Informacje

Leki / autor: fot. Fratria
Leki / autor: fot. Fratria

Rządowe zmiany w lekach: Zobacz kto skorzysta!

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 9 czerwca 2023, 19:52

  • 0
  • Powiększ tekst

Rząd przyjął w piątek projekt nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw – poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Projekt obejmuje kompleksowy przegląd przepisów dotyczących refundacji oraz wdrożenie rozwiązań umożliwiających poprawę tych, które w obecnym kształcie nie funkcjonują prawidłowo.

Wiele zaproponowanych zmian wynika z potrzeby doprecyzowania przepisów, które obecnie budzą wątpliwości interpretacyjne lub powodują spowolnienie procedowania wniosków.

Projekt jest – jak zaznaczono w ocenie skutków regulacji - odpowiedzią na wnioski kierowane do ministra zdrowia od przedsiębiorców obecnych na rynku farmaceutycznym, pacjentów i innych grup, na których funkcjonowanie wpływają przepisy ustawy o refundacji leków.

CZYTAJ TAKŻE:

Niemcy idą na konfrontację z Chinami? „Okręty na Indo-Pacyfiku”

Rosja: Dezercje przed kontrofensywą

Wprowadzone zostaną ponadto nowe instytucje prawne, które mają zwiększyć produkcję leków lub substancji czynnych w Polsce, a w konsekwencji wzmocnić bezpieczeństwo lekowe naszego kraju” - czytamy w komunikacie. Chodzi np. o brak negocjacji z Komisją Ekonomiczną, wydanie decyzji refundacyjnej na dłuższy okres niż ustawowy, zwolnienie z części opłat itp.

Przekazano, że „nastąpi uniezależnienie dokonywania zmian w programach lekowych od zgody koncernów farmaceutycznych, posiadających już w danym programie swój produkt”. „Rozwiązanie to przyspieszy wprowadzanie innowacyjnych produktów dla pacjentów i pozwoli dostosowywać treści programów w zależności od zmieniających się wytycznych klinicznych i rekomendacji ekspertów” - wyjaśniono.

Wydłużony zostanie termin ogłaszania kolejnego obwieszczenia refundacyjnego – z 2 do 3 miesięcy. Rozwiązanie znacznie usprawni pracę aptek oraz umożliwi lepsze planowanie zaopatrzenia w produkty lecznicze.

Ponad to „nowe rozwiązanie przewiduje np. obowiązek utrzymywania zapasów przez każdego z producentów w ilości nie mniejszej niż 3 miesięczna średnia sprzedaży z poprzedniego okresu”.

Podwyższona zostanie – z 15 proc. do 25 proc. - podstawa limitu finansowania, co wpłynie na obniżenie dopłat do leków, które ponoszą pacjenci.

Aby zapewnić bezpieczeństwo lekowe w Polsce, poprawi się sytuacja polskich hurtowni farmaceutycznych i aptek, które zapewniają dostępność refundowanych produktów dla pacjentów. W tym celu nastąpi podwyższenie marży hurtowej oraz podwyższenie marży detalicznej (aptecznej).

Wprowadzone zostaną przepisy, które będą przeciwdziałać sprzedaży leków za granicę. Będzie to możliwe przez zobowiązanie do stosowania tej samej marży hurtowej, co w transakcjach krajowych” - wskazano.

Ponadto, kobiety w okresie połogu będą uprawnione do bezpłatnego zaopatrzenia się w leki. Dotychczas możliwość taka przysługiwała jedynie kobietom w ciąży.

PAP/ as/

Powiązane tematy

Komentarze