Informacje

autor: fot. Pixabay
autor: fot. Pixabay

Inżynierom umiejętności techniczne już nie wystarczą

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 8 maja 2019, 11:37

  • 1
  • Powiększ tekst

Inżynierowie są świadomi, że obok wiedzy technicznej oczekuje się od nich także kompetencji interpersonalnych i przywódczych oraz twórczego myślenia - wynika z badania Smart Industry Polska 2019 (SIP).

Badanie „Smart Industry Polska 2019” na grupie inżynierów pracujących w firmach z sektora MSP, zlokalizowanych na terenie Polski przeprowadziła firma Siemens we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii.

W ocenie autorów raportu, inżynierskie kompetencje przyszłości dotyczą przede wszystkim zdolności łączenia wiedzy z obszarów automatyki, mechatroniki, robotyki oraz programowania z umiejętnościami wykraczającymi poza kompetencje typowo inżynierskie: od specjalistów Przemysłu 4.0 oczekuje się umiejętności z obszaru zarządzania procesami produkcyjnymi, ale także zespołami ludzkimi, do tego sprawnego skutecznego komunikowania się, elastyczności.

Spośród różnych kompetencji inżyniera, badani pracownicy za najistotniejsze uznali umiejętności techniczne, wymagające znajomości i zrozumienia przebiegu procesu produkcji (93 proc. wskazań). Niewiele niżej uplasowały się zdolności personalne (89 proc.), na które składają się: myślenie analityczne, rozwiązywanie problemów, jak również osobiste przymioty, takie jak gotowość do ciągłego uczenia się. Ponad 80 proc. respondentów uznała za zdecydowanie ważne lub raczej istotne umiejętności społeczne, związane z komunikacją i współpracą z innymi osobami, rozumieniem ich potrzeb, przywództwem oraz nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych.

Zdaniem autorów raportu, już teraz w zawód inżyniera wpisane są oczekiwania kreatywnego podchodzenia do zagadnień i zdolności do znajdowania nowych rozwiązań. 70 proc. inżynierów deklaruje, że w firmach, w których pracują oczekuje się od nich zgłaszania nowych pomysłów dotyczących technologii produkcji lub wykorzystywania rozwiązań cyfrowych oraz przedstawiania propozycji innowacji produktowych. Ponad 60 proc. badanych twierdzi, że od inżynierów oczekuje się także kreatywności w obszarze zarządzania komunikacją i informacją w firmie.

Większość badanych inżynierów uważa, że innowacyjne pomysły pracowników zazwyczaj są wdrażane w ich firmach. Dotyczy to w największym stopniu pomysłów na innowacje produktowe (66 proc.) oraz odnoszące się do technologii produkcji i cyfryzacji (63 proc.). Mniej niż połowa badanych (47 proc.) skłonna była przyznać, że na wdrożenie mogą liczyć pomysły dotyczące zarządzania komunikacją i informacją w firmie, a mniej niż 40 proc. była tego zdania na temat pomysłów z zakresu obsługi klienta.

W nieomal połowie firm (49,5 proc.) zarządzanie zmianą, inicjowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań ma charakter spontaniczny i zajmują się tym osoby nieprzypisane do konkretnego, dedykowanego działu. Jednak znaczny odsetek (37,5 proc.) przedsiębiorstw prowadzi wyspecjalizowane działy dedykowane zarządzaniu zmianami i wdrażaniu innowacji.

Najczęściej na potrzebę dokształcania się wskazywano w odniesieniu do umiejętności technicznych (71 proc.), w następnej kolejności osobistych (57 proc.), związanych z zarządzaniem danymi (55 proc.) oraz społecznych (52 proc.). Potrzeba dokształcania w zakresie umiejętności technicznych częściej wskazywana była przez młodszych respondentów.

Z badań wynika, że pracownicy z dłuższym stażem są najczęściej źródłem wiedzy w organizacji. Wśród form przekazywania wiedzy wymieniane były szkolenia, które często przyjmują formę nieformalnych porad ze strony bardziej doświadczonych pracowników (61 proc.), w następnej kolejności - formę zinstytucjonalizowaną, podczas których inżynierowie z dłuższym stażem dzielą się wiedzą z innymi pracownikami (50 proc.).

Badanie zrealizowane zostało przez firmę Kantar metodą pre-aranżowanych wywiadów, realizowanych techniką CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing).

PAP/ as/

Powiązane tematy

Komentarze