Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Materiały prasowe
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Materiały prasowe

Strategia UKNF: wykorzystanie informacji i wiedzy, proaktywny nadzór

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 21 lipca 2021, 12:43

  • 0
  • Powiększ tekst

Strategia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego została skonstruowana jako zbiór celów prowadzących w trzech kierunkach zmian: skuteczniejszego i efektywniejszego wykorzystania danych, informacji i wiedzy, bardziej proaktywnego nadzoru oraz lepszego zarządzania organizacją - podał UKNF w środę.

W opublikowanej w środę pierwszej w historii Strategii Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) na lata 2021-2025 wskazano, że cele osadzone są w czterech powiązanych ze sobą perspektywach (głównych obszarach zmian): rynku finansowego, interesariuszy, procesów wewnętrznych i aktywów.

Perspektywa Rynku finansowego wskazuje na misję UKNF, jaką jest dbanie o stan rynku finansowego w kilku wymiarach zdefiniowanych celami ustawowymi, które określił i powierzył UKNF prawodawca krajowy i unijny.

W tej perspektywie wskazywane są wartości, jakie UKNF zamierza dostarczyć rynkowi finansowemu jako miejscu spotkania jego uczestników, oferowania i nabywania produktów i usług finansowych - czytamy.

Z kolei perspektywa interesariuszy określa wartości, jakie UKNF zamierza dostarczyć wybranym grupom swoich interesariuszy. Jest ona istotna, ponieważ UKNF nie działa w próżni. Swoje usługi dostarcza różnym grupom interesów, których cele mogą być rozbieżne - zaznaczono.

Natomiast perspektywa procesów wewnętrznych wskazuje, jakich niezbędnych zmian w swoim działaniu (w realizowanych procesach) zamierza dokonać UKNF, aby dostarczyć wartości rynkowi finansowemu i interesariuszom.

Perspektywa ta prezentuje zamierzenia i działania, jakie będą podejmowane w UKNF, aby zwiększać efektywność organizacyjną i kosztową oraz zwiększać jakość współpracy z podmiotami nadzorowanymi i innymi interesariuszami rynku finansowego - dodano.

Perspektywa aktywów wskazuje natomiast trwałe zmiany aktywów UKNF (głównie niematerialnych: ludzie, informacja, technologia, zarządzanie, organizacja, kultura) niezbędne dla zmian wskazanych w perspektywie procesów wewnętrznych i dostarczenia wartości rynkowi finansowemu i interesariuszom.

Dodano, że dla wszystkich celów strategicznych zostaną wyznaczone mierniki i ich wartości planowane na termin końcowy realizacji strategii. Wyznaczenie i zatwierdzenie mierników nastąpi w trakcie planowania wdrożenia Strategii, które zostanie przeprowadzone w ciągu kwartału po jej ogłoszeniu.

Strategia UKNF nie jest celem w samym sobie. Jest to element szerszego spojrzenia na zarządzanie rozbudowaną, nowoczesną i multizadaniową strukturą organizacyjną. UKNF sprawuje nadzór nad profesjonalnymi podmiotami, którym obywatele i inni interesariusze instytucjonalni powierzyli swoje środki finansowe oraz wrażliwe dane osobowe. Podmioty nadzorowane różnią się między sobą skalą działalności, zakresem usług oraz stopniem dojrzałości organizacyjnej i informatycznej - wskazano w dokumencie.

Dodano, że rolą UKNF jest efektywne wykonywanie zadań w sposób maksymalnie komfortowy dla obu stron. Osiągnięcie tego założenia wymaga stałego inwestowania w rozwój organizacji, procesów oraz narzędzi ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne – red.).

W dokumencie wskazano, że cele strategiczne, podobnie jak cele ustawowe, są celami całego UKNF jako organizacji i będą realizowane zespołowo. Realizacji tych celów podejmują się Członkowie Kierownictwa UKNF, którzy wyznaczą odpowiednie cele niższego rzędu dla procesów realizowanych w UKNF i prowadzonych programów i projektów, dzięki którym możliwa będzie realizacja celów strategicznych.

Dodano, że dla wszystkich celów strategicznych zostaną wyznaczone mierniki i ich wartości planowane na termin końcowy realizacji Strategii UKNF. Wyznaczenie i zatwierdzenie mierników nastąpi w trakcie planowania wdrożenia Strategii, które zostanie przeprowadzone w ciągu kwartału po jej ogłoszeniu.

Strategia będzie finansowana w całości ze środków uzyskanych z wpłat i opłat za sprawowanie nadzoru finansowego. Realizacja Strategii nie będzie mieć wpływu na wysokość wpłat i opłat za sprawowanie nadzoru finansowego, które zdefiniowane są w obowiązujących aktach prawnych - zaznaczono.

Określono kluczowe obszary inwestowania, którymi ma być zwiększenie nakładów inwestycyjnych na rozwój narzędzi i systemów ICT oraz rozwój kapitału ludzkiego.

Czytamy też, że pandemia koronawirusa oraz działania podejmowane przez przestępców m.in. w cyberprzestrzeni wymagają adekwatnych działań związanych z rozwojem technologii i kompetencji UKNF.

W dokumencie wskazano, że cele strategiczne będą podlegały corocznemu przeglądowi w pierwszym kwartale roku kalendarzowego. W ramach przeglądu w roku 2023 przeprowadzona zostanie ewaluacja Strategii, weryfikująca aktualność celów strategicznych, wyzwań i warunków jej realizacji.

Przegląd może skutkować korektą celów strategicznych, ich mierników lub wartości planowanych - wyjaśniono.

PREZENTACJA

UKNF/PAP/RO

CZYTAJ TEŻ: KNF ma dobre wieści dla klientów banków!

Powiązane tematy

Komentarze