Informacje

Robert Pardela, twórca Bchain Partner / autor: Materiał sponsorowany
Robert Pardela, twórca Bchain Partner / autor: Materiał sponsorowany

S3DOC – rozwiązanie problemu trwałego nośnika

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 11 czerwca 2019, 12:22

    Aktualizacja: 12 czerwca 2019, 13:47

  • 0
  • Powiększ tekst

W ostatnim czasie tematem, który mocno rozgrzewa działy IT, szczególnie w instytucjach finansowych jest problem tzw. trwałego nośnika.

Zgodnie z definicją UOKiK: „trwały nośnik - materiał (np. papier, płyta CD/DVD, pendrive, karta pamięci, dysk twardy) lub narzędzie (e-mail zapisany na twardym dysku) umożliwiające konsumentowi bądź przedsiębiorcy przechowywanie informacji w sposób umożliwiający dostęp do nich przez czas odpowiedni do celów, jakim służą (np. po 2 latach od zawarcia umowy). Trwały nośnik pozwala na odtworzenie informacji w niezmienionej postaci – bez ingerencji podmiotu, który był ich twórcą. Trwałym nośnikiem nie jest strona internetowa.”

Wynika z tego, że medium, które służy do przekazywania klientom dokumentów musi zapewniać niezmienność dokumentu oraz jego dostępność nawet po zakończeniu trwania umowy z klientem. Na rynku pojawiło się kilka pomysłów na rozwiązanie problemu trwałego nośnika. Najpopularniejsze to macierze typu WORM oraz systemy oparte na tzw. trzeciej zaufanej stronie, która ma zapewnić niezmienność i dostępność dokumentów.

Oba rozwiązania spełniają wymagania UOKiK, jednak są kosztowne i nie wygodne, ponieważ dotyczą albo bardzo drogiego specjalistycznego sprzętu albo wiążą nas długoterminowymi umowami z trzecią zaufaną stroną. W tym drugim przypadku nigdy nie mamy pewności czy zaufana organizacja wywiąże się w przyszłości ze swoich zobowiązań. Ustawodawca za brak spełnienia wymogów trwałego nośnika rozlicza instytucję związaną umową bezpośrednio z klientem, a nie inną organizację zaangażowaną w ten proces.

Jakie inne rozwiązania posiadają cechy trwałego nośnika?

Pozornie idealnie do tego celu nadają się rozwiązania oparte o technologię Blockchain . Główne cechy łańcucha bloków to niezmienność oraz decentralizacja eliminująca potrzebę uczestniczenia w procesie trzeciej zaufanej strony. Wydawać by się mogło, że stosunkowo łatwo znaleźliśmy rozwiązanie problemu. Jednak po bardziej szczegółowej analizie uwypuklają się wady takiego rozwiązania. Przede wszystkim platformy Blockchain , ze względu na swoją konstrukcję, nie nadają się do przechowywania dużych zbiorów danych. Teoretycznie dobrym pomysłem byłoby przechowywanie w łańcuchu bloków kryptograficznego odcisku palca dokumentu z odnośnikiem wskazującym na konkretny dokument.

Takie rozwiązanie było już analizowane przez UOKiK i nie zostało zaakceptowane.

Co w związku z tym? Czy platformy Blockchain nie mogą zostać wykorzystane w celu zapewnienia trwałości i niezmienności dokumentów?

Rozwiązaniem jest innowacyjny system S3DOC zrealizowany przez startup IT BCHAIN PARTNER specjalizujący się w systemach informatycznych bazujących na technologii Blockchain. Jest to pierwsze w Polsce rozwiązanie informatyczne posiadające cechy trwałego nośnika gwarantowane przez kryptograficzne algorytmy zaimplementowane w oprogramowaniu w odróżnieniu od istniejących rozwiązań sprzętowych lub realizowanych przez trzecią zaufaną stronę.

Głównym celem powstania S3DOC było zbudowanie systemu posiadającego cechy trwałego nośnika zapewniane przez oprogramowanie a nie sprzęt lub trzecią zaufaną stronę. System zbudowany został w oparciu o platformę Blockchain oraz o technologię rozproszonego przechowywania dokumentów Distributed Hash Tables .

W dużym uproszczeniu dokumenty są dzielone na małe fragmenty podpisane cyfrowym odciskiem palca a następnie rozpraszane i zapisywane w sposób, który uniemożliwia modyfikację oraz usunięcie raz wprowadzonego dokumentu. System S3DOC oparty jest na rozproszonych węzłach działających w modelu peer-to-peer i nie wymaga udziału w procesie dodatkowej zaufanej strony.

Główne cechy systemu S3DOC:

niezmienność dokumentów

nieograniczony czasem dostęp do dokumentu przez użytkownika

brak trzeciej zaufanej strony

brak drogich specjalistycznych rozwiązań sprzętowych

wbudowane mechanizmy deduplikacji dokumentów

zwiększona dostępność poprzez rozproszenie system

możliwość czasowego ograniczenia dostępu do dokumentu np. ofert w postępowaniach przetargowych chroniącym je przed terminem otwarcia

System S3DOC może być uruchomiony w wielu organizacjach dzięki czemu zapewniona zostaje dostępność do dokumentów w przypadku awarii. BCHAIN PARTNER może również uruchomić na własnej infrastrukturze węzeł wspierający dostępność systemu dla klientów.

Więcej o produkcie na stronie https://s3doc.com

Strona partnera technologicznego: https://bchainpartner.com

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze