Informacje

PKB na Polaka to 71 procent średniej UE

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 19 czerwca 2019, 11:57

  • 0
  • Powiększ tekst

Produkt Krajowy Brutto (PKB) Polski na mieszkańca, mierzony w standardzie siły nabywczej, wyniósł w 2018 roku 71% średniej dla całej Unii Europejskiej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

Kraje z regionu, które miały wynik gorszy niż Polska to: Węgry (70%), Łotwa (70%), Rumunia (64%), Chorwacja (63%), oraz Bułgaria (50%).

Kraje, które w największym stopniu przekroczyły średni dla UE wskaźnik PKB per capita, to: Luksemburg (254% średniej), Irlandia (187%).

W przypadku strefy euro wskaźnik ten wyniósł 106% średniej dla Unii 28 państw (brak zmian r/r).

Eurostat podkreśla, że PKB na mieszkańca odzwierciedla głównie aktywność gospodarczą, natomiast lepszym wskaźnikiem rzeczywistego poziomu życia gospodarstw domowych jest spożycie indywidualne skorygowane na mieszkańca (AIC).

W przypadku Polski wskaźnik ten wzrósł do 77% średniej unijnej w 2018 r.

Pod względem AIC, Polskę wyprzedziły tylko dwa kraje regionu: Litwa (90%), Czechy (83%).

Najwyższy poziom wskaźnika spożycia indywidualnego skorygowanego na mieszkańca w Unii odnotowały: Luksemburg (132% średniej unijnej), Niemcy (121%) i Austria (116%).

Spożycie indywidualne skorygowane dotyczy natomiast dóbr i usług rzeczywiście konsumowanych przez osoby fizyczne, niezależnie od tego, czy takie dobra i usługi zostały kupione i opłacone przez gospodarstwa domowe, przez rząd czy też przez instytucje niekomercyjne.

(ISBnews)SzSz

Powiązane tematy

Komentarze