Informacje

warsztat samochodowy / autor: Pixabay
warsztat samochodowy / autor: Pixabay

Starostowie stracą kontrolę nad stacjami diagnostycznymi

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 29 października 2018, 16:39

  • 1
  • Powiększ tekst

Nadzór nad Stacjami Kontroli Pojazdów (SKP) ma trafić do Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) - zakłada projekt nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym, którym we wtorek ma zająć się rząd. Aktualne nadzór ten sprawowany jest przez 380 starostów.

Według resortu infrastruktury, który przygotował zmiany, projekt przewiduje stworzenie spójnego systemu nadzoru nad badaniami technicznymi pojazdów oraz działalnością stacji kontroli pojazdów. Ma to zapewnić wysoki poziom badań technicznych i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również umożliwiać sprawne reagowanie, eliminowanie i zapobieganie nieprawidłowościom związanym z przeprowadzaniem badań technicznych.

Projekt ustawy przewiduje powierzenie Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego jako jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw transportu kompetencji organu odpowiedzialnego za organizację, funkcjonowanie i nadzór nad systemem badań technicznych pojazdów oraz sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów.

Resort tłumaczy, że przygotowywane zmiany zaplanowano w celu podniesienia jakości wykonywania badań technicznych oraz implementacji do polskiego prawa Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady.

Projekt ustawy pozostawia jednocześnie aktualny stan prawny w zakresie powierzenia wykonywania badań technicznych pojazdów podmiotom prywatnym, tj. przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia SKP jako działalność regulowaną.

Rząd ma się też zająć we wtorek nowelizacją ustawy - Prawo lotnicze. Zmiany mają zapewnić zgodność przepisów krajowych z obszaru lotnictwa cywilnego z prawem Unii Europejskiej.

Na podst. PAP

Powiązane tematy

Komentarze