Informacje

Dobry wynik inwestycji zagranicznych

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 11 kwietnia 2018, 13:56

  • 1
  • Powiększ tekst

Wartość inwestycji zagranicznych w Polsce przekroczyła w zeszłym roku 12 mld euro, to jeden z najlepszych wyników w Europie - powiedział w środę prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

Szef PFR uczestniczył w prezentacji „Ankiety koniunkturalnej 2018. Polska w ocenie inwestorów zagranicznych” przygotowanej przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową. Nasz kraj zajął w niej drugie miejsce po Czechach pod względem atrakcyjności inwestycyjnej państw europejskich. W badaniu przeprowadzonym przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową we współpracy z 13 izbami bilateralnymi w Polsce uczestniczyło 300 firm zagranicznych działających w Polce oraz ok. 1,7 tys. w Europie. Czytaj także: Polska w czołówce atrakcyjności dla inwestycji

Przewagi Polski w optyce inwestorów zagranicznych to członkostwo w UE, jakość kadr, dostępność poddostawców oraz coraz lepsza infrastruktura - wynika z badania.

90 proc. inwestorów obecnych na naszym rynku deklaruje, że ponownie zainwestowałoby w Polsce, choć podkreśla, że „dostępność wykwalifikowanych pracowników maleje”.

Pod względem tworzonych miejsc pracy w przemyśle zajęliśmy wiodące miejsce, co potwierdza, że Polska cały czas jest postrzegana jako kraj bardzo atrakcyjny pod względem lokowania inwestycji bezpośrednich - mówił szef PFR.

Borys zwrócił uwagę, że „strumień inwestycji bezpośrednich” jest zróżnicowany, jeśli chodzi o źródła pochodzenia. Podkreślił, że z jednej strony jest duże zainteresowanie naszym rynkiem inwestorów np. z Azji (Korei Południowej czy Japonii), którzy postrzegają nasz kraj również, jako miejsce, które może być „bazą do ekspansji w ramach UE.

Z drugiej strony notujemy też stały napływ inwestycji z krajów UE. Ale pojawiły się również, zwłaszcza w sektorze finansowym, inwestycje związane z Brexitem - powiedział.

Dodał, że „w obszarze usług finansowych nasz kraj oferuje, dzięki wykwalifikowanej kadrze pracowników, wielu międzynarodowym instytucjom finansowym” atrakcyjne warunki do lokowania centów usług.

Zaznaczył, że coraz więcej tych aktywności w usługach finansowych dotyczy bardziej zaawansowanych kompetencji analitycznych, informatycznych.

Borys zwrócił uwagę, że atrakcyjność inwestycyjna Polski w coraz mniejszym stopniu bierze się z niższych kosztów pracy.

Z jednej strony jest barierą dla inwestorów to, że wynagrodzenia rosną, co z perspektywy pracowników i gospodarki jest czymś pozytywnym, natomiast udaje się ten wzrost wynagrodzeń kompensować wzrostem kwalifikacji, wysokim poziomem osób z dobrym wykształceniem - powiedział.

Podkreślił, że wydajność w polskim sektorze usług i przemysłu rośnie bardzo szybko.

Niepożądanym zjawiskiem byłoby to, gdyby wzrostowi wynagrodzeń nie towarzyszył wzrost produktywności w sektorze przedsiębiorstw. Wywierałoby to presję na rentowność sektora przedsiębiorstw, opłacalność inwestowania w Polsce, jak również tworzyłoby ryzyko pojawienia się inflacji – wskazał.

Przypomniał, że dane za ostatnie kilka miesięcy pokazują, że produktywność, wydajność w sektorze przedsiębiorstw w Polsce dogania tempo wzrostu płac.

Gospodarka rozwija się zatem w zdrowy sposób - mówił.

Dodał, że w ostatnich trzech kwartałach „mamy do czynienia z przyspieszeniem dynamiki inwestycji też w sektorze przedsiębiorstw”.

To jest model rozwoju i wzrostu najbardziej optymalny z perspektywy i inwestorów i potrzeb lokalnej gospodarki - ocenił Borys.

Jak mówił, „ważne jest, by Polska wspólnie z kilka innymi krajami naszego regionu była postrzegana jako główna fabryka Europy”. Zaznaczył, że przemysł daje korzyści, jeśli chodzi o potencjał rozwojowy.

W przemyśle można np. uzyskać przyrosty wydajności dużo łatwiej niż w sektorze usług - mówił.

Według niego zarówno Polska, jak i UE mają szansę w tym roku i przyszłym na „dobrą koniunkturę, która przełoży się na dobre wyniki sektora przedsiębiorstw i na dalszy wzrost tempa wynagrodzeń”.

Szef Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Tomasz Pisula zwrócił zaś uwagę prawidłowość związaną z inwestycjami, chodzi o to, że „W Polsce wyraźnie widać efekt kuli śniegowej, tzn. pojawienie się jednego rozpoznawalnego inwestora z danej branży sprawia, że natychmiast zjawia się u nas jego konkurencja”.

Pisula zaznaczył, że w portfolio inwestycyjnym PAIH na pierwszym miejscu są firmy i koncerny amerykańskie (…), następnie inwestorzy z Niemiec.

W zależności od tego, czy patrzymy na nakłady inwestycyjne, liczbę projektów, czy miejsc pracy, druga pozycja niemiecka jest czasami zagrożona przez inwestorów z Dalekiego Wschodu: Japończyków, Koreańczyków, także pojawiają się duże chińskie inwestycje - wyliczył.

Dodał, że pod względem sektorów najwięcej inwestycji dotyczy „usług dla biznesu i dużych centrów rozliczeniowych”.

Ale są też potężne projekty produkcyjne, głównie z szeroko rozumianego sektora motoryzacyjnego - mówił.

Jak mówił, „wartość inwestycji w porównaniu do analogicznych kwartałów roku ubiegłego wzrosła o ok. 10 proc.”

Na podst. PAP

Powiązane tematy

Komentarze