Informacje

Uproszczenie rozliczenia PIT wraca do komisji finansów

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 2 października 2018, 12:21

    Aktualizacja: 2 października 2018, 12:22

  • 0
  • Powiększ tekst

Projekt upraszczający rozliczenia PIT, nakładający na fiskusa obowiązek wypełniania deklaracji za podatników trafi ponownie do komisji finansów publicznych. Nowoczesna złożyła poprawkę przyspieszającą wprowadzenie ułatwień w przypadku samozatrudnionych.

Andrzej Szlachta (PiS) powiedział, przedstawiając sprawozdanie komisji finansów publicznych z prac nad projektem, że jego celem jest wprowadzenie dalszych uproszczeń w składaniu zeznań podatkowych PIT.

Rząd proponuje wprowadzenie, obok funkcjonujących dotąd sposobów składania zeznań podatkowych przez podatnika, czyli w postaci papierowej lub elektronicznej za pośrednictwem systemu e-deklaracje, nowej formy rozliczenia podatkowego, polegającej na wypełnieniu zeznania podatkowego przez Krajową Administrację Skarbową bez konieczności składania wniosku przez podatnika - tłumaczył.

W praktyce oznacza to, że blisko 25 proc. podatników rozliczających się indywidualnie i niekorzystających z żadnych ulg i odliczeń nie będzie musiało nic robić, aby rozliczyć się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest to rewolucyjna zmiana jakościowa - ocenił. Wyjaśnił, że komisja wprowadziła dwie zmiany do projektu i zarekomendowała uchwalenie ustawy bez poprawek.

Występująca w imieniu PiS Maria Zuba zauważyła, że rozwiązania przyjęte w projekcie nie budzą kontrowersji i są akceptowane przez wszystkie kluby.

Należy podkreślić, że podatnik przepisami tej ustawy jest chroniony przed negatywnymi konsekwencjami błędnego sporządzania zeznania podatkowego przez KAS - podkreśliła. Dodała, że celem zmian jest też jak najszybszy zwrot nadpłaconego podatku.

Kompleksową informatyzację administracji podatkowej rozpoczął rząd PO-PSL, wprowadzając możliwość składania deklaracji podatkowych przez internet - zwróciła uwagę Zofia Czernow z PO.

Zauważyła, że zgodnie z projektem dla podatników PIT składających rozliczenia elektroniczne nastąpi skrócenie terminu zwrotu nadpłaty podatku z 3 miesięcy do 45 dni. Jej zdaniem ważny skutek uproszczeń to ograniczenie kosztów związanych z poborem podatku, oszczędność papieru i wynikająca z tego ochrona lasów.

Grzegorz Długi z Kukiz‘15 przypomniał, że założeniem zmian jest uproszczenie systemu i ułatwienie rozliczania podatków.

To oczywiście, co do założenia, jest słuszny kierunek. To jest kierunek, który jest kierunkiem ogólnoeuropejskim. Jesteśmy nawet nieco spóźnieni, w niektórych krajach ten proces jest bardziej zaawansowany - mówił.

Krytykował jednak skrócenie terminu na złożenie rocznych obliczeń podatkowych przez płatników z dwóch miesięcy do jednego, co - według niego - „powoduje ogromne kłopoty u przedsiębiorców”.

Również Paweł Pudłowski reprezentujący Nowoczesną pozytywnie ocenił projekt.

Lepiej późno niż wcale - zaznaczył. Według niego trzeba jednak pamiętać o osobach samozatrudnionych, wobec których ułatwienia wejdą w życie dopiero po roku od wprowadzenia zmian dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W związku z tym Pudłowski złożył poprawkę, która ma sprawić, że samozatrudnieni będą mogli korzystać z dobrodziejstw ustawy w tym samym czasie, co zatrudnieni.

Zgodnie z projektem Krajowa Administracja Skarbowa będzie wypełniać za podatnika roczne zeznanie podatkowe bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku w tej sprawie. Z wypełnionym przez KAS zeznaniem podatnik będzie mógł się zapoznać na Portalu Podatkowym od 15 lutego.

Możliwość rocznego rozliczenia PIT dotyczyć będzie podatników rozliczających się: indywidualnie; wspólnie z małżonkiem; w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Przygotowane przez KAS zeznanie podatkowe będzie można zweryfikować i zaakceptować bez zmian, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT; w przypadku zeznań PIT-37 i PIT-38 nic nie robić - wtedy z upływem terminu do składania zeznań rocznych, zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT; zmodyfikować lub uzupełnić o dane, których nie posiada KAS i następnie je zaakceptować, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT; odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

W zeznaniu przygotowanym przez KAS podatnicy będą mogli wskazać lub zaktualizować numer rachunku osobistego zgłoszony w urzędzie skarbowym do zwrotu nadpłaty. Zeznania podatkowe będą dostępne od 15 lutego roku następującego po roku podatkowym do 30 kwietnia.

SzSz (PAP)

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze