Informacje

autor: fot. Pixabay
autor: fot. Pixabay

Pacjenci będą mieli lepszy dostęp do medykamentów

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 7 czerwca 2019, 18:44

    Aktualizacja: 7 czerwca 2019, 18:47

  • 1
  • Powiększ tekst

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę mającą m.in. usprawnić zaopatrywanie pacjentów w wyroby medyczne, czyli np. w gorsety ortopedyczne, wózki inwalidzkie, protezy, materace przeciwodleżynowe, okulary lupowe czy aparaty słuchowe.

Chodzi o ustawę o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i niektórych innych ustaw.

Zgodnie z nowelizacją potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej oraz weryfikację zlecenia, w tym uprawnień dodatkowych, odbywa się na dwóch etapach realizacji zlecenia - w chwili jego wystawiania i w momencie przyjmowania do realizacji danego zlecenia. Weryfikacja zlecenia będzie dokonywana wyłącznie na etapie wystawienia zlecenia.

Na etapie realizacji zlecenia świadczeniodawca zobowiązany będzie wyłącznie do sprawdzenia braku upływu okresu, w którym zlecenie może zostać zrealizowane, oraz wieku świadczeniobiorcy, jeżeli ma on wpływ na limit finansowania ustalony podczas weryfikacji dokonanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia na etapie wystawienia zlecenia.

Jednocześnie, aby uprościć wystawianie zleceń na wyroby medyczne, w sytuacji gdy będą podlegać one weryfikacji przez NFZ za pośrednictwem systemów informatycznych NFZ, wprowadzono dla ministra zdrowia fakultatywne upoważnienie do wydania rozporządzenia określającego uproszczone wzory zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Uproszczone wzory zleceń będą mogły obejmować węższy zakres danych, które są konieczne do wpisywania na zleceniu przez osobę uprawnioną do wystawienia zlecenia, będzie to co najmniej numer PESEL świadczeniobiorcy, a w razie jego braku - datę urodzenia, płeć oraz serię i numer paszportu albo serię i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

W 2018 r. zrealizowanych zostało 4,6 mln zleceń współfinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w tym 1,6 mln zleceń jednorazowych i 3 mln zleceń comiesięcznych, a budżet na refundację wyrobów medycznych wyniósł 1,2 mld zł.

PAP/ as/

Powiązane tematy

Komentarze