Informacje

Enea nie wypłaci dywidendy

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 19 kwietnia 2019, 12:36

  • 0
  • Tagi: biznes dywidenda energetyka finanse
  • Powiększ tekst

Akcjonariusze Enei zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 r., wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 20 maja.

Ustala się następujący podział zysku netto za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w kwocie 727 136 tys. zł w następujący sposób: 100% zysku netto tj. 727 136 tys. zł na zwiększenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji” - czytamy w projekcie uchwały.

W czerwcu 2018 r. akcjonariusze Enei zdecydowali o przeznaczeniu zysku za ub.r. w kwocie 1,81 mld zł na zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji.

W 2018 r. Enea odnotowała 686,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 1 070,17 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 727,14 mln zł wobec 1 813,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)SzSz

Komentarze