Informacje

Elektrownia Jaworzno / autor: źródło: Grupa Tauron
Elektrownia Jaworzno / autor: źródło: Grupa Tauron

PFR stał się wspólnikiem spółki Nowe Jaworzno

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 27 grudnia 2018
  • 15:25
  • 0
  • Tagi: energetyka energia elektryczna Nowe Jaworzno PFR Tauron
  • Powiększ tekst

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) przystąpił do spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron, realizującej w Jaworznie budowę bloku o mocy 910 MW – poinformował Tauron. Jest to efekt podpisanej 28 marca umowy inwestycyjnej.

Fundusz, będący stroną umowy inwestycyjnej, opłacił pierwszą transzę kapitału w wysokości 100 mln zł. W rezultacie tej transakcji Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych stał się wspólnikiem spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) realizującej budowę bloku o mocy 910 MW w Jaworznie.

Domknięcie finansowania na budowę bloku węglowego w Jaworznie w trudnym otoczeniu regulacyjnym jest bez wątpienia dużym sukcesem. Jest również gwarantem zakończenia inwestycji, co nie byłoby możliwe bez efektywnej współpracy polskich podmiotów. Zaawansowanie budowy przekroczyło 85 proc. Obecnie trwają odbiory poszczególnych instalacji technologicznych do rozruchu oraz inne prace przygotowawcze do pierwszej synchronizacji bloku, która planowana jest w II kwartale 2019 roku. Oznacza to , że już niebawem projekt wejdzie w fazę finalizacji, by w 2019 roku blok mógł dostarczać energię do polskich domów i przedsiębiorstw  – mówi Jarosław Broda, wiceprezes Tauron Polska Energia ds. zarządzania majątkiem i rozwoju.

Na podstawie umowy PFR – za pośrednictwem funduszy (najpierw Fundusz Kapitałowy, a następnie Fundusz Dłużny) – zainwestuje we wspomnianą budowę łącznie do 880 mln zł, w drodze obejmowania przez nie nowych udziałów w spółce celowej. Opłacanie kolejnych transz i ich wysokość jest uzależniona od ponoszenia wydatków NJGT.

Przystąpienie FIIK do NJGT jest bardzo istotnym kamieniem milowym procesu inwestycyjnego PFR w tej transakcji.  Po zakończeniu negocjacji, podpisaniu dokumentacji transakcyjnej i współpracy przy spełnianiu warunków zawieszających, rozpoczyna się okres inwestycji kapitałowej PFR w budowę bloku w Elektrowni Jaworzno. Będziemy współpracować z partnerami z Grupy TAURON nad ukończeniem tej inwestycji z sukcesem – dodaje Marcin Piasecki, wiceprezes zarządu PFR odpowiedzialny za inwestycje.

Jak podaje Tauron, zawarcie umowy stanowi istotny element realizacji strategii grupy na lata 2016-2025 w części związanej z budową bloku 910 MW w Jaworznie.

Mam dużą satysfakcję, że środki finansowe, którymi poprzez Fundusze, zarządza PFR wspierają kluczowe projekty inwestycyjne realizowane dla dobra polskiej gospodarki, takie właśnie jak Nowe Jaworzno Grupa Tauron – komentuje Paweł Borys, prezes PFR.

Budowa bloku w Elektrowni Jaworzno to największa inwestycja Grupy Tauron, która jeszcze 3 lata temu była zagrożona. Jednak podjęte przez zarząd Tauron Polska Energia działania, skutkujące pozyskaniem środków finansowych, w tym również z PFR, pozwolą nam dokończyć budowę jednostki zgodnie z harmonogramem przy jednoczesnym zachowaniu wskaźników zadłużenia Grupy na poziomie gwarantującym stabilność finansową – podkreśla Marek Wadowski, wiceprezes zarządu ds. finansów Tauron Polska Energia. 

Udział Funduszy w kapitale zakładowym NJGT na dzień oddania bloku energetycznego do eksploatacji powinien wynosić ok. 14 proc., a udział Tauron Polska Energia co najmniej 50 proc. + 1 udział.

Spółka Nowe Jaworzno Grupa TAURON powstała poprzez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa z TAURON Wytwarzanie S.A. i rozpoczęła działalność w kwietniu 2017 roku. Utworzenie wyodrębnionego podmiotu dedykowanego do realizacji projektu pozwala na ograniczenie wpływu wydatków związanych z inwestycją na bilans Grupy TAURON.

Komentarze