Informacje

produkcja/przemysł / autor: Pixabay
produkcja/przemysł / autor: Pixabay

MPiT: W styczniu produkcja odbije

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 18 stycznia 2019
  • 14:54
  • 0
  • Tagi: MPiT PKB PMI produkcja przemysł
  • Powiększ tekst

Mimo słabszych wyników w grudniu ub.r., polski przemysł nie doświadcza spadków, jakie mają miejsce w przemyśle niemieckim, niemniej jednak wyniki subindeksów PMI mogą przełożyć się na wyniki produkcji w styczniu, ale wzrost będzie jednak zbliżony do 4 proc., prognozują eksperci Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT).

Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w 2018 roku była o 5,8 proc. wyższa w porównaniu z 2017 roku (6,6 proc.). Dobre wyniki odniosła także produkcja budowlana, która wzrosła w 2018 r. o 17,9 proc. (r/r) wobec 12,1 proc. w 2017 r. Produkcja przemysłowa wzrosła w grudniu o 2,8 proc. r/r, co było wynikiem znacznie poniżej konsensusu rynkowego (ok. 5 proc. r/r). Można wnioskować, że w tym przypadku znaczenie miał także układ kalendarza. Pomimo braku różnic w nominalnej liczbie dni roboczych w stosunku do poprzedniego roku, układ kalendarza zachęcał do przestojów produkcji. Zaskakujące jest też przyspieszenie w produkcji energii z uwagi na dość ciepły grudzień (13,4 proc. r/r) - czytamy w komentarzu resortu do danych GUS.

Wydaje się, że materializują się wyniki PMI. W przetwórstwie przemysłowym wskaźnik spadł w grudniu do poziomu 47,6 pkt. z 49,5 pkt. w listopadzie. Jest to najniższy odczyt od kwietnia 2013, jednak wówczas wzrost PKB przekraczał nieznacznie 0 proc.

Piąty raz z rzędu silnie spadły zamówienia eksportowe, co respondenci wiązali ze słabym popytem z Niemiec. Dane mogą też pozostawać pod wpływem niepewności dotyczącej Brexitu oraz wojen handlowych - czytamy także.

Według resortu, w warunkach spadku nowych zamówień, firmy w poprzednich miesiącach nadrabiały swoje zaległości produkcyjne. W efekcie, składowa PMI dla bieżącej produkcji pozostawała powyżej granicy 50 pkt, podczas gdy składowa dla zaległości produkcyjnych odnotowywała silne spadki. Niemniej od dwóch miesięcy wskaźnik PMI dla bieżącej produkcji w przetwórstwie obniża się, a w grudniu tempo spadku było najniższe od czerwca 2009 r. Można wnioskować, że zaległe zamówienia zostały realizowane, a w kolejnych miesiącach istnieje wysokie prawdopodobieństwo utrzymania się spadku bieżącej produkcji. Przeprowadzane w niektórych branżach procesy restrukturyzacyjne oraz narastająca bariera w postaci braku wykwalifikowanych pracowników, sprzyjały zaobserwowanemu w grudniu wyhamowaniu wzrostu zatrudnienia.

Wyniki subindeksów PMI mogą przełożyć się na wyniki produkcji w styczniu, mimo tego oczekujemy jej wzrostu zbliżonego do 4 proc.. Warto jednak zwrócić uwagę, że mimo słabszych wyników w grudniu, polski przemysł nie doświadcza spadków, jakie mają miejsce w przemyśle niemieckim - czytamy dalej.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował dziś dane na temat przeciętnego zatrudnienia oraz wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu br. Po raz pierwszy odnotowano wartość przeciętnego wynagrodzenia na poziomie przekraczającym 5 000 zł. brutto. Według danych GUS, w grudniu 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6 232,7 tys. osób i było wyższe o 2,8 proc. r/r, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) nominalnie wyniosło 5274,95 zł. i było wyższe o 6,1 proc. r/r. W ujęciu miesięcznym zatrudnienie pozostało na niezmienionym poziomie, a przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 6,2 proc..

Dane dotyczące zatrudnienia były zgodne z oczekiwaniami analityków. Od lutego 2018 r. dynamika wzrostu zatrudnienia pozostaje na niskim poziomie, co należy wiązać ze stopniowo malejącą podażą pracy. Dane za grudzień wpisują się w ten trend, który prawdopodobnie wzmacniany jest sygnałami dotyczącymi spodziewanego spowolnienia koniunktury - czytamy dalej.

Wynik w zakresie wynagrodzeń znalazł się poniżej oczekiwań analityków. Jest to również wynik o 1,7 pkt proc. gorszy od dynamiki wzrostu m/m odnotowanej w grudniu 2017 r. Warto odnotować, że w wartościach bezwzględnych przeciętne wynagrodzenie osiągnęło najwyższy poziom w historii. W okresie dwunastu miesięcy 2018 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. wzrosło we wszystkich sekcjach PKD od 1 proc. w sekcji A (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo) do 10,6 proc. w sekcji B (górnictwo i wydobywanie), co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 7,1 proc.. Należy podkreślić, że dane GUS odnoszą się do przedsiębiorstw powyżej 9 pracowników, podsumowano w materiale.

Na podst. ISBnews

Komentarze