Informacje

kładzenie asfaltu / autor: Lotos
kładzenie asfaltu / autor: Lotos

Orlen Asfalt: Asfalty HiMA to trwalsze i tańsze drogi

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 25 lutego 2021, 13:00

  • 1
  • Powiększ tekst

Opracowane koncepcje konstrukcji nawierzchni z wykorzystaniem asfaltów wysokomodyfikowanych HiMA pozwalają budować trwalsze i tańsze drogi - podał Orlen Asfalt z Grupy Orlen. Spółka poinformowała o finalizacji prac badawczych w ramach projektu dotyczącego zastosowaniu asfaltów modyfikowanych

Czytaj też: Asfalt z LOTOSU na jednej z arterii dojazdowych do Trójmiasta

Informując o wynikach przeprowadzonych badań, Orlen Asfalt przypomniał, że jeszcze w październiku 2019 r. z udziałem tej spółki Politechnika Gdańska wspólnie z Politechniką Warszawską, Instytutem Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie oraz spółkami Budimex i Grupa Lotos, podpisana została umowa na realizację projektu Optymalizacja konstrukcji asfaltowej nawierzchni drogi dzięki zastosowaniu asfaltów modyfikowanych.

Jak podkreślił Orlen Asfalt, „otrzymane wyniki dowiodły, że opracowane koncepcje konstrukcji nawierzchni z wykorzystaniem asfaltów wysokomodyfikowanych HiMA pozwalają budować trwalsze i tańsze drogi”. Dzięki wpisaniu tej technologii do „Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych” będzie ona bardziej przystępna dla projektantów i wykonawców dróg. Jest to nowy rozdział w rozwoju drogownictwa w Polsce - oznajmiła spółka.

Orlen Asfalt ocenił, że „prowadzone przez kilkanaście miesięcy szeroko zakrojone prace badawcze zakończyły się sukcesem”. W informacji wskazano m.in., że „konsorcjum producentów i naukowców potwierdziło pozytywny wpływ asfaltów wysokomodyfikowanych polimerami, czyli tzw. asfaltów HiMA - Highly Modified Asphalt na właściwości funkcjonalne i trwałość zmęczeniową nawierzchni drogowej”.

Orlen Asfalt zaznaczył, że w trakcie projektu opracowano propozycję nowych wymagań dla mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych w podbudowie, oszacowano koszty budowy, utrzymania i eksploatacji dróg oraz określono wskaźniki oddziaływania na środowisko nawierzchni asfaltowej, w której zostały zastosowane asfalty typu HiMA. „Tym samym dowiedziono, że proponowane rozwiązania wpływają znacząco na wydłużenie cyklu życia nawierzchni oraz zmniejszenie kosztów budowy i utrzymania dróg” - podkreśliła spółka.

Jak wyjaśnił m.in. prof. Piotr Jaskuła z Politechniki Gdańskiej, będącej liderem konsorcjum naukowego realizującego projekt, w zakres zrealizowanej pracy wchodziły badania laboratoryjne, wykorzystujące najnowsze osiągnięcia i zaawansowane procedury badawcze mieszanek mineralno-asfaltowych. „Na podstawie wyników badań laboratoryjnych wykonane analizy potwierdziły istotne wydłużenie trwałości nawierzchni, poprawę odporności na czynniki klimatyczne i obciążeniowe projektowanej konstrukcji nawierzchni, gdzie w podbudowie asfaltowej zostanie wykorzystany asfalt wysokomodyfikowany HiMA” - powiedział prof. Jaskuła, cytowany w komunikacie Orlen Asfalt.

Zwrócił przy tym uwagę, że nawierzchnie z wysokomodyfikowanym asfaltem HiMA „będą w stanie przejąć istotnie większy ruch drogowy niż przewidziany dla typowych nawierzchni, co pozwoli dłuższej je eksploatować niż typowo projektowane nawierzchnie”. „Wydłużenie trwałości nawierzchni asfaltowych może dojść nawet do 50 lat. Nowe nawierzchnie z podbudową asfaltową z asfaltem HiMA mogą być wykorzystywane w projektowaniu nawierzchni głównych dróg tranzytowych w obszarach poza miejskich i miejskich” - dodał prof. Jaskuła.

Prezes spółki Lotos Asfalt Cezary Godziuk ocenił, iż „bania pokazały, że dzięki szerokiemu zastosowaniu asfaltów wysokomodyfikowanych, infrastruktura drogowa w Polsce i na świecie zyska nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe korzystne zarówno dla inwestorów, wykonawców, jak i dla użytkowników dróg”. „Lotos Asfalt, poprzez wdrażanie produktów asfaltowych nowej generacji, od lat aktywnie przyczynia się do rozwoju drogownictwa oraz poprawy trwałości i jakości dróg. Naturalnie więc w tak istotnym projekcie nie mogło zabraknąć przedstawicieli naszej spółki” - wspomniał Godziuk. Według niego „to modelowy przykład współpracy środowiska akademickiego ze światem biznesu, która pozwoliła na wypracowanie konkretnych rekomendacji”.

Wiceprezes spółki Budimex Artur Popko zapowiedział, że projekt, dotyczący zastosowaniu asfaltów modyfikowanych wejdzie, obecnie w kolejny etap. „W najbliższych miesiącach firma Budimex wraz z partnerami planuje wykonanie odcinka próbnego z zastosowaniem zaproponowanych w pracy rozwiązań. Liczymy na partnerską współpracę z inwestorem. Wykorzystanie nowej technologii może przynieść oszczędności w utrzymaniu nowych dróg” - oświadczył Popko.

Czytaj też: Orlen Asfalt pomoże samorządom w budowie dróg

Jak podkreślił prezes Orlen Asfalt Marek Pietrzak, spółka ta „aktywnie promuje asfalty wysokomodyfikowane jako rozwiązanie służące podwyższaniu trwałości i jakości nawierzchni asfaltowych w Polsce”. „Dzięki współpracy biznesu i nauki stawiamy kolejny krok na drodze do rozwoju innowacyjnych technologii budowy dróg. Liczymy, że dalsza popularyzacja rozwiązań z wykorzystaniem asfaltów HiMA korzystnie wpłynie również na dalszy rozwój naszego biznesu” - powiedział Pietrzak.

Orlen Asfalt zwrócił uwagę, że docelowym wynikiem przeprowadzonej pracy badawczej są karty katalogowe zawierające gotowe rozwiązania konstrukcji nawierzchni podatnych z wykorzystaniem asfaltów wysokomodyfikowanych HiMA. Spółka zapowiedziała, że zostaną one włączone do „Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych” z 2014 r., który jest powszechnie stosowany przez projektantów dróg przy doborze właściwych rozwiązań technologicznych. „W tym celu karty katalogowe wraz z raportami badań zostaną przekazane do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)” - przekazał Orlen Asfalt.

Spółka wyjaśniła, że katalog zawiera rozwiązania zaakceptowane przez GDDKiA, ale opisane do tej pory w nim konstrukcje bazowały na zastosowaniu jedynie asfaltów drogowych niemodyfikowanych oraz asfaltów modyfikowanych klasyczną ilością polimeru. „Dodanie nowych kart katalogowych powinno przełożyć się na przystępność i powszechność stosowania asfaltów wysokomodyfikowanych HiMA zarówno wśród projektantów, jak i wykonawców” - ocenił Orlen Asfalt.

PAP/mt

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze