Informacje

Ministerstwo Finansów / autor: Fratria
Ministerstwo Finansów / autor: Fratria

MF: Prace nad wdrożeniem SSRK idą zgodnie z harmonogramem

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

 • Opublikowano: 28 grudnia 2020, 16:30

 • 1
 • Powiększ tekst

Prace związane z wdrażaniem Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK), pomimo sytuacji związanej z pandemią COVID-19, są realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. 15 działań zostanie wdrożonych do końca 2020 r., zaś kolejne 75 - do końca 2022 r., podało Ministerstwo Finansów

Nad pozostałymi - jak np. Edukacja, Ład Korporacyjny, Zrównoważone Finansowanie czy gold-plating i nadregulacja, prace toczą się na bieżąco, podał resort.

W trakcie prac nad realizacją SRRK, zaangażowane podmioty podjęły takie działania jak:

 • Implementacja Jednolitej Licencji Bankowej (zaawansowane prace w Ministerstwie Finansów).

 • Rozszerzenie przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zakresu działania Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego dla mniej płynnych polskich spółek. Program umożliwia inwestorom podejmowanie decyzji w oparciu o wiarygodne źródło informacji o 51 spółkach giełdowych.

 • Zakończenie w Ministerstwie Finansów analizy dotyczącej możliwości przyspieszonego rozwoju Zielonych Obligacji.

 • Stworzenie dynamicznego modelu współpracy z rynkiem kapitałowym poprzez utworzenie grup roboczych związanych kluczowymi obszarami wskazanymi w SRRK. Utworzenie kolejnych planowane jest na początek 2021 r.

 • Nawiązanie i wzmocnienie współpracy z polskimi podmiotami lobbingowymi w instytucjach unijnych, w tym z Business & Science Poland oraz Polskim Komitetem Energii Elektrycznej, wymieniono w komunikacie.

Jedną z głównych zasad przy wdrażaniu SSRK, jest współpraca z podmiotami polskiego rynku kapitałowego. To przede wszystkim Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW). Istotny swój wkład ma nadzór rynku - Urząd Komisji Nadzoru Finansowego” - czytamy dalej.

Kilkanaście działań przewidzianych w Strategii jest bezpośrednio lub pośrednio związanych z Giełdą Papierów Wartościowych.

Współpraca odbywa się na wielu płaszczyznach, m.in. w zakresie:

 • Wprowadzenia wskaźnika niskoemisyjności przez spółkę GPW Benchmark.

 • Planów zbudowania i wdrożenia przez GPW Nowego Systemu Transakcyjnego pozwalającego na wzrost konkurencyjności i prestiżu warszawskiego parkietu przy jednoczesnej możliwości wprowadzenia kolejnych nowych produktów i dywersyfikacji przychodów.

 • Rozszerzenia Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego, wzmacniającego pozycję i przejrzystość już 51 mniej płynnych spółek objętych programem.

 • Analizy możliwości i kierunku rozwoju giełd terminowych poprzez przejście na Zorganizowaną Platformę Obrotu (OTF), uruchomienie Rynku Rolnego i jego dalszy rozwój.

 • Uruchomienie przez Towarową Giełdę Energii transgranicznego rynku SIDC.

 • Pożyczki Papierów Wartościowych jako kluczowego elementu dalszego rozwoju giełdy (przy szczególnym zaangażowaniu przedstawicieli UKNF, zaawansowane prace).

 • Utworzenie przy GPW akceleratora FinTech dla przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju. Zakres działalności to m.in. big data, sztuczna inteligencja, robotyzacja.

Natomiast wspólne z KNF działania to:

 • Identyfikowanie nadmiarowych regulacji w ramach gold-platingu.

 • Umożliwienie emitentom prowadzenia programów lojalnościowych dla inwestorów oraz identyfikacja posiadaczy papierów wartościowych w KDPW.

· Publikacja przez UKNF wskazówek dla emitenów, jak prawidłowo komunikować się z inwestorami podczas kampanii reklamowej prowadzonej w formule crowdfundingu.

Razem z KDPW pracujemy nad wdrożeniem technologii centralnego rozliczania transakcji REPO, co ma nastąpić w pierwszym kwartale 2021 r. Kolejnym zrealizowanym działaniem jest usprawnienie, w zakresie ochrony konsumentów na niepublicznym rynku pierwotnym - dematerializacja obligacji w KDPW” - napisano też w komunikacie.

Resort wskazał też na Tematyczne Grupy Robocze, które stanowią platformę dialogu i współpracy, pozwalającą na konsultowanie i wypracowywanie najlepszych rozwiązań. Biorą w nich udział przedstawiciele m.in. Związku Banków Polskich (ZBP), Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (SEG), Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA), Izby Domów Maklerskich (IDM), Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK), Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) i CFA Society Poland.

Działa już 7 grup:

 • Ład korporacyjny (GPW, KNF, Ministerstwo Aktywów Państwowych)

 • Zrównoważone finansowanie (GPW, KNF, Ministerstwo Aktywów Państwowych, eksperci z rynku)

 • Gold-plating (UKNF, ZBP, SEG, IZFiA, IDM, CFA Society Poland)

 • Innowacja i FinTech (GPW, KNF, IZFIA, PSIK, ZBP, IDM)

 • Małe i średnie przedsiębiorstwa „MŚP” oraz Rynek Niepubliczny

 • Ekspansja i konkurencyjność międzynarodowa (m.in. GPW)

 • Jednolita Licencja Bankowa

W trakcie tworzenia są grupy robocze dotyczące:

 • Edukacji Finansowej, której celem jest wypracowanie i wdrożenie Narodowej Strategii Edukacji Finansowej.

 • Kosztów Rynkowych, w celu identyfikacji głównych niekorzystnych barier i obciążeń finansowych dla uczestników (emitentów i inwestorów) rynku kapitałowego” - czytamy dalej w materiale.

1 października 2019 r. Rada Ministrów przyjęła Strategię Rozwoju Rynku Kapitałowego. Jest to pierwszy szczegółowy plan rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Obejmuje lata 2020-2023. Jego celem jest wzmocnienie zaufania i podniesienie konkurencyjności polskiego rynku kapitałowego oraz wykluczenie barier wskazywanych przez podmioty rynku.

W marcu 2020 r. minister finansów Tadeusz Kościński powołał Antoniego Repę na pełnomocnika do spraw SRRK.

Czytaj też: Przetargi publiczne. Korzystne zmiany dla małych i średnich firm

ISBnews/KG

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze