Informacje

autor: www.sxc.hu
autor: www.sxc.hu

Energetyka konwencjonalna wciąż motorem dla PGE

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 13 marca 2019, 08:54

  • 0
  • Powiększ tekst

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 1 498 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 2 600 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 2 471 mln zł wobec 3 552 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik EBITDA w 2018 r. wyniósł 6,4 mld zł i był o 17% niższy niż rok wcześniej.

Niższa EBITDA raportowana jest wynikiem wysokiego punktu bazowego, będącego efektem ujęcia w ubiegłym roku przychodów z tytułu korekty końcowej KDT w wysokości 1,2 mld zł. Wynik powtarzalny, czyli oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych, wyniósł 6,7 mld zł, czyli o 3% więcej niż rok temu” - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Największy udział w zysku EBITDA Grupy PGE w 2018 r. miał segment Energetyki Konwencjonalnej (w tym PGE Energia Ciepła), który wyniósł ponad 2,9 mld zł. Segment Dystrybucji zakończył raportowany okres z wynikiem blisko 2,5 mld zł. Segment Obrotu wygenerował 263 mln zł, a segment Energetyki Odnawialnej 463 mln zł.

W 2018 r. wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki operacyjne, które mimo trudnego i wymagającego otoczenia przełożyły się na dobre wyniki finansowe. Koncentrujemy się obecnie na realizowaniu kluczowych projektów rozwojowych, przede wszystkim budowie bloków zasilanych gazem oraz farm wiatrowym na morzu i lądzie, które przyczyniają się do obniżenia poziomu emisyjności, a tym samym potwierdzają, że jesteśmy również liderem transformacji energetycznej” - skomentował prezes PGE Henryk Baranowski, cytowany w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 25 946 mln zł w 2018 r. wobec 23 100 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2018 r. wyniosła 203 mln zł wobec 4 544 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

ISBnews/ as/

Powiązane tematy

Komentarze