Informacje

pieniądze / autor: Pixabay
pieniądze / autor: Pixabay

Program Polska Wschodnia na półmetku

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 20 grudnia 2018, 21:20

  • 1
  • Powiększ tekst

Wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjne dla rozwoju Polski Wschodniej z obecnej perspektywy osiągnęło półmetek. Marszałkowie pięciu województw mają do rozdysponowania środki o łącznej wartości ok. 37 mld zł - podało w czwartek w komunikacie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Jak czytamy w komunikacie „wszystkie województwa wdrażające RPO na lata 2014-2020 osiągnęły już minimalny poziom certyfikacji i nie są zagrożone ryzykiem utraty środków w tym roku i mają do rozdysponowania środki Unii Europejskiej o łącznej wartości ponad 8,6 mld euro, tj. ok. 37 mld zł”.

Ostatnie lata upłynęły pod znakiem wyścigu z czasem, a tym co motywowało do coraz szybszego biegu była zasada n+3 oraz zbliżający się wielkimi krokami przegląd śródokresowy w 2019 r. - powiedział, cytowany w komunikacie wiceminister inwestycji Adam Hamryszczak.

Sprawna realizacja programów zależy od dwóch głównych czynników. Z jednej strony województwa muszą mobilizować beneficjentów do terminowej realizacji inwestycji, a z drugiej urzędników oceniających wnioski o płatność do szybkiego ich rozliczania. We wdrażaniu RPO w województwach Polski Wschodniej widoczne są dysproporcje, a postęp realizacji na tle całego kraju jest nieco słabszy niż w przypadku pozostałych regionów Polski - podał resort inwestycji i rozwoju.

Do 15 grudnia 2018 r. Instytucje Certyfikujące 5 programów regionalnych Polski Wschodniej przekazały do KE wnioski na łączną kwotę 1,54 mld euro wkładu UE, co stanowi 17,9 proc. alokacji (dla 16 RPO wartość ta wyniosła 19,6 procent) „Najwięcej środków zakontraktowano w województwie lubelskim, tj. 65,4 procent. „Najniższy poziom wartości umów w stosunku do alokacji odnotowujemy w RPO województwa warmińsko-mazurskiego 57,9 procent - dodał wiceminister Hamryszczak.

Do tego czasu wkład UE we wnioskach o płatność złożonych przez beneficjentów RPO 5 województw Polski Wschodniej wyniósł 7 mld zł, co stanowi 19 proc. alokacji (średnio dla 16 województw RPO 20,2 procent).

Liderem, który osiągnął najwyższy poziom płatności w stosunku do alokacji jest województwo podkarpackie (26,4 procent). Stawkę zamyka województwo podlaskie z wynikiem 15-procentowym poziom płatności w stosunku do alokacji - poinformował resort rozwoju.

W komunikacie podkreślono również, że „w okresie programowania 2014-2020 ustanowiono tzw. rezerwę wykonania. Jest to 6 procent środków w ramach każdego programu operacyjnego, które będą możliwe do zagospodarowania przez Instytucje Zarządzające po zrealizowaniu celów kwantyfikowanych za pomocą wskaźników. Dla każdej osi priorytetowej ustanowiono wskaźniki postępu rzeczowego i finansowego oraz określono konieczne do osiągnięcia wartości pośrednie dla 2018 r. i końcowe dla 2023 r”.

Aby zachować środki dla danej osi wszystkie ustanowione wskaźniki muszą osiągnąć wskazany poziom realizacji - dodano.

W ramach 5 programów regionalnych Polski Wschodniej są 52 osie priorytetowe, w których kwota rezerwy wykonania wynosi 519 mln euro. Zgodnie z danymi na 15 grudnia 2018 r. cele zostały osiągnięte dla wskaźników w 31 osiach, gdzie rezerwa wykonania opiewa na kwotę 342 mln euro. Do realizacji pozostają wskaźniki w 21 osiach na kwotę 176 mln euro - poinformowało MIiR.

Na podst. PAP

Powiązane tematy

Komentarze