Informacje

Ruszyło Forum Interesariuszy Agendy 2030

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 27 czerwca 2018, 16:33

  • 0
  • Powiększ tekst

W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbyła się inauguracja Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030, które stanowi platformę do prowadzenia debaty, wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju - informuje resort Przedsiębiorczości i Technologii

Kluczowym dokumentem, poprzez który następuje wdrażanie Celów Zrównoważonego Rozwoju zdefiniowanych w Agendzie 2030 w Polsce jest Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Głównym celem wszystkich działań i przedsięwzięć przewidzianych w Strategii jest tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski, przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym.

Agenda jest pewną ambicją stworzenia globalnego kompasu. Definiuje rozwiązania przyjazne dla świata, człowieka, środowiska. Jesteśmy w dobrym momencie do pokazania efektów Polski na forum ONZ” – powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz otwierając Forum. Wskazała też na spójność celów Agendy 2030 z SOR takich jak: wzrost gospodarczy, eliminacja ubóstwa, innowacyjność, przemysł, zrównoważone miasta, działania na rzecz środowiska czy dobra jakość edukacji.

Głównym zadaniem w bieżącym roku w kontekście wdrażania Agendy 2030 jest przygotowanie Polski do prezentacji krajowego przeglądu implementacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) w ramach dobrowolnych przeglądów narodowych (ang. Voluntary National Review, VNRs) w lipcu 2018 r. podczas sesji otwierającej Forum Politycznego Wysokiego Szczebla ONZ (HLPF) w Nowym Jorku.

Sesja otwierająca jest okazją do podsumowania efektów przygotowań do przeglądu oraz prezentacji Raportu nt. realizacji w Polsce Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju -czytamy w komunikacie ministerstwa.

Minister Emilewicz podziękowała wszystkim sygnatariuszom za pracę nad przygotowaniem raportu i wskazała, że „to jednak początek drogi”.

Monitoring, wdrażanie, to dla nas teraz największe wyzwanie. Cieszę się, że będziemy wspólnie realizować cele zrównoważonego rozwoju – zaznaczyła.

Wydarzenie organizowane jest raz w roku we współpracy z sygnatariuszami Partnerstwa na rzecz realizacji SDGs oraz innymi partnerami. Tegoroczne wydarzenie zbiega się z przeglądem realizacji przez Polskę Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 i prezentacją polskiego raportu na Forum Politycznym Wysokiego Szczebla ONZ.

Powiązane tematy

Komentarze