Informacje

www.sxc.hu
www.sxc.hu

Komisja Europejska: Decentralizacja rynku energetycznego pozwoli na lepsze wykorzystanie potencjału regionów

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 6 września 2013, 17:01

  • 1
  • Powiększ tekst

Decentralizacja rynku energii i lepsze wykorzystanie potencjału regionów - to kierunki, które w nowej perspektywie finansowej będzie preferować Komisja Europejska - poinformował dyrektor Dyrekcji Generalnej ds. Energetyki (DGE) KE Klaus-Dieter Borchardt.

Dziś w Białymstoku spotkał się on z władzami województwa podlaskiego, naukowcami z Politechniki Białostockiej i podmiotami skupionymi w klastrze ekoenergetycznym. Borchardt przekonywał, że regiony mają bardzo duże znaczenie w osiąganiu celów energetycznych i polityce energetycznej. Podkreślał, że powinny mieć własne strategie energetyczne, które powinny być odpowiedzią na lokalne potrzeby, uwzględniające jednocześnie regionalne możliwości i potencjał.

Mówił, że europejska polityka już to uwzględnia, ale w przyszłości ten aspekt będzie miał jeszcze większe znaczenie, bo energia będzie na najbliższe lata jednym z ważniejszych tematów. Borchardt powiedział, że decentralizacja, "urzeczywistnianie" rynku energii oraz zwiększenie znaczenia i roli konsumenta na tym rynku to cele preferowane przez KE.   

Szef DGE zapoznał się z projektem strategii województwa podlaskiego do roku 2020, która ma być przyjęta przez sejmik województwa w najbliższy poniedziałek. Energetyka - w tym szczególnie energia ze źródeł odnawialnych - jest w tym dokumencie jednym z priorytetowych kierunków rozwoju regionu. Strategia jest podstawowym dokumentem, w oparciu o który będzie przygotowywany kształt np. Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO), z którego będzie można zdobywać unijne środki na realizację projektów.

Klaus-Dieter Borchardt podkreślił, że regiony nie powinny nastawiać się na to, że inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE) na ich terenie będą realizowali inwestorzy zewnętrzni. Jego zdaniem powinno się zachęcać do tego lokalną społeczność, by to mieszkańcy regionu czerpali z tego wymierne korzyści finansowe. Takie są priorytety w polityce związanej z energetyką odnawialną - zaznaczył.

Marszałek województwa podlaskiego Jarosław Dworzański zapewnił, że taki kierunek będzie właśnie preferowany przy dzieleniu środków na inwestycje w OZE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w nowej perspektywie finansowej UE. Dotychczas o pieniądze starali się raczej inwestorzy zewnętrzni. Ze wstępnych informacji urzędu marszałkowskiego w Białymstoku wynika, że tylko z RPO w latach 2014-2020 w Podlaskiem na wszystkie cele związane z energetyką będzie około 142 mln euro.

Borchardt zaznaczył, że w nowej perspektywie finansowej na szeroko pojęte cele związane z energetyką w funduszach strukturalnych na wszystkie kraje unijne zapisano 17 mld euro. Mówił też, że jest także m.in. pula 800 mln euro, o które można się ubiegać bezpośrednio w Komisji Europejskiej na projekty związane z OZE i wydajnością energetyczną, np. na programy pilotażowe i instalacje demonstracyjne. Podkreślił, że to środki łatwiejsze do zdobycia, gdyż przy realizacji tych projektów nie jest wymagany wkład własny. Pieniądze można np. zdobyć na przygotowanie dokumentacji.

Województwo podlaskie przy rozwijaniu inwestycji z odnawialnych źródeł energii korzysta ze współpracy z Bawarią. Władze regionu i naukowcy z Politechniki Białostockiej oglądali tam wcześniej m.in. samowystarczalne energetycznie wioski, gdzie to mieszkańcy zainwestowali w produkcję energii ze źródeł odnawialnych i czerpią z tego korzyści. "Polityka zdecentralizowanego zaopatrzenia w energię może pomóc regionowi. Nie trzeba czekać, aż ktoś przyjdzie z zewnątrz i zainwestuje. Zróbcie to sami" - przekonywał Lutz Riebbe z niemieckiej fundacji Euronator, która od lat angażuje się w Podlaskiem w różne przedsięwzięcia proekologiczne.

Borchardt poinformował też, że do końca 2013 roku Komisja Europejska przedstawi cele klimatyczne do 2030 r., wskazane m.in. w oparciu o przeprowadzoną publiczną ankietę. Dokument ma m.in. mówić o wzmacnianiu roli odnawialnych źródeł energii, rozwoju gazownictwa i reformie rynku handlu emisjami. Dokument ma też wskazywać, które cele powinny być realizowane na poziomie UE, a które na poziomie poszczególnych krajów.

(PAP)

kow/ wkr/ pad/

Powiązane tematy

Komentarze