Informacje

Rząd przyjął projekt zmian ułatwiający budowę sieci 5G

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 8 stycznia 2019, 14:25

    Aktualizacja: 8 stycznia 2019, 15:11

  • 5
  • Powiększ tekst

Projekt noweli przepisów, które mają ułatwić zarządzanie częstotliwościami, przyjął we wtorek rząd. Nowe rozwiązania mają pomóc m.in. uporządkowaniu pasm, co ma przyspieszyć budowę sieci 5G w Polsce.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw przygotował resort cyfryzacji.

Projekt przewiduje nowe rozwiązania związane z gospodarowaniem częstotliwościami, urządzeniami radiowymi oraz opłatami za częstotliwości. Nowe przepisy dostosowują także polskie prawo do regulacji Unii Europejskiej.

Proponowana nowela przewiduje m.in.: rozszerzenie katalogu przypadków, w których zmiana decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości wymaga przeprowadzenia konsultacji z rynkiem telekomunikacyjnym, wprowadzenie przepisów umożliwiających zmianę przeznaczenia pasma 700 MHz oraz usprawnienie postępowania związanego z rezerwacją częstotliwości.

Rząd chce także zmodyfikować zasady przyznawania rezerwacji częstotliwości na kolejny okres, w tym w szczególności wprowadzić dodatkowy warunek odmowy dokonania przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) takiego przedłużenia (chodzi o sytuację, w której uniemożliwiałoby to realizację zobowiązań wynikających z prawa Unii Europejskiej lub wiążących Polskę umów międzynarodowych dotyczących gospodarowania częstotliwościami).

Ponadto proponuje się umożliwienie prezesowi UKE ogłoszenia z własnej inicjatywy przetargu, aukcji albo konkursu na rezerwację częstotliwości, nie tylko w przypadku posiadania wiedzy o zainteresowaniu zasobami częstotliwości, które są już dostępne (postępowanie będzie mogło być ogłoszone także w stosunku do zasobów, które będą dostępne dopiero w przyszłości z zastrzeżeniem, że częstotliwości te będą mogły być wykorzystywane po tym jak staną się dostępne).

Według projektu prezes UKE mógłby także w drodze decyzji zmieniać przydzielone rezerwacje częstotliwości w celu zapewnienia ładu w gospodarce częstotliwościami oraz zwiększenia efektywności wykorzystywanych częstotliwości.

Z kolei minister cyfryzacji ma zyskać możliwość określenia harmonogramu rozdysponowania niektórych zasobów częstotliwości, tak aby realizować politykę państwa związaną z gospodarką częstotliwościami.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (PAP)SzSz

Powiązane tematy

Komentarze