Informacje

Komisja Europejska / autor: Pixabay
Komisja Europejska / autor: Pixabay

Bruksela: Polska druga pod względem tempa wzrostu

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 7 maja 2019, 14:54

  • 3
  • Powiększ tekst

Komisja Europejska podwyższyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski o 0,7 pkt proc. wobec szacunków z lutego br. do 4,2 proc. (wobec 5,1 proc. odnotowanych w 2017 r.), podała Komisja w wiosennej prognozie. Prognoza na 2020 r. została podwyższona o 0,4 pkt proc. do 3,6 proc.

To oznacza, że według Brukseli polska gospodarka będzie w tym roku drugą pod względem tempa wzrostu. Wyższe tempo ma osiągnąć jedynie Malta, której PKB ma wzrosnąć o ok. 5,5 proc.

Wzrost PKB pozostanie solidny w 2019 r., na poziomie 4,2 proc., a następnie spowolni do 3,6 proc. w 2020 r. W okresie objętym prognozą wzrost konsumpcji prywatnej pozostanie silny, dzięki dalszym, nieznacznym wzrostom zatrudnienia i silnie rosnącym płacom. Ponadto nowy pakiet fiskalny będzie wspierał dochody gospodarstw domowych w 2019 i 2020 r. - czytamy w publikacji „European Economic Forecast. Spring 2019”.

Według Komisji, inflacja będzie stopniowo rosła w 2019 r. i na początku 2020 r., a następnie do kończ przyszłego roku pozostanie dość stabilna.

Z kolei w strefie euro tempo wzrostu PKB ma być niższe niż spodziewała się Bruksela. W obecnej wiosennej prognozie mówi się o wzroście PKB o 1,2 proc. w 2019 r. i o 1,5 proc. w 2020 r., wynika z opublikowanej dzisiaj wiosennej prognozy. Według prognozy zimowej, było to odpowiednio: 1,3 proc. i 1,7 proc.

Niedawne spowolnienie ogólnoświatowego wzrostu i handlu międzynarodowego w połączeniu z dużą niepewnością wokół polityk handlowych ma negatywny wpływ na perspektywy wzrostu produktu krajowego brutto w 2019 i 2020 r. Ważną rolę odgrywa również utrzymująca się słabość sektora produkcji, zwłaszcza w tych krajach, które borykają się z problemami w przemyśle motoryzacyjnym, wskazała Komisja.

Europejska gospodarka wykazuje odporność w mniej korzystnych warunkach zewnętrznych, w tym także w obliczu panujących napięć handlowych. Prognozy wskazują, że wzrost utrzyma się we wszystkich państwach członkowskie UE i że w przyszłym roku przyspieszy. Sprzyjać temu będzie silny popyt wewnętrzny, ciągły wzrost zatrudnienia oraz niskie koszty finansowania. Ryzyko pogorszenia się perspektyw jest jednak nadal znaczące. Jeżeli chodzi o uwarunkowania zewnętrzne, ryzyko obejmuje dalszą eskalację konfliktów handlowych i słabość rynków wschodzących, w szczególności Chin. W Europie powinniśmy mieć na uwadze możliwość wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE bez porozumienia, niepewność polityczną i możliwość ponownego wzmocnienia więzi bank-państwo - powiedział Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący do spraw euro i dialogu społecznego, odpowiedzialny także za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych, cytowany w komunikacie.

W 2019 i 2020 r. europejska gospodarka będzie nadal rosnąć. We wszystkich państwach członkowskich utrzymuje się dodatni wzrost gospodarczy. Nadal napływają też dobre informacje z rynku pracy, potwierdzające m.in. wzrost płac. Oznacza to, że europejska gospodarka dobrze sobie radzi w mniej korzystnych warunkach panujących na świecie i przy utrzymującej się niepewności. Niemniej jednak powinniśmy być gotowi, by w razie potrzeby zapewnić gospodarce większe wsparcie, m.in. przez dalsze reformy stymulujące wzrost gospodarczy. Przede wszystkim musimy unikać popadnięcia w protekcjonizm, który tylko nasiliłby istniejące napięcia społeczne i gospodarcze w naszych społeczeństwach - podsumował Pierre Moscovici, komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł.

Ogólnie w bieżącym roku przewidywany wzrost PKB ma wynieść 1,4 proc. w UE i 1,2 proc. w strefie euro.

Komisja Europejska oczekuje, że w 2020 r. ustąpią niekorzystne czynniki wewnętrzne, a ponadto dojdzie do ożywienia gospodarczego poza Europą, któremu będzie sprzyjać złagodzenie warunków finansowych na świecie i zastosowanie bodźców politycznych w niektórych gospodarkach wschodzących. W przyszłym roku wzrost PKB ma nieco przyspieszyć do 1,6 proc. w UE i 1,5 proc. w strefie euro. Innym czynnikiem, który korzystnie wpływa na dane liczbowe dotyczące 2020 r., jest także większa liczba dni roboczych w tym roku.

ISBnews, MS

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze