Informacje

Susza przyspieszy wypłaty dla rolników

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 2 sierpnia 2018, 17:02

  • 1
  • Powiększ tekst

Komisja Europejska zapowiedziała dalsze wsparcie dla rolników w UE z powodu suszy. Będą oni mogli wcześniej otrzymywać płatności bezpośrednie i na rozwój obszarów wiejskich oraz zyskają większą elastyczność w zakresie wykorzystania gruntów – podano.

Długotrwała susza w kilku krajach Unii Europejskiej spowodowała straty w uprawach roślinnych, a także wyrządziła szkody na łąkach i pastwiskach, ograniczając pozyskanie pasz dla zwierząt. Uderzy to w dochody hodowców m.in. bydła, ponieważ w kolejnych miesiącach będą oni zmuszeni do zakupu pasz.

Jestem tym bardzo zaniepokojony. Pozostaję w kontakcie z wieloma ministrami z krajów dotkniętych kryzysem (…). Komisja jest jak zawsze gotowa wspierać dotkniętych suszą rolników za pomocą szeregu instrumentów, w tym wyższych płatności zaliczkowych, odstępstw od wymogów w zakresie zazieleniania i pomocy państwa. Wspólna polityka rolna już zapewnia bezpieczeństwo dla rolników, którzy muszą radzić sobie z nieprzewidywalnymi zdarzeniami. Zachęcam wszystkie państwa członkowskie do przeanalizowania wszystkich możliwych działań i środków przewidzianych w naszym prawodawstwie - powiedział komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan.

KE podała w czwartek, że rolnicy będą mogli otrzymać do 70 proc. płatności bezpośrednich i 85 proc. płatności w ramach rozwoju obszarów wiejskich już w połowie października 2018 r. zamiast czekać do grudnia. Komisja zdecydowała również o wprowadzeniu odstępstwa od wymogów dotyczących zazieleniania gruntów, co pozwoli wykorzystać te grunty do produkcji pasz dla zwierząt.

Jak przekazała Komisja, rekompensatę za szkody można również przyznać bez konieczności zgłaszania Komisji (tzw. pomoc de minimis). Państwa członkowskie mogą przyznać pomoc w wysokości do 15 tys. euro na rolnika w okresie trzech lat.

Jeśli chodzi o program rozwoju obszarów wiejskich, w obecnym prawodawstwie przewidziano szereg możliwości, które mają być odpowiedzią na zjawiska takie jak susza.

W przypadku bardzo wysokich strat państwo członkowskie może uznać suszę za klęskę żywiołową i w takim wypadku może zapewnić 100 proc. wsparcia na przywrócenie potencjału produkcji rolnej zniszczonego przez suszę. Pieniądze można wykorzystać na inwestycje, np. ponowne wysiewanie pastwisk.

KE podała też, że państwa członkowskie mogą wspierać rolników za pomocą instrumentów zarządzania ryzykiem, np. mogą wnieść wkład finansowy do funduszy, aby wypłacić rekompensatę finansową poszkodowanym rolnikom. Ponadto rekompensatę finansową otrzymają rolnicy, którzy stracili ponad 30 proc. średniego rocznego dochodu.

16 lipca Polska zwróciła się na spotkaniu ministrów rolnictwa krajów członkowskich do KE o wsparcie w związku z suszą. 16 krajów członkowskich poparło ten wniosek. Hogan wskazywał wtedy na gotowość Komisji do wsparcia państw dotkniętych suszą, ale w ograniczonej formie.

Na podst. PAP

Powiązane tematy

Komentarze