Informacje

Bankom dalej nie wiedzie się najlepiej. Zyski w dół

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 4 lipca 2019, 11:35

    Aktualizacja: 4 lipca 2019, 11:36

  • 3
  • Powiększ tekst

Zysk netto sektora bankowego wyniósł 5,85 mld zł w okresie styczeń-maj 2019 r. i zmniejszył się o 8,9% r/r, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

Przychody odsetkowe w okresie 5 miesięcy br. wyniosły 27,33 mld zł (wzrost o 8,7% r/r), zaś koszty odsetkowe - 7,2 mld zł (wzrost o 8,9% r/r).

Przychody z tytułu opłat i prowizji w tym okresie wzrosły o 0,9% r/r do 7,27 mld zł, zaś koszty z tytułu opłat i prowizji spadły o 10,5% r/r do 1,86 mld zł.

Koszty administracyjne w styczniu-maju br. zwiększyły się o 5,5% r/r do 15,51 mld zł.

Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (odpisy) wyniosła 3,58 mld zł w okresie styczeń-maj br. (wzrost o 15,7% r/r), podał także bank centralny.

(ISBnews)SzSz

Powiązane tematy

Komentarze