Informacje

Alior Bank / autor: Fratria
Alior Bank / autor: Fratria

Alior nadal chce restrukturyzować Ruch

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 29 maja 2019, 18:25

  • 1
  • Powiększ tekst

Konsekwentnie, w porozumieniu z Ruchem oraz PKN Orlen dążymy do realizacji wcześniej nakreślonego planu restrukturyzacji Ruchu - poinformował Alior Bank.

Alior Bank skomentował w ten sposób postanowienie sądu, który odmówił w środę zatwierdzenia układów Ruchu z wierzycielami.

Sąd restrukturyzacyjny nie podważył merytorycznie układu RUCH SA z wierzycielami. Jedynie z przyczyn proceduralnych, w związku uchybieniami natury formalnej, nie zatwierdził układów przyjętych przez zgromadzenia wierzycieli w ramach przyśpieszonego postępowania układowego RUCH SA w restrukturyzacji. Oczekujemy na pisemne uzasadnienie tego wyroku. Po jego przeanalizowaniu podejmiemy dalsze kroki prawne - napisano w stanowisku banku. - Scenariusz restrukturyzacji, w ramach którego wydawcy będący wierzycielami RUCH SA przyjęli proponowane zapisy układów PPU1 i PPU2 zawierające propozycje umorzeń części wierzytelności, jest według nas najbardziej korzystny dla Alior Bank oraz pozostałych wierzycieli. Konsekwentnie w porozumieniu z RUCH SA w restrukturyzacji oraz Polskim Koncernem Naftowym Orlen S.A. dążymy do realizacji wcześniej nakreślonego planu restrukturyzacji - dodano.

Warszawski sąd restrukturyzacyjny odmówił w środę zatwierdzenia układów Ruchu z wierzycielami. Sąd uwzględnił niektóre zastrzeżenia części wierzycieli do układów - związane np. z powołaniem rady wierzycieli czy dostępem wierzycieli do informacji.

Według sądu nie wszystkie propozycje układowe były znane wszystkim wierzycielom przed i w trakcie głosowania zgromadzenia wierzycieli. Wierzyciele nie mieli też pełnej wiedzy, że propozycje układowe są realne do wykonania.

Sąd zaznaczył, że procedura głosowania nad propozycjami układowymi przez zgromadzenie wierzycieli uchybiała zasadzie jawności i transparentności postępowania restrukturyzacyjnego. Wierzycieli zostali pozbawieni podstawowej gwarancji procesowej - prawa do informacji.

Postanowienie nie jest prawomocne, stronom postępowania przysługuje od niego zażalenie. Złożenie takiego zażalenia zapowiedział już Ruch.

W połowie kwietnia tego roku wierzyciele Ruchu objęci przyspieszonymi postępowaniami układowymi zgodzili się na częściową redukcję swoich wierzytelności. Niektórzy wierzyciele zakwestionowali jednak propozycje zawarcia układu, składając do nich zastrzeżenia.

Pierwsze przyspieszone postępowanie układowe (PPU1) Ruchu obejmuje największych wierzycieli, których łączna wysokość należności głównej wynosi co najmniej 1 mln zł, z kolei PPU2 obejmuje mniejszych wierzycieli, którym Ruch zalega powyżej 100 tys. zł.

Wierzyciele objęci PPU1 zgodzili się na umorzenie 85 proc. wierzytelności, natomiast w PPU2 umorzeniu podlegać ma 50 proc. wierzytelności.

Postanowienia układów Ruchu miały podlegać zatwierdzeniu przez Sąd Rejonowy w Warszawie.

Alior Bank zamierza przejąć akcje w sposób uzgodniony z PKN Orlen, przy czym do przejęcia miałoby dojść po prawomocnym zatwierdzeniu układu w ramach przyspieszonych postępowań układowych Ruchu.

Zakup akcji przez PKN Orlen miałby nastąpić po spełnieniu się szeregu warunków przewidzianych w porozumieniu, m.in.: prawomocnego stwierdzenia wykonania układów zawartych w przyspieszonych postępowaniach układowych Ruchu, uzyskaniu przez strony porozumienia zgód korporacyjnych oraz pozytywnej decyzji UOKiK.

Sieć Ruchu składa się z 1,8 tys. punktów zapewniających roczny obrót w wysokości około 870 mln zł. Kolportaż Ruchu dociera do ok. 20 tys. punktów i generuje roczny obrót o wartości ok. 500 mln zł. Spółka posiada 13 centrów logistycznych i jeden magazyn centralny.

PAP, MS

Powiązane tematy

Komentarze