji i międzynarodowej konkurencyjności rolnictwa Unii jako całości, ma prawo i obowiązek udziału w kształtowaniu Wspólnej Polityki Rolnej” - zauważył prezydent Duda.

Jego zdaniem „skłaniają nas do tego fundamentalne reguły tej polityki oraz wytyczne unijnej polityki regionalnej, w tym szczególnie zasady zgodności, spójności i partnerstwa”.

Naszym celem jest dalsze pogłębianie lojalności, solidarnej współpracy pomiędzy państwami członkowskimi oraz instytucjami UE. Stanowisko to jest wspólne z całokształtem zaangażowania Polski na rzecz jednoczącej się Europy” - stwierdził prezydent Polski.

Zwrócił uwagę, że Polska, to kraj, którego „obywatele otwierają wszelkie rankingi postaw prounijnych, wnosi swój wkład w ten historyczny projekt na wielu płaszczyznach”.

W liście do uczestników prezydent Duda przypomniał postać Józefa Ślisza; nagrodę jego imienia będzie wręczona w piątek wieczorem.

Przypomniał, że Ślisz jako działacz związkowy i polityk trwał przy „ideałach solidarności, wolności i sprawiedliwości”. „Jednocześnie są to ideały w oparciu o które powstały Wspólnoty Europejskie, a następnie UE. To idee, które znalazły swój wyraz także we Wspólnej Polityce Rolnej” - napisał.

Według prezydenta „polityka ta uznająca rolnictwo za wymagający szczególnych uregulowań prawnych sektor unijnej gospodarki” jest jednym z „ważniejszych czynników integrujących UE”.

Panel otwierający forum poświęcony był kształtowi Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2020 r. Uczestniczyli w nim m.in. ministrowie rolnictwa z Polski i Francji oraz komisarza ds. rolnictwa UE Phil Hogan.

Polski minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel przypomniał na początku, że decyzje odnośnie przyszłości WPR podejmowane będą w ramach Rady Europejskiej 2 maja br.

Przez ostatnie dwa lata, pod przewodnictwem pana komisarza Hogana, dyskutowano o nowej WPR i w większości państwa europejskie są zgodne. Oprócz punktu wyrównania dopłat bezpośrednich, bo są rozbieżności w tym zakresie” - mówił.

Jurgiel zaznaczył przy tym, że sprawa dopłat wciąć jest otwarta. „Przed nami trudny okres, ale nic nie jest zamknięte” - dodał.

Minister rolnictwa Francji Stephane Travert podkreślił w swoim wystąpieniu, że rolnictwo europejskie musi być silniejsze. „Rolnictwo musi być korzystne dla producentów, czyli dla rolników. Natomiast polityka rolna musi być prostsza, zarówno w stosowaniu, jak i egzekwowaniu” - powiedział.

Odnosząc się do kwestii dopłat bezpośrednich Travert zaznaczył, że „prowadzone będą prace nad tym tematem”. Jego zdaniem w dyskusji nad wyrównaniem dopłat trzeba wziąć pod uwagę m.in. poziom życia i koszty produkcji. „Pod uwagę trzeba wziąć również Brexit” - dodał francuski minister.

Z kolei komisarz Hogan podkreślił, że Brexit będzie miał wpływ na budżet UE, w tym na WPR. Dodał, że część państw zgadza się na większe wpłaty, wówczas budżet WPR nie będzie zmniejszany.

WPR musi być dobrze finansowa, wsparcie z tej polityki musi być dostępne nie tylko dla rolników, ale także dla różnych obszarów. Rolnicy muszą mieć zapewnione bezpieczeństwo finansowe” - mówił.

Polski minister rolnictwa podkreślił z kolei, że dla naszego kraju w nowej WPR najważniejszą kwestią będzie wzrost opłacalności produkcji. „Dla nas celem będzie również stabilizacja na rynku rolnym, konkurencyjność produktów oraz innowacyjność-to są nasze priorytety” - powiedział Jurgiel.

Z kolei francuski minister zaznaczył, że w dyskusji nad nową perspektywą WPR najważniejsze jest uzgodnienie celów.

Musimy sprawić, że nasze rolnictwo będzie konkurencyjne, że będziemy traktować się jako partnerzy, a nie konkurenci. Ta współpraca spowoduje, że będziemy mieli lepszą jakość żywności, a ta lepsza jakość pozwoli lepiej prosperować sektorowi rolnictwa, i dzięki temu rolnicy będą mogli żyć godnie ze swej pracy” - mówił Travert.

Komisarz Hogan mówiąc o nowej WPR wymienił, że jej celem ma być m.in. zwiększenie konkurencyjności rolnictwa europejskiego i sprzedaż produktów na całym świecie.

Musimy się też zobowiązać do ochrony klimatu i rolnicy muszą odgrywać w tej walce większą rolę. Kolejnym ważnym celem jest zatrzymanie rolników na wsi, żeby nie odchodzili z zawodu. Poza tym chcemy wciąż rozwijać obszary wiejskiej i wyposażać je w odpowiednią infrastrukturę” - mówił Hogan i zapewnił, że większy nacisk będzie położony na pomoc młodym rolnikom.

Hogan zaznaczył, że propozycje odnośnie budżetu WPR i szczegółowych założeń tej polityki zaprezentuje w maju.

Francuski minister rolnictwa dodał, że WPR po 2020 r. powinna również położyć większy nacisk na potrzebę modernizacji rolnictwa, redukcję środków ochrony roślin oraz na szkolenia rolników.

Musimy być lepiej przygotowani na klęski żywiołowe czy kryzysy sanitarne jak ASF, do tego jednak potrzebne są pieniądze, które zabezpieczą te nasze działania” - mówił Travert.

Europejskie Forum Rolnicze to rozwinięcie formuły międzynarodowej konferencji rolniczej, organizowanej przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP) od 2011 w Jasionce. (PAP)

Komentarze