Informacje

KGHM: sprzedaż miedzi wzrosła o 28 proc.

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 25 czerwca 2019, 21:10

  • 0
  • Powiększ tekst

Grupa KGHM w maju wyprodukowała o 16 proc. więcej miedzi niż przed rokiem; zwiększyła też sprzedaż miedzi o 28 proc. - podała Grupa we wstępnych danych. Według prezesa Marcina Chludzińskiego, to wynik dobrego zarządzania i skutecznego wdrażania strategii.

Jak widać dzięki dobremu zarządzaniu i skutecznemu wdrażaniu strategii możemy rosnąć i jednocześnie działać odpowiedzialnie. Wdrażamy wszystkie inwestycje ekologiczne. Nasz piec WTR w Legnicy rozpoczyna nową erę gospodarki obiegu zamkniętego w Polsce oraz dwustronnie korzystne relacje z otoczeniem. Tylko w 2018 roku wydaliśmy 143 mln na inwestycje proekologiczne - powiedział po publikacji wyników finansowych prezes KGHM Marcin Chludzinski.

Spółka poinformowała , że produkcja miedzi płatnej w maju br. wyniosła 61,9 tys. ton.

Wzrost w stosunku do maja 2018 r. o 16 proc. dotyczył produkcji krajowej, w tym przede wszystkim produkcji katod z własnych wsadów oraz kopalni Sierra Gorda, głównie ze względu na wyższy przerób rudy. Natomiast spadek w KGHM INTERNATIONAL LTD. wynikał przede wszystkim z niższej produkcji w kopalni Robinson na skutek zmniejszenia zawartości miedzi w eksploatowanej rudzie, w części zrekompensowanego poprzez realizację wyższego wskaźnika uzysku Cu  - wyjaśniono.

Grupa dodała, że zwiększeniu uległa również produkcja srebra. Wyniosła ona 133,5 tony i była wyższa o 32 proc. w porównaniu do maja 2018 roku.

KGHM wyprodukował za to mniej molibdenu (1,3 mln funtów), co - jak tłumaczy spółka - było wynikiem mniejszej zawartości molibdenu w rudzie w chilijskiej kopalni Sierra Gorda.

Grupa podała w komunikacie, że sprzedaż miedzi płatnej wyniosła 63,7 tys. ton i była wyższa o 13,9 tys. ton (28 proc.) w porównaniu do maja ub.r. „Głównym powodem była wyższa sprzedaż tego metalu zrealizowana przez KGHM Polska Miedź S.A. oraz KGHM INTERNATIONAL LTD” - wyjaśniono.

Wyższa, bo o 70,6 tony (97 proc.) była również sprzedaż srebra (do 143,4 tony).

Przyczyną była dużo wyższa sprzedaż srebra zrealizowana przez KGHM Polska Miedź S.A. wynikająca m.in. z większej produkcji tego metalu z krajowych aktywów produkcyjnych - dodano.

Grupa sprzedała 1 mln funtów, czyli o 0,7 mln funtów (43 proc.) w porównaniu do maja 2018 roku. Główną przyczyną był spadek sprzedaży molibdenu w kopalni Sierra Gorda.

Produkcja metali szlachetnych (TPM) przez grupę KGHM wyniosła 19,7 tys. uncji, czyli wzrosła rdr o 25 proc. Wzrost dotyczył zarówno aktywów polskich, jak i Sierra Gorda, przy produkcji w KGHM International na poziomie porównywalnym rdr.

Sprzedaż TPM wyniosła 18,7 tys. uncji i była niższa rdr o 8 proc. Głównym powodem była niższa sprzedaż złota zrealizowana w maju przez KGHM Polska Miedź, częściowo skompensowana przez lepsze wyniki sprzedażowe w tym zakresie w KGHM International.

Grupa poinformowała, że ilość wyprodukowanej przez spółkę KGHM Polska Miedź miedzi oraz srebra była podobna jak przed rokiem. Firma sprzedała 51,2 tys. ton miedzi (wzrost o 28 proc.). Większa była także sprzedaż srebra. Wyniosła ona 142,2 tony i była wyższa o 71 ton w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w maju 2018 roku (wzrost o 100 proc.).

W przypadku spółki KGHM INTERNATIONAL, spadek produkcji miedzi w maju br. w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. wynikał głównie z niższej produkcji miedzi w kopalni Robinson (o 1,17 tys. ton) oraz w Zagłębiu Sudbury (o 0,58 tys. ton) i nieznacznie niższej produkcji w kopalni Franke (o 0,16 tys. ton). Jedynie kopalnia Carlota miała wyższą produkcję miedzi.

Niższa produkcja miedzi w kopalni Robinson wynikała z eksploatacji obszaru o znacząco niższej zawartości miedzi w rudzie, pomimo wyższych uzysków, w celu udostępnienia bogatszego rejonu złoża w drugim półroczu bieżącego roku. Niższa produkcja w Zagłębiu Sudbury w maju br. w porównaniu do maja 2018 r. wynikała z eksploatacji rudy o niskiej zawartości miedzi w kopalni McCreedy (w ubiegłym roku eksploatacja złoża miała miejsce głównie w kopalni Morrison, w której obecnie nie jest prowadzone wydobycie) - wyjaśniono w komunikacie Grupy.

Co do sprzedaży miedzi przez KGHM INTERNATIONAL, to wyniosła ona 7,1 tys. ton i była wyższa o 2,8 tys. ton (65 proc.) w porównaniu do sprzedaży w maju 2018 roku. Firma sprzedała też śladowe ilości srebra (była ona niższa o 0,1 tony - 34 proc. w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w maju 2018 roku. Spółka zwiększyła za to sprzedaż molibdenu. Wyniosła ona 0,14 mln funtów i była wyższa 0,08 mln funtów (139 proc.) w porównaniu do maja 2018 roku.

W przypadku Sierra Gorda, gdzie KGHM ma 55 proc. udziałów, od stycznia do maja br. nastąpił wzrost produkcji miedzi, co było spowodowane większą ilością przerobionej rudy oraz wyższą zawartością miedzi w eksploatowanej rudzie w odniesieniu do analogicznego okresu w roku 2018. Wyniosła ona 5,2 tys. ton (4,5 tys. ton w maju 2018 r.). Kopalnia odnotowała za to spadek produkcji molibdenu, co wynikało z mniejszej ilości tego pierwiastka w rudzie.

Kopalnia Sierra Gorda sprzedała 5,3 tys. ton miedzi i była porównywalna do sprzedaży zrealizowanej w maju 2018 roku (5,6 tys. ton). Sprzedaż molibdenu wyniosła 0,8 mln funtów i była niższa o 0,9 mln funtów (49 proc.). Niższa, bo o 0,3 tony (19 proc.) była również sprzedaż srebra (1,2 tony).

KGHM wyjaśnił, że ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za pierwsze półrocze 2019 roku.

SzSz (PAP)

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze