Informacje

KE: UE gotowa na twardy brexit

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 10 kwietnia 2019, 16:41

  • 1
  • Powiększ tekst

UE jest gotowa i nie obawia się brexitu bez porozumienia - zapewniła w środę Komisja Europejska, podsumowując stan przygotowań i przekazując stolicom praktyczne wskazówki mające zapewnić skoordynowane podejście UE w razie realizacji czarnego scenariusza.

Chociaż bezumowne wyjście spowoduje zakłócenia i nie jest pożądane, UE jest na nie w pełni przygotowana. To nie jest wynik, którego chcemy, ale się go nie boimy. Jesteśmy przygotowani - powiedział na konferencji prasowej na kilka godzin przed rozpoczęciem nadzwyczajnego szczytu ws. brexitu rzecznik Komisji Europejskiej Margaritis Schinas

Wskazówki dla państw członkowskich dotyczą pięciu obszarów. Chodzi o prawa pobytu i prawa do zabezpieczenia społecznego przysługujące obywatelom; ochronę danych; produkty lecznicze i wyroby medyczne; współpracę policyjną i sądową w sprawach karnych oraz rybołówstwo.

Celem tych wskazówek jest zapewnienie płynnego praktycznego wdrożenia unijnych i krajowych działań awaryjnych dotyczących brexitu, jeśli Zjednoczone Królestwo miałoby opuścić UE bez porozumienia 12 kwietnia lub później - zaznaczył Schinas.

KE przypomniała, że w przypadku bezumownego brexitu Wielka Brytania stanie się państwem trzecim bez żadnych uzgodnień przejściowych. Od tej chwili całe unijne prawo przestanie obowiązywać w odniesieniu do tego kraju. Nie będzie okresu przejściowego, który przewidziano w umowie o wyjściu. Spowoduje to znaczne zakłócenia dla obywateli i przedsiębiorstw.

Aby je ograniczyć, UE i 27 krajów przygotowały środki, by zapewnić obywatelom Wielkiej Brytanii mieszkającym legalnie w państwach członkowskich prawo do dalszego legalnego pobytu nawet w razie twardego brexitu. Wskazówki dotyczą unijnych środków awaryjnych, w szczególności rozporządzenia w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Chodzi o zapewnienie jednolitego, jednostronnego stosowania zasad zabezpieczenia społecznego dotyczących równego traktowania świadczeń, dochodów, a także sumowania okresów pracy czy składek.

Wskazówki dotyczą też współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych. W razie twardego brexitu nie będzie już ram prawnych, które taką współpracę ułatwiały. Konieczne będzie w związku z tym bazowanie na mechanizmach przewidzianych w prawie międzynarodowym i krajowym.

KE wskazała na instrumenty rezerwowe, z których UE i jej państwa członkowskie mogą korzystać, aby zagwarantować ciągłość egzekwowania prawa i współpracy sądowej. Bruksela dała też wytyczne dla państw w związku z odłączeniem Zjednoczonego Królestwa od unijnych baz danych, sieci i systemów informatycznych.

Kłopoty mogą też wystąpić w obszarze produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Większość produktów leczniczych, dla których brexit ma znaczenie, powinna być zgodna z przepisami UE w dniu wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. „Jest jednak możliwość, że mimo wszelkich wysiłków zgodność niektórych produktów leczniczych i wyrobów medycznych z odpowiednimi przepisami nie zostanie zapewniona na czas. Istnieje zatem ryzyko niedoborów, jeżeli podmioty gospodarcze nie podejmą szybkich działań w celu znalezienia rozwiązania” - przyznała KE.

Bruksela zapewnia jednak, że będzie współpracować z Europejską Agencją Leków (EMA) i krajowymi organami regulacyjnymi, aby ściśle monitorować sytuację i rozwiązywać ewentualne problemy.

KE radzi też stolicom, co zrobić, by zaspokoić bezpośrednie potrzeby przekazywania danych na Wyspy w przypadku twardego brexitu. W ocenie Komisji wystarczą do tego istniejące narzędzia przewidziane w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych dotyczące wymiany danych z państwami trzecimi.

Ostatnim obszarem, którego dotyczą wskazówki, jest rybołówstwo. UE stworzyła odpowiednie ramy prawne umożliwiające statkom Wielkiej Brytanii dostęp do wód unijnych w 2019 r. Będzie się to mogło odbywać na zasadzie wzajemności, czyli jeżeli Zjednoczone Królestwo przyzna taki sam dostęp statkom UE na swoich wodach.

UE dostosowała też kryteria kwalifikowalności w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, aby zapewnić, by rybacy, którzy musieliby zaprzestać działalności - gdyby Zjednoczone Królestwo nie przyznało im dalszego dostępu do swoich wód - mogli otrzymać rekompensatę.

W takim przypadku konieczne byłoby przyjęcie przez państwa członkowskie skoordynowanego podejścia w celu zapewnienia równych warunków działania rybakom z UE w różnych państwach członkowskich oraz w celu ochrony zasobów morskich. Przedstawione dziś wskazówki zawierają szczegółowe informacje na temat takiego skoordynowanego podejścia - czytamy w komunikacie KE.

SzSz PAP

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze