Informacje

tory / autor: pixabay
tory / autor: pixabay

KRYNICA: Polska kolej na nowych torach

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 4 września 2018, 08:13

    Aktualizacja · 4 września 2018, 11:14

  • 0
  • Tagi: 2018 biznes forum ekonomiczne inwestycje kolej krynica mamiński pkp
  • Powiększ tekst

Nowoczesna, doinwestowana i wygodna kolej oznacza nie tylko lepiej skomunikowane społeczeństwo, w którym odległości nie mają takiego znaczenia – to także lepsza ochrona środowiska naturalnego, nowe rynki pracy, szansa zniwelowania różnic pomiędzy wielkimi miastami a mniejszymi ośrodkami oraz pomiędzy różnymi obszarami naszego kraju. PKP prowadzą gigantyczne inwestycje, stając się kołem zamachowym polskiej gospodarki i wzrostu PKB

Głównym czynnikiem determinującym rozwój kolei w Polsce w najbliższych latach są realizowane i planowane inwestycje. Spółki kolejowe realizują procesy inwestycyjne w ramach zdefiniowanych wieloletnich programów, takich jak np. Program Inwestycji Dworcowych

(PKP S.A.), Krajowy Program Kolejowy (PKP PLK) czy Kolej Dużych Inwestycji (PKP Intercity). Inwestycje Grupy PKP ukierunkowane są zarówno na zaspokojenie potrzeb społecznych jak i gospodarczych. Ma to znaczenie, bowiem inwestycje kolejowe są oceniane surowo przez podróżnych, a ich efektem ma być ostatecznie wsparcie rodzimej przedsiębiorczości.

Komfort i wsparcie biznesu

Pierwszy obszar rozumiany jest nie tylko jako podnoszenie jakości obsługi pasażerów, ale także zwiększenie roli transportu zbiorowego względem transportu indywidualnego. W ujęciu społecznym mieszczą się też kwestie związane z wygodą podróżowania (stan taboru, czas przejazdu, infrastruktura dworcowo-stacyjna), bezpieczeństwem, ale także ochroną środowiska i realizacją koncepcji zrównoważonego transportu.

Prowadzone inwestycje mają także duże znaczenie dla polskiej gospodarki. Działania Grupy PKP ukierunkowane są na poprawę przepustowości linii kolejowych, stacji i terminali przeładunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem rejonów przygranicznych i tras obsługujących porty morskie.

Warto zaznaczyć, że Program Inwestycji Dworcowych to pierwszy tak duży program w historii polskiej kolei. W ciągu kilku lat zmodernizowanych lub wybudowanych zostanie ok. 200 obiektów na terenie całej Polski. Obecnie trwają prace na terenie ponad 160 inwestycji, a wartość całego programu szacowana jest na ok. 1,5 mld zł.

W nowym składzie

Zmieniają się nie tylko dworce. PKP Intercity w komfort podróży pasażerów zainwestują 7 mld zł. To także największy dotychczas program inwestycyjny w historii spółki. W ramach tej strategii IC zmodernizuje ponad 700 wagonów i kupi 185 nowych, zmodernizuje 14 i zakupi 19 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, kupi 118 nowych i zmodernizuje blisko 200 lokomotyw elektrycznych i spalinowych oraz zmodernizuje 16 stacji postojowych.

Dzięki przeprowadzonym inwestycjom po 2023 roku blisko 80 proc. uruchamianych przez PKP Intercity połączeń będzie zestawianych z nowego lub zmodernizowanego taboru. Kompleksowy program inwestycyjny Grupy PKP, realizowany na niespotykaną jak dotąd w historii polskiej kolei skalę, ma na celu zapewnienie wysokiej jakości usług na każdym etapie podróży: nowoczesne dworce, krótsze czasy przejazdu dzięki modernizowanym liniom, komfortowe pociągi.

Powstaje holding kolejowy

PKP S.A., jako spółce-matce, zależy na umacnianiu pozycji całej Grupy PKP. Analizując trendy występujące w innych branżach oraz strategie działania kolei zachodnioeuropejskich, PKP S.A. w 2018 roku rozpoczęła przygotowania do stworzenia struktury holdingowej Grupy PKP. Wdrożenie takiej Struktury holdingowej jest jednym z zamierzeń organizacyjnych PKP S.A., które usprawnić ma zarządzanie całą grupą spółek kolejowych. Nadrzędnym dokumentem określającym tworzenie, organizację i funkcjonowanie holdingu będzie „Karta Grupy PKP”.

Obszary współpracy obejmą strategię, analizy ekonomiczne, nadzór właścicielski, działania prawno-organizacyjne, zakupy, finanse i rachunkowość, informatykę i telekomunikację, marketing, promocję, działania PR, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie nieruchomościami, współpracę międzynarodową, audyt wewnętrzny i bezpieczeństwo.

Prowadzone obecnie przez spółki Grupy PKP inwestycje są dowodem na to, że kolejarze potrafią łączyć swoje siły, synchronizować plany i wykorzystywać czynnik synergii. Beneficjentami tak realizowanych działań są pasażerowie oraz nadawcy i odbiorcy towarów. Programy modernizacyjne pomagają nadrabiać wieloletnie zaniedbania oraz przygotowywać kolej do stale rosnących oczekiwań rynku – mówi Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A.

Komentarze