Informacje

Alior Bank / autor: fot. Fratria
Alior Bank / autor: fot. Fratria

Alior Bank: Jaki osiągnął zysk w ubiegłym roku?

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 28 lutego 2019, 08:08

    Aktualizacja: 28 lutego 2019, 08:09

  • 0
  • Powiększ tekst

Alior Bank odnotował 713,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 471,19 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Rok 2018 był dla nas wyjątkowy przede wszystkim ze względu na obchodzony jubileusz. To była ważna, dziesiąta rocznica powstania Alior Banku. Przez te wszystkie lata Alior Bank jako pierwszy startupowy bank w Polsce, zbudował i – co jeszcze ważniejsze – utrzymał pozycję lidera innowacyjności w bankowości na rodzimym rynku. Ten sukces był możliwy dzięki pracy wielu osób, w tym przede wszystkim założycieli Alior Banku z Wojtkiem Sobierajem na czele. Zeszły rok zakończyliśmy z rekordowym zyskiem netto na poziomie 713 mln zł oraz aktywami wynoszącymi ponad 73 mld zł, co uplasowało nas wśród dziesięciu największych banków w Polsce” - napisał prezes Krzysztof Bachta w liście dołączonym do raportu rocznego.

Wzrost wyniku netto możliwy był dzięki konsekwentnej poprawie marży odsetkowej, utrzymaniu wysokiej efektywności oraz synergiom po fuzji z wydzieloną częścią Banku BPH przeprowadzoną w 2017 r. Ponadto w 2018 r. udało się ustabilizować bazę kosztową (brak kosztów integracji związanych z ww. fuzją), podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 3 084,52 mln zł wobec 2 856,14 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 436,09 mln zł wobec 430,75 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 73,42 mld zł na koniec 2018 r. wobec 69,52 mld zł (po przekształceniu) na koniec 2017 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 731,07 mln zł wobec 494,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Na 31 grudnia 2018 r. wskaźnik ROE uplasował się na poziomie 11,7% i stopniowo zbliża się do celu strategicznego tj. 14% do 2020 r. Poprawa wyniku odsetkowego pozwoliła na wzrost przychodów ogółem (powyżej 1 mld zł w IV kw. 2018). Wskaźnik rentowności znajdował się na stabilnym, wysokim poziomie w każdym z kwartałów 2018 r.” - czytamy w raporcie.

Wskaźnik ROE wzrósł w 2018 r. do 11,7% z 7,4% rok wcześniej, a ROA - do 1% z 0,7%.

Wzrost wolumenu kredytów brutto w 2018 r. na poziomie 5,6 mld zł jest zgodny z założeniami wzrostu przyjętymi w strategii Cyfrowego Buntownika (5-6 mld zł). Do głównych składników wzrostu w 2018 r. należy zaliczyć strategiczne produkty jak:

− pożyczka gotówkowa (nowa sprzedaż w 2018 r. na poziomie 7,2 mld zł),

− kredyty udzielone mikroprzedsiębiorstwom (nowa sprzedaż w 2018 r. na poziomie 2,7 mld zł)

− Leasing (nowa sprzedaż w 2018 r. na poziomie 3 mld zł), podano także.

Należności kredytowe klientów netto w 2018 r. wyniosły 54,25 mld zł wobec 51,27 mld zł rok wcześniej, a zobowiązania wobec klientów - odpowiednio: 62,44 mld zł wobec 57,66 mld zł.

Marża odsetkowa netto utrzymała się na niezmienionym r/r poziomie 4,6%.

Stabilną pozycję kapitałową odzwierciedla poprawa wskaźników Tier 1 oraz TCR o odpowiednio o 71 bp i 64 bp w porównaniu z końcem 2017 r. Pozycja kapitałowa banku umożliwia podtrzymanie planów dotyczących zdolności do wypłaty dywidendy w 2020 r.” - napisano także.

Koszty ryzyka za cały 2018 r. ukształtowały się na poziomie 1,85%. Główną przyczyną przyrostu kosztów ryzyka w 2018 r. był wzrost poziomu odpisów w związku z jedną z ekspozycji w segmencie klienta biznesowego. Wzrost ten ma charakter przejściowy - planowany jest widoczny spadek tempa przyrostu odpisów w segmencie klienta biznesowego w kolejnych kwartałach (wynikający również z polepszenia się perspektyw dla sektora OZE) i utrzymanie kosztów ryzyka banku na poziomie nieprzekraczającym 1,8%, podano też w raporcie.

Ponadto, należy zauważyć widoczną poprawę w zakresie kosztów ryzyka w segmencie klienta indywidualnego. Ważnym czynnikiem warunkującym tę poprawę był dalszy wzrost sprzedaży pożyczki gotówkowej w ramach grupy klientów z główną relacją dzięki konsekwentnemu rozwojowi cyfrowych kanałów sprzedaży” - podkreślił bank.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

ISBnews/ as/

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze