Informacje

autor: www.sxc.hu
autor: www.sxc.hu

Sejm uchwalił ustawę okołobudżetową

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 9 listopada 2018, 11:25

    Aktualizacja: 9 listopada 2018, 11:25

  • 0
  • Powiększ tekst

Sejm uchwalił w piątek ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2019 r., czyli tzw. ustawę okołobudżetową. Uznanie posłów zyskała poprawka PiS dotycząca zadań spółki Aplikacje Krytyczne.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 229 posłów, przeciw było 168, a 25 wstrzymało się od głosu.

Sejm przegłosował poprawkę PiS złożoną w drugim czytaniu, która przewiduje, że w przyszłym roku minister finansów będzie mógł powierzyć spółce celowej, o której mowa w art. 2 ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów Krajowej Administracji Skarbowej, czyli Aplikacje Krytyczne, „zadania w zakresie utrzymania i rozbudowy informatycznego systemu służącego do obsługi budżetu państwa”.

Odrzucone zostały natomiast poprawki PO przewidujące m.in. wykreślenie przepisów odnoszących odpisy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do wynagrodzeń z 2013 r. Akceptacji większości nie uzyskały też poprawki PO, które przewidywały, że staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy, lekarzy dentystów, a także specjalizacje pielęgniarek i położnych byłyby finansowane z jak dotychczas z Funduszu Pracy, a nie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Ustawa okołobudżetowa jest nierozerwalnie związana z projektem budżetu na 2019 r. Przewiduje m.in. zmiany dotyczące Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Ze środków tego funduszu przewidziano finansowanie staży podyplomowych oraz szkoleń specjalizacyjnych lekarzy, lekarzy dentystów, a także specjalizacji pielęgniarek i położnych.

Zmiany dotyczące Funduszu Pracy przewidują, jak wskazano w uzasadnieniu, że kontynuowane będzie rozwiązanie dotyczące bardziej efektywnego systemu wspierania wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy. Zachowana zostanie zasada powiązania przekazywanych środków z uzyskiwaną efektywnością działań urzędów pracy związaną z aktywizacją zawodową bezrobotnych.

Przewidziano „odmrożenie” o jeden rok podstawy naliczania odpisu na: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2019 r., co oznacza, że będzie on naliczany w oparciu o wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r.; fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli (będzie dokonywany w oparciu o kwotę bazową z 1 stycznia 2013 r.); fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych w oparciu o wydatki na emerytury i renty ustalone w ustawie budżetowej na rok 2013.

Zaproponowano - analogicznie jak w 2018 r. - „zamrożenie” podstawy wymiaru służącej do ustalania wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w podmiotach podlegających ustawie z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Ustawa zakłada, że z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mają być sfinansowane składki członkowskie z tytułu udziału Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) oraz Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT). W przypadku Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców przewidziano możliwość sfinansowania zadań związanych z informatyzacją państwa.

(PAP)

Powiązane tematy

Komentarze