Informacje

Nie chcemy euro

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 28 czerwca 2018, 19:36

  • 2
  • Powiększ tekst

Prawie połowa (46 proc.) badanych uważa, że przyjęcie euro przez Polskę byłoby złe, 14 proc. jest przeciwnego zdania, co piąty (21 proc.) wyraża opinię, że nie byłoby to ani dobre, ani złe - wynika z opublikowanego w czwartek sondażu Kantar Public.

Co trzeci ankietowany (34 proc.) jest zwolennikiem wprowadzenia euro w bliższej lub dalszej przyszłości - z czego 11. proc. uważa, że trzeba to zrobić w ciągu najbliższych 5 lat, 9 proc., że za około 6 do 10 lat, a 14 proc., że europejska waluta powinna zostać przyjęta najwcześniej za 10 lat. Tych, którzy uważają, że euro nigdy nie powinniśmy przyjąć jest 45 proc. 21 proc. respondentów nie ma na ten temat zdania.

Kantar Public podkreślił, że w porównaniu z wynikami z grudnia 2017 r. odsetek osób, które są za wprowadzeniem waluty euro w naszym kraju oraz tych, które nie mają zdania na ten temat utrzymuje się na podobnym poziomie. Spadł natomiast odsetek przeciwnych wprowadzeniu euro (o 2 punkty procentowe).

O tym, że przyjęcie euro byłoby czymś dobrym częściej przekonane są osoby o poglądach lewicowych (27 proc. wskazań), potencjalny elektorat PO (25 proc.), osoby z wykształceniem wyższym (22 proc). Negatywnie taką zmianę postrzegają wyborcy PiS (62 proc.), o poglądach prawicowych (62 proc. wskazań) i powyżej 50. roku życia.

Kantar Public zapytał respondentów o to, jak ewentualne wprowadzenie euro miałoby wpłynąć na sytuację ich gospodarstw domowych. W tym przypadku 57 proc. ankietowanych było przekonanych, że taka zmiana byłaby niekorzystna dla ich gospodarstw. Przeciwną opinię miało 14 proc., co dziesiąty uważa, że nie miałoby to wpływu na sytuację jego gospodarstwa domowego. W porównaniu do ostatnich wyników, z grudnia 2017 roku, w czerwcu tego roku nieznacznie wzrósł odsetek osób, które uważają, że wpływ wprowadzenia euro na sytuację ich gospodarstw domowych byłby korzystny (o 2 punkty procentowe), spadł natomiast (też o 2 punkty procentowe) odsetek tych, którym trudno było określić swoje stanowisko.

W przypadku oceny tego, jak przyjęcie wspólnej waluty miałoby wpłynąć na polską gospodarkę, 48 proc. badanych oceniło, że będzie to wpływ niekorzystny. Co piąty (21 proc.) zadeklarował przeciwnie. Tylko 7 proc. uznało, że nie będzie to miało znaczenia.

Kantar Public zapytał też o ocenę wpływu euro na tożsamość narodową. 49 proc. respondentów uznało ten wpływ za niekorzystny. Przeciwnego zdania było 13 proc. ankietowanych - ich zdaniem przyjęcie europejskiej waluty będzie miało korzystny wpływ na tożsamość, a 17 proc. zadeklarowało, że zmiana waluty nie będzie wpływała na poczucie tożsamości narodowej. 23 proc. respondentów nie miało sprecyzowanej opinii na ten temat.

W badaniu przeprowadzonym w połowie czerwca na reprezentatywnej próbie wzięło udział 1050 osób w wieku 15 lat i więcej.

(PAP)

Powiązane tematy

Komentarze