Informacje

Ciech / autor: Fratria
Ciech / autor: Fratria

Ciech ma ok. 50 mln problemów z fiskusem

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 22 lipca 2019
  • 14:04
  • 2
  • Tagi: biznes Ciech odsetki podatki urząd skarbowy VAT
  • Powiększ tekst

Pełnomocnik Verbis ETA oraz Ciech Soda Polska (następcy prawnego Cerium Finance) - spółek zależnych Ciechu - odebrał dokumenty urzędu celno-skarbowego kwestionujące prawo odliczenia VAT, co może mieć wpływ na skonsolidowane przepływy pieniężne Grupy Ciech w aktualnie łącznej wysokości ok. 23 mln zł z tytułu odsetek, wynika z komunikatu spółki. Grupa nie zgadza się ze stanowiskiem urzędu i zamierza podjąć czynności procesowe.

Według komunikatu pełnomocnik spółek grupy Ciech otrzymał decyzję Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie w związku z prowadzonym wobec Verbis Eta postępowaniem podatkowym z tytułu rozliczenia VAT za IV kwartał 2013 roku oraz protokół badania ksiąg w związku z prowadzonym wobec CSP (następca prawny Cerium Finance) postępowaniem podatkowym z tytułu rozliczenia VAT za grudzień 2014 roku.

Urząd zakwestionował prawo odliczenia VAT od części wkładu niepieniężnego (aport) wniesionego przez Ciech na kapitał zapasowy Verbis Eta oraz prawo odliczenia VAT od aportu wniesionego przez CSP na kapitał zapasowy Cerium Finance, wymieniono w komunikacie.

W przypadku utrzymania powyższego stanowiska wobec Verbis Eta w postępowaniu oraz ewentualnym postępowaniu sądowoadministracyjnym na wynik skonsolidowany Grupy Ciech będą miały wpływ kwoty: 30 775 122 zł z tytułu VAT oraz odsetki, które na dzień dzisiejszy wynoszą 13 898 551,00 zł. W związku z faktem, iż cała kwota podatku VAT została odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego, zgodnie z obecnym stanem faktycznym - na skonsolidowane przepływy pieniężne Grupy Ciech wpływ może mieć zapłata odsetek - czytamy w komunikacie.

Z kolei utrzymanie niekorzystnego stanowiska wobec CSP w postępowaniu oraz ewentualnym postępowaniu sądowoadministracyjnym z uwagi na fakt, iż zgodnie z otrzymaną interpretacją i stanowiskiem kontrolujących Cerium Finance dokonała korekty VAT, na wynik skonsolidowany Grupy Ciech będzie miała wpływ kwota z tytułu odsetek, które na dzień dzisiejszy wynoszą 9 047 235,00 zł, podano także.

W związku z faktem, iż cała kwota podatku VAT, tj. 25 277 408,25 zł została odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego, zgodnie z obecnym stanem faktycznym - na skonsolidowane przepływy pieniężne Grupy Ciech wpływ może mieć zapłata odsetek - czytamy dalej.

Spółki zależne Ciech oraz ich doradcy nie zgadzają się ze stanowiskiem urzędu, dlatego zamierzają podjąć czynności procesowe celem obrony skutków podatkowych swoich działań z 2013 i 2014 r., podkreślono w informacji.

Swoje stanowisko spółki zależne opierają między innymi na tym, iż Ciech, CSP, Verbis Eta, Cerium Finance uzyskały interpretacje podatkowe wydane przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, które potwierdzają prawidłowość dokonanych czynności przez spółki zależne lub do których się zastosowały - stwierdzono w informacji.

Jak wyjaśnia spółka, CIECH informował o obu postępowaniach i kwotach potencjalnego zobowiązania podatkowego w sprawozdaniach skonsolidowanych Grupy CIECH (w rocznym sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy CIECH za 2018 rok oba postępowania opisane są w nocie 9.2 w części „Kontrole w zakresie rozliczeń podatkowych w Grupie CIECH” w zakresie kontroli VAT).

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,67 mld zł w 2018 r.

ISBnews, MS

Komentarze