Informacje

autor: Forum Wizja Rozwoju
autor: Forum Wizja Rozwoju

Prezydent: Gospodarka zawsze potrzebuje refleksji

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 24 czerwca 2019, 14:11

  • 0
  • Powiększ tekst

Wytyczanie dalekosiężnych wizji służy jak najpełniejszemu wykorzystaniu narodowego potencjału i budowaniu efektu synergii - napisał w liście do uczestników drugiej edycji Forum Wizja Rozwoju w Gdyni prezydent Andrzej Duda.

Gospodarka zawsze potrzebuje refleksji nad wyzwaniami przyszłości, nad możliwymi i pożądanymi modelami rozwoju - napisał prezydent.

Zaznaczył, że „wytyczanie dalekosiężnych wizji służy jak najpełniejszemu wykorzystaniu narodowego potencjału i budowaniu efektu synergii”.

Spotykają się Państwo w szczególnym czasie. Zastanawiamy się nad wyzwaniami jutra, czerpiąc inspirację ze stulecia odrodzonej polskiej niepodległości, z chlubnego dziedzictwa naszej historii” - napisał Andrzej Duda.

Podkreślił, że „osiągnięcia II Rzeczypospolitej, która w trudnych warunkach potrafiła scalić administracyjnie i gospodarczo terytoria trzech zaborów, zbudować mocne podwaliny państwowości, obronić kraj przed nawałą bolszewicką, a potem przeprowadzić wielkie inwestycje służące rozwojowi - są świadectwami, że romantyzm patriotycznej energii i pozytywizm dobrze zorganizowanego działania prowadzą do dziejowych sukcesów”.

Wskazał, że nic chyba nie dowodzi tego lepiej niż historia Gdyni - zbudowanego na pustym wybrzeżu portu i miasta.

Andrzej Duda zaznaczył, że polska gospodarka przeżywa obecnie dobry czas.

To, co jeszcze kilka lat temu mogło wydawać się trudne do osiągnięcia, staje się faktem - napisał prezydent, podkreślając, że Polska odnotowuje stabilny, wysoki i oparty na zdrowych podstawach wzrost gospodarczy.

Mamy rekordowo niski deficyt budżetowy; polityka fiskalna rządu zapewnia wzrost dochodów państwa poprzez likwidowanie nieprawidłowości i istotne przychody podatkowe - zaznaczył. Dodał, że inflacja utrzymuje się w granicach celu inflacyjnego, a stopa procentowa jest stabilna, do czego przyczynia się właściwa polityka monetarna realizowana przez NBP.

Prezydent zauważył też, że rezerwy walutowe wynoszą obecnie 110 mld dolarów,

Mamy rekordowo niskie bezrobocie, a wykwalifikowani, wydajni pracownicy zapewniają wzrost produktywności pracy - napisał.

Prezydent zwrócił również uwagę, że dobre wskaźniki muszą się przekładać na jakość życia Polaków.

Udowadniamy to konkretnymi rozwiązaniami, wielkimi przedsięwzięciami socjalnymi, że Polska posiada silny fundament ekonomiczny do budowania państwa dobrobytu społecznego. Owoce wzrostu gospodarczego muszą być dzielone sprawiedliwie - tak aby każdy obywatel Rzeczypospolitej mógł mieć poczucie uczestnictwa w rozwoju naszego kraju - czytamy.

Prezydent zauważył, że „konieczna jest gruntowna zmiana polskiego modelu gospodarczego: od państwa konkurującego niską ceną siły roboczej na rzecz państwa innowacyjnego, konkurującego nowoczesnymi technologiami, potrafiącego zapewnić transfer wiedzy do gospodarki. Potrzebna jest również dywersyfikacja naszej wymiany gospodarczej, śmielsze wychodzenie na inne niż Unia Europejska obszary, ekspansja polskich firm na rynki globalne”.

Inspirowanie oraz wspieranie działań służących trwałemu, zrównoważonemu rozwojowi gospodarczemu uważam za jeden z priorytetów mojej prezydentury. Wiele starań poświęcam promocji polskiej gospodarki i przedsiębiorczości, w tym perspektywicznych start-upów, umacnianiu naszego bezpieczeństwa energetycznego, rozbudowie infrastruktury. Cieszę się, że osiągnięcia polskiej polityki zagranicznej, takie jak inicjatywa Trójmorza czy ostatnie porozumienia z Prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, przyczyniające się do wzmocnienia polskich zdolności obronnych, gospodarczych i technologicznych pozwolą podnosić pozycję Rzeczypospolitej w przestrzeni międzynarodowej i w cywilizacyjnych rankingach” - napisał prezydent.

SzSz (PAP)

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze