Informacje

Alior Bank / autor: fot. Alior Bank
Alior Bank / autor: fot. Alior Bank

Alior Bank na razie nie planuje fuzji czy przejęć

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 28 lutego 2019, 08:53

  • 0
  • Powiększ tekst

Alior Bank zakłada w tym roku niewielki wzrost marży odsetkowej netto i udzielenie - zgodnie ze strategią - co najmniej 5 mld zł nowych kredytów. Bank oczekuje także spadku kosztu finansowania w związku ze wzrostem bazy depozytowej, poinformował prezes Krzysztof Bachta.

Zakładamy niewielki wzrost marży odsetkowej netto w porównaniu z 2018 rokiem. Rentowność naszego portfela powinna kształtować się na coraz wyższym poziomie, m.in. z uwagi na dynamiczny wzrost w segmencie mikroprzedsiębiorstw. Zakładamy też spadek kosztów finansowania związany z budowaniem coraz bardziej stabilnej bazy depozytowej” - powiedział Bachta.

Marża odsetkowa netto wyniosła 4,6% w 2018 r. i była na tym samym poziomie, co rok wcześniej.

Tempo rozwoju akcji kredytowej w 2019 r. powinno być na poziomie co najmniej 5 mld zł, co jest zgodne z naszym celem strategicznym, tj. 5-6 mld zł rocznego wzrostu wolumenu kredytów brutto” - dodał.

Jak wskazał wiceprezes odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem Marek Szcześniak, jakość nowej akcji kredytowej w pożyczce gotówkowej jest dwukrotnie lepsza niż w 2016 roku i zgodna z aktualną strategią Alior Banku.

Poprawę jakości uzyskaliśmy poprzez optymalizację polityki kredytowej oraz ograniczenie sprzedaży w kanale pośredników. W segmencie mikro wdrożyliśmy nowe modele ratingowe, co także przełożyło się na znaczącą poprawę jakości nowej sprzedaży. Jednocześnie Alior Bank uzyskał istotny wzrost poziomu zabezpieczenia nowego portfela kredytowego w segmencie mikroprzedsiębiorstw” - powiedział Szcześniak.

Dodał, że dla pozostałych segmentów bank przygotowuje zmiany, których skutkiem będzie utrzymanie kosztów ryzyka w ramach przyjętego apetytu na ryzyko.

Alior Bank zwiększył bazę kredytową w 2018 r. w strategicznych segmentach: mikro, leasingu i pożyczek. Wolumen kredytów brutto zwiększył się o 5,6 mld zł r/r.

Do głównych składników wzrostu w 2018 r. przyczyniły się: pożyczka gotówkowa (nowa sprzedaż w 2018 r. na poziomie 7,2 mld zł), kredyty udzielone mikroprzedsiębiorstwom (nowa sprzedaż w 2018 r. na poziomie 2,7 mld zł), leasing (nowa sprzedaż w 2018 r. na poziomie 3 mld zł).

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

Na razie żadnych fuzji czy przejęć

Alior Bank będzie koncentrował się w tym roku na wdrażaniu strategii „Cyfrowego Buntownika” i nie prowadzi żadnych rozmów w sprawie ewentualnych przejęć lub fuzji, poinformował prezes Krzysztof Bachta.

W tej chwili nie są prowadzone żadne prace w zakresie potencjalnych fuzji lub przejęć innych banków. Potrzebujemy okresu stabilności i skutecznego wdrażania strategii ‘Cyfrowego buntownika’” - powiedział Bachta.

Oczywiście, obserwujemy rynek. Jakiekolwiek działania w tym zakresie moglibyśmy podjąć tylko i wyłącznie wtedy, gdyby generowało to wartość dodaną dla naszych akcjonariuszy w stosunku do planu rozwoju organicznego” - podkreślił.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

Alior bez własnego PPK

Bank nie zamierza tworzyć pracowniczych planów kapitałowych (PPK) w ramach swojej grupy, poinformował prezes Krzysztof Bachta. Bank prowadzi obecni prace związane z wyborem zarządzającego PPK dla swoich pracowników.

Alior Bank, jako pracodawca zatrudniający powyżej 250 osób, jest zobowiązany w pierwszej kolejności do uruchomienia PPK dla swoich pracowników. Jesteśmy w trakcie prac związanych z wyborem zarządzającego PPK w trybie określonym ustawą” - powiedział Bachta w rozmowie.

Zdecydowaliśmy już, że nie będziemy tworzyć własnego PPK” - dodał.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

ISB News/ as/

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze